Jesteś tutaj

Rejestracja Zakładu Radioterapii


Rejestracja Zakładu Radioterapii

 

 

 

Rejestracja Zakładu Radioterapii czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30
tel. (32) 278 80 58 (godz. 8.00 - 10.00)
lub (32) 278 80 45 (godz. 7.00 - 15.30)

 

 
Ustalanie terminu na pierwszą wizytę do Zakładu Radioterapii Instytutu Onkologii  odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. W przypadku rejestracji telefonicznej prosimy po zgłoszeniu się rejestratorki podać:
 • problem zdrowotny, 
 • PESEL,
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu kontaktowego.

Pacjenci na pierwszą wizytę zgłaszają się w wyznaczonym terminie do Rejestracji Zakładu Radioterapii. Pacjenci po zarejestrowaniu, oczekują na wywołanie do pokoju wywiadu, celem założenia historii choroby. Po przeprowadzeniu wywiadu, pielęgniarka kieruje pacjenta do gabinetu na wizytę lekarską. Na pierwszą wizytę w Zakładzie Radioterapii pacjent NIE zgłasza się na czczo.

Skierowanie nie jest potrzebne
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAREJESTROWANIA SIĘ

Dokumenty podstawowe:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy), na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja w systemie eWUŚ prawa do świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacja medyczna  z dotychczasowego leczenia : karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wynik histopatologiczny, wyniki badań diagnostycznych,
Dokumenty pomocnicze: 
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o umawianie terminów wizyt w celach konsultacyjnych drogą telefoniczną (najlepiej w godzinach popołudniowych). 

Na pierwszą konsultację z lekarzem radioterapeutą prosimy przynieść dotychczasową dokumentację medyczną (np. badania diagnostyczne w wersji elektronicznej bądź zdjęcia wraz z opisem, jeśli były wykonane).


REZYGNACJA Z TERMINU

W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie pracowników Rejestracji Zakładu Radioterapii( tel. 32 278 80 45). Wyznaczenie nowego terminu może wiązać się z faktem oczekiwania na konsultację.


PRAWO DO KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:
 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.