Jesteś tutaj

KontaktNarodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel. centrala: (32) 278 88 88
fax: (32) 231 35 12
e-mail ogólny: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
Facebook: facebook.com/Onkologia.Gliwice/
Elektroniczna Skrzynka podawcza:


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Nr KRS: 0000144803

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego
Nr księgi: 000000018613
Oznaczenie organu: W-14

NUMERY IDENTYFIKACYJNE
NIP: 525-000-80-57
NIP:  631 -011-22-22 (dotyczy zwolnień lekarskich pracowników) 
REGON: 000288366-00028

KONTO BANKOWE
ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Gliwicach 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460

TELEFONY KONTAKTOWE