Jesteś tutaj

Zakład Diagnostyki PETKierownik Zakładu Diagnostyki PET
dr n. med. Andrea d’Amico

 
 

 


 
Kontakt:
Sekretariat Kierownika Zakładu
tel. /032/ 278 86-33

e-mail infopet@io.gliwice.pl


KWALIFIKACJA DO BADANIA

Pacjenci kierowani są do Zakładu Diagnostyki PET przez lekarzy specjalistów. Skierowanie na badanie PET-CT wraz z dokumentacją medyczną (wyniki badań, konsultacji, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, itp.) powinny być przekazane do pracowni osobiście, pocztą lub faksem. Wystawienie i wysłanie skierowania na badanie PET-CT nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do wykonania badania. Kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna Zakładu Diagnostyki PET na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. Pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku procesu kwalifikacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania do badania o dacie i godzinie badania.

Bardzo prosimy o wypełnianie skierowania komputerowo. Skierowanie ręcznie wypełnione często jest nieczytelne, co bywa powodem opóźnień w kwalifikacji. 


Co to jest badanie PET-CT?
 
Badanie PET-CT (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) jest badaniem z dziedziny medycyny nuklearnej. Opiera się na podaniu minimalnej ilości fizjologicznych molekuł (glukoza, aminokwasy itd.) znaczonych atomami radioaktywnymi o bardzo krótkim półokresie rozpadu. Takie izotopy radioaktywne nazywane są  radioznacznikami PET. Podanie radioznacznika  wykonywane jest drogą dożylną. Przy użyciu detektora pozwalającego określić dokładną dystrybucję radioaktywności w ciele pacjenta, można ocenić różne funkcje organizmu (np. metabolizm glukozy, który  związany jest z obecnością nowotworów złośliwych). W przypadku badania PET-CT pacjent jednocześnie poddany jest badaniu tomografii komputerowej (CT). Jest to badanie radiologiczne, dzięki któremu można ocenić anatomię narządów pacjenta i zlokalizować precyzyjnie ewentualne ogniska gromadzenia radioznacznika PET.


Jak wygląda badanie PET-CT?

PET-CT jest metodą zupełnie bezbolesną i bezpieczną. Przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni radioznacznik PET. Następnie przez około 60-75 minut przebywa w pozycji leżącej w zaciemnionym pomieszczeniu. Przez pierwszy kwadrans po podaniu izotopu nie należy się poruszać, a po jego upływie rozpocząć picie czystej, niegazowanej wody bez żadnych dodatków smakowych (około 0,5l w przeciągu 30min). W tym czasie można swobodnie korzystać z toalety. Tuż przed rozpoczęciem badania technik poprosi pacjenta o opróżnienie pęcherza, a następnie zdjęcie  wszystkich metalowych przedmiotów. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej z rękoma nad głową (zazwyczaj) i trwa od 15 do 40 min. W czasie badania nie można się poruszać, można natomiast swobodnie oddychać i przełykać ślinę.

Po lewej stronie pokazano rysunek badania  PET/CT z użyciem FDG przedstawia zdenerwowanego pacjenta, który był lekko ubrany. Czarne plamy są efektem zimna i stresu. Tydzień później powtórzono badanie PET/CT z użyciem FDG. Wówczas pacjent był ciepło ubrany, dodatkowo choremu podano minimalną ilość leku relaksującego (pół tabletki przed badaniem) widoczny jest na zdjęciu z prawej strony. Wynik  badania  PET /CT  był  bez zmian patologicznych. 


Przygotowanie do badania PET-CT:

-  należy pozostać na czczo przez co najmniej 4 godz. przed badaniem. Można pić
     wodę lub herbatę bez cukru w dowolnej ilości. Nie należy używać gumy do żucia lub cukierków.
- w dniu badania można zażyć leki, które pacjent przyjmuje na stałe.
- w dniu planowanego badania należy przynieść ze sobą 1 litr wody mineralnej niegazowanej.
- pacjentom nie powinny towarzyszyć dzieci i kobiety w ciąży.
- czas konieczny na wykonanie badania wynosi od 3 do 5 godzin.
- wskazane jest unikanie forsujących fizycznie zajęć na 24h przed badaniem.
- pacjenci chorujący na cukrzycę powinni skontaktować się z Zakładem Diagnostyki PET w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 
Jak zachować się po badaniu PET-CT?
- po badaniu PET-CT można jeść i pić bez żadnych ograniczeń.
- należy pić dużo płynów w celu szybszego wydalenia izotopu.
 
