Jesteś tutaj

Przychodnia PrzyklinicznaKierownik Przychodni Przyklinicznej
dr n. med. Alicja Dyla

 

 

 


Sekretariat Kierownika
tel. (32) 278 82 18

 


Przychodnia Przykliniczna jest nowoczesnym, skomputeryzowanym kompleksem diagnostyczno-zabiegowym. Przychodnia wykonuje:

 • diagnostykę chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii i ultrasonografii, radiologicznej scyntygrafii, immunohistochemii, diagnostyki molekularnej i markerów nowotworowych, endoskopii, biopsji celowanej i stereotaktycznej;
 • kwalifikację do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w klinikach Instytutu Onkologii;
 • regularne badania kontrolne po zakończeniu leczenia w wyznaczonych terminach i stałą opiekę nad leczonym chorym;
 • leczenie ambulatoryjne ostrych i późnych odczynów i powikłań po chemio- i radioterapii;
 • prowadzenie mono- i wielolekowej chemioterapii  w warunkach ambulatoryjnych;
 • konsultacje i konsylia onkologiczne dla chorych ze szpitali i przychodni całego kraju, objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • diagnostykę genetyczną i molekularną chorób nowotworowych. 
W skład Przychodni wchodzą:
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Endoskopowa
 • Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych
 • Centrum Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych

Kadrę Przychodni stanowią doświadczeni specjaliści onkolodzy. Zasadą jest konsyliarne ustalanie rozpoznania wystąpienia i zaawansowania nowotworu, w zespołach lekarzy specjalistów, oraz kwalifikacja do ambulatoryjnego lub szpitalnego leczenia.Uprzejmie informujemy, że w PRZYCHODNI PRZYKLINICZNEJ i PRACOWNI REHABILITACYJNEJ istnieje możliwość skorzystania
z konsultacji psychologicznej w formie teleporady/ konsultacji video-  online poprzez aplikacje skype/ whatsapp.

W celu umówienia daty i godziny rozmowy prosimy o kontakt z Call Center, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerem telefonu (32) 278 88 88.
W przypadku trudności proszę dzwonić po  numer 798 744 865, adres email – Tomasz.Sikora@io.gliwice.pl  (tylko w celu umówienia wizyty)
W umówionym dniu, godzinie na podany przez Państwa numer telefonu Psycholog  zadzwoni do Państwa.