Jesteś tutaj

Rejestracja Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej


Recepcja w holu — Zdjęcie stockowe


Rejestracja Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

Rejestracja do poradni
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00
  tel. (32) 278 93 16, 17

  email: rejestracja.zmn@io.gliwice.pl
Rejestracja na oddział
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00
  tel. (32) 278 99 34

 


Ustalanie terminu na wizytę do Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy po zgłoszeniu się rejestratorki podać:
 • problem zdrowotny, 
 • PESEL,
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu kontaktowego.
Chorzy z chorobą nowotworową lub chcący poddać się badaniom pozwalającym wykluczyć raka tarczycy mogą zgłaszać się do specjalistów-onkologów bez skierowania. Chorzy chcący uzyskać konsultację endokrynologa powinni posiadać skierowanie od swojego lekarza rodzinnego (skierowanie do poradni endokrynologicznej).

W przypadku problemów z dodzwonieniem się w godzinach porannych, prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych.
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy), na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja w systemie eWUŚ prawa do świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacja medyczna  z dotychczasowego leczenia : karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wynik histopatologiczny, wyniki badań diagnostycznych,
 • skierowanie do poradni jeśli takie jest wymagane oraz na badania diagnostyczne.
​Dokumenty pomocnicze: 
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rezygnacja z terminu

W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie pracowników Rejestracji Zakładu. Wyznaczenie nowego terminu może wiązać się z faktem długiego oczekiwania na konsultację. 
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:
 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.