Jesteś tutaj

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego

INFORMACJE DLA PACJENTA 

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego jest wielodyscyplinarnym zespołem zapewniającym kompleksową opiekę, w tym profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz opiekę i monitoring po leczeniu, nad chorym na nowotwór jelita grubego we wszystkich stopniach zaawansowania choroby. W ramach Centrum pacjenci podczas hospitalizacji mają zapewnioną również opiekę psychologiczną, dietetyczna oraz stomijną.

Termin pierwszorazowej wizyty w Gabinecie: Zespół Narządowy Nowotworów Przewodu Pokarmowego, ustala się telefonicznie przez Call Center - tel: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87. Pacjenci zgłaszają się bez skierowania, termin ustalany jest najpóźniej do 14 dni.

Poradnia czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00.

Podczas pierwszorazowej wizyty ustalane są dalsze sposoby postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. Pacjent otrzymuje kartę konsultacyjną, na której zapisane są zaplanowane terminy kolejnych badań i kontroli ambulatoryjnych, a także terminy przyjęcia do odpowiedniego oddziału w NIO wraz ze  sposobem przygotowania do takiej hospitalizacji. Pacjent otrzymuje również komplet niezbędnych skierowań.

Wszystkie badania oraz konsultacje ustalane są w ramach pracowni, poradni i oddziałów Narodowego Instytutu Onkologii. Pacjent ma zapewniony dostęp do badań obrazowych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań ultrasonograficznych oraz pozytronowej tomografii komputerowej (PET), wykonywanych na najwyższej jakości aparaturze medycznej. Wykonywane są również niezbędne badania i zabiegi endoskopowe (kolonoskopia, biopsja, endoskopowe wycięcie polipa i inne), a pobrany materiał oceniany jest bezpośrednio po badaniu/zabiegu w Zakładzie Patologii Nowotworów. Podczas diagnostyki wykonywane są również badania laboratoryjne oraz konsultacje anestezjologiczne niezbędne do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Po leczeniu operacyjnym pacjenci zostają przekazani do Oddziału Radioterapii bądź Chemioterapii celem uzupełniającego leczenia.

Po zakończonym leczeniu chorzy podlegają okresowej kontroli w poradni chirurgicznej NIO według wskazań, gdzie zapewniona jest stała opieka lekarska wraz z badaniami obrazowymi, endoskopowymi oraz laboratoryjnymi, a także kontynuowana jest opieka stomijna.  
 
Dla zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki, zespół CKRJG składa się z wielu specjalistów:
ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
dr n. med.  Wiesław Bal
dr n. med. Jarosław Nieckula
dr n. med.  Agnieszka Badora-Rybicka
lek. Michalik Anna 
 
II KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII
prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
dr n. med. Adam Idasiak
dr n. med. Katarzyna Behrendt
dr n. med. Katarzyna Galwas
lek. Marzena Samborska-Plewicka
lek. Maciej Kozaczka
lek. Marcin Szweda
lek. Monika Giglok 
lek. Magdalena Kustra
dr n.med. Beata Smolska-Ciszewska
 
ZAKŁAD RADIOTERAPII
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
lek. Agnieszka Łuczak
dr n. med. Małgorzata Kraszkiewicz
dr n. med. Iwona Dębosz-Suwińska
lek. Jochymek Bożena 
lek. Kornelia Ficek 
 
KLINIKA CHIRURGII INKOLOGICZNEJ i REKONSTRUKCYJNEJ
dr n. med. Marcin Zeman
lek. Andrzej Chmielarz
lek. Mirosław Strączyński
lek. Marek Czarnecki
lek.  Tomasz Pałka
lek.  Piotr Szymański
lek.  Władysław Skałba
dr. n. med. Dmytro Żaworonkow
dr. n. med. Stanisław Półtorak
lek. Maciej Machnik
dr n. med. Janusz Wierzgoń
lek. Beata Skowronek
 
ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
lek. Michał Gola
dr n. med. Przemysław Pencak
lek. Michał Staszewski
lek. Błażej Olejnik
lek. Paweł Dylewski
lek. Bartłomiej Bilicki
 
ZAKŁAD PATOLOGII NOWOTWORÓW
dr hab. n. med. Ewa Chmielik
dr n. med. Ewa Zembala-Nożyńska
lek. Bogna Szcześniak-Kłusek
lek. Sławomir Pakuło
 
PRACOWNIA ENDOSKOPII
dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska
lek. Zbigniew Rok
dr n. med. Michał Żorniak
 
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ I GENOMIKI FRUNKCJONALNEJ
dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
 
CENTRUM BADAŃ TRANSLACYJNYCH I BIOLOGII NOWOTWORÓW
dr hab. n. med.  Monika Pietrowska
 
PSYCHOLOG
mgr Marta Nowak-Kulpa
mgr Tomasz Sikora
 
PIELĘGNIARKI STOMIJNE
mgr Renata Szczygieł
mgr Dorota Łach
 
PRACOWNIA REHABILITACJI
mgr Iwona Makles-Kacy
mgr Justyna Sosinka-Kulba
mgr Piotr Pizar
lic. Grzegorz Niedrygas
 
DIETETYK
mgr Anna Kotylak
mgr Sabina Opiołka
 
 
Poradnia czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00.
 
W razie pytań i wątpliwości i/lub konieczności przełożenia terminów u pacjentów z rozpoznaniem raka jelita grubego wskazany kontakt telefoniczny z koordynator Agnieszką Płatek pod nr tel. 32-278-84-12 lub Bożeną Mazur 32-278-82-32.