Jesteś tutaj

III Oddział Chirurgii Onkologicznej

III Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Zeman
Sekretariat Kierownika: 32 278 84 17; chirurgia@io.gliwice.pl 
Sekretariat Medyczny Przewodu pokarmowego: 32 278 84 15
Sekretariat Medyczny nowotworów endokrynnych: 32 278 84 03

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego: 32 278 84 12 , 84 48
Koordynator Medyczny ds. KSO: 32 278 84 24

Loża pielęgniarska przewodu pokarmowego: 32 278 84 21 
Loża pielęgniarska  nowotworów endokrynnych: 32 278 84 06


III Oddział Chirurgii Onkologicznej w ramach swojej działalności wykonuje operacje:

1. Nowotworów Endokrynnych

Kwalifikacja chorych odbywa się na spotkaniu ekspertów Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych, który tworzą  chirurdzy z długoletnim doświadczeniem współpracujący z: Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Pracownią Biologii Molekularnej, Zakładem Patologii Nowotworów, Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz z chirurgami o innej specjalności  np. Przewodu Pokarmowego oraz Chirurgii Mikronaczyniowej i Rekonstrukcyjnej.
 
 
a) leczenie chorych na nowotwory tarczycy:
prowadzi leczenie zarówno przypadków nisko-, jak i wysokozaawansowanych;
wykonuje wszystkie typy operacji w raku tarczycy (od zabiegów oszczędzających-lobektomii w mikrorakach brodawkowatych- T1aN0M0 do operacji rozległych, uzupełnionych o odpowiedni zakres limfadenektomii - usunięcia układu chłonnego szyi);
w sposób kompleksowy zajmuje się leczeniem nawrotów lokoregionalnych. Wykonuje operacje usunięcia niewielkich wznów, niebadalnych palpacyjnie (wykorzystując technikę ROLL- radioguided occult leision localization, polegającą na przedoperacyjnym podaniu do zmiany niewielkiej ilości izotopu promieniotwórczego, celem łatwiejszej śródoperacyjnej lokalizacji nawrotu i usunięcia go w sposób minimalnie inwazyjny);
w przypadku nowotworów bardzo zaawansowanych, Klinika wykonuje rozległe operacje z możliwością resekcji i rekonstrukcji zniszczonych przez nowotwór struktur np. tchawicy; 
od 1997 roku wykonuje operacje profilaktycznego usunięcia tarczycy w rodzinnym raku rdzeniastym tarczycy (operacje oparte o badania genetyczne).  Ma największe w kraju doświadczenie w kompleksowym leczeniu chorych na raka rdzeniastego tarczycy (zarówno postać sporadyczną, jak i dziedziczną);
Klinika prowadzi także projekty badawcze dotyczące optymalizacji diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory tarczycy. 

b) operowaniu chorych na nowotwory przytarczycy:
Klinika specjalizuje się w operacjach pojedynczych gruczolaków, raka przytarczyc oraz pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu genetycznie uwarunkowanych zespołów MEN1 i MEN2. Dysponuje możliwością śródoperacyjnego oznaczenia stężenia parathormonu.
 
c) leczeniu chorych na nowotwory nadnerczy:
Operacje wykonywane są metodą klasyczną i laparoskopową. W wyselekcjonowanych przypadkach prowadzi leczenie oszczędzające korę nadnercza.
 
d) leczeniu operacyjnym chorych na nowotwory endokrynne układu pokarmowego.


2. Przewodu pokarmowego
 
W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej operowani są chorzy na nowotwory żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy, a także pierwotne i przerzutowe nowotwory wątroby. Zabiegi wykonywane są przez chirurgów, posiadających duże doświadczenie w zakresie chirurgii układu pokarmowego. Zabiegi operacyjne przeprowadzane są zarówno sposobem klasycznym, jak i metodami małoinwazyjnymi, z użyciem nowoczesnych narzędzi chirurgicznych, w tym: systemów zamykania naczyń krwionośnych, staplerów, czy noża ultradźwiękowego (CUSA). W razie  konieczności pacjenci kierowani są na śródoperacyjne badania ultrasonograficzne i endoskopowe. W leczeniu chorych na raka odbytnicy, dąży się do zaoszczędzenia zwieraczy odbytu i uniknięcia wytworzenia stałej stomii jelitowej. W tym celu wykonywane są metodą dwustaplerową niskie przednie resekcje odbytnicy, a w przypadkach spełniających odpowiednie kryteria, miejscowe wycięcie guza przy użyciu rektoskopu operacyjnego (TEM- Transanal Endoscopic Microsurgery). Chorzy są kwalifikowani do leczenia w Klinice w ramach Zespołu Nowotworów Przewodu Pokarmowego na podstawie aktualnie obowiązujących zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia skojarzonego.