Wykonywanie badania PET-CT u pacjentów cierpiących na klaustrofobię.
Do tej pory nigdy nie mieliśmy problemów z pacjentami z klaustrofobią. Jeden z naszych aparatów – Philips Gemini składa się z dwóch okrągłych części, o głębokości około 75 cm. Pomiędzy tymi częściami jest wolna przestrzeń (zobacz zdjęcie). Drugi aparat Siemens Biograph mCT posiada sporo wolnej przestrzeni wewnątrz pierścienia tomografu.


Rodzaj badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki PET
 

Badanie z fuzją PET-CT
Wykorzystany radioznacznik W jakim celu jest wykonywane

18-F [FDG]

dla oceny:

  • chorób nowotworowych
  • metabolizmu mózgu
Ga 68 [DOTATE] dla oceny guzów neuroendokrynnych
18F Na [fluorek sodu] dla oceny układu kostnego
18F [cholina] dla oceny nowotworu prostaty
18F [DOPA] dla oceny guzów chromochłonnych

 


WSKAZANIA REFUNDACYJNE NFZ

Badania pozytonowej tomografii emisyjnej są refundowane przez NFZ jako świadczenie oddzielnie kontraktowane. Z tego wynika, że placówka kierująca pacjenta nie zostaje obciążona żadnymi kosztami.
Badania pozytonowej tomografii emisyjnej finansowane są ze środków NFZ w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. zm.).

 
CHOROBY NOWOTWOROWE
Rozpoznanie Warunki dodatkowe

pojedynczy guzek płuca o średnicy >1cm

w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym i złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami

niedrobnokomórkowy rak płuca

w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych)

w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii

chłoniak Hodgkina i chłoniaki niehodgkinowskie

w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania

rak jelita grubego

w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

rak przełyku

w celu oceny zaawansowania przed leczeniem i wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

rak piersi

w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są niejednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzenia ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym

czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych

w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego

rak jajnika

w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

nowotwory nabłonkowe głowy i szyi

w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo-regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań są niejednoznaczne

nowotwory złośliwe mózgu

w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji

rak tarczycy

w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I)

podejrzenie przerzutów do kości

jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu nowotworu (preferowany znacznik 18F)

nowotwory jądra (z wyjątkiem dojrzałych potworniaków)

w celu oceny ich zasięgu i skuteczności leczenia (w tym obecności resztkowego guza i rozpoznania nawrotu), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny

rak gruczołu krokowego i rak nerki

w celu rozpoznania nawrotu (przerzutów) po radykalnym leczeniu (tylko za pomocą PET ze znakowaną choliną lub octanem), jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny

mięsaki

w celu oceny skuteczności chemioterapii (po 1-3 kursach, w porównaniu z wyjściowym badaniem) i wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny

nowotwory podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)

w celu monitorowania odpowiedzi na molekularnie ukierunkowane leczenie

przerzuty o nieznanym punkcie wyjścia

w celu lokalizacji guza pierwotnego, jeżeli nie jest to możliwe przy użyciu innych dostępnych badań

ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka, zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie

jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe

planowanie radykalnej radioterapii o modulowanej intensywności wiązki

w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji lub proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają na dokonanie takiej oceny

 
CHOROBY SERCA
BADANIA PERFUZYJNE SERCA
Rozpoznanie Warunki dodatkowe

podejrzenie choroby niedokrwiennej w grupie chorych o pośrednim ryzyku zachorowania

 

jeśli inne badania diagnostyczne (w tym szczególnie badanie perfuzyjne SPECT) nie pozwalają na jednoznaczne określenie rozpoznania - jako badanie rozstrzygające

jeśli czynniki obiektywne wskazują na możliwość uzyskania wyniku fałszywego w klasycznych badaniach SPECT (otyłość, mastektomia, duży biust, wszczepy, inne) - jako badanie podstawowe

BADANIE W KIERUNKU OCENY ŻYWOTNOŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO
 
CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
Rozpoznanie Warunki dodatkowe

padaczka lekooporna

planowane leczenia operacyjne