Jesteś tutaj

Rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki ObrazowejRejestracja Zakładu 
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 
czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 18:00
tel. (32) 278 93 58
fax. (32) 278-93-59
email: 
rtg_sekretariat@io.gliwice.pl
e
mail do rejestracji: rejestracja.rtg@io.gliwice.pl

 


Wyznaczenie terminu badania może się odbywać :

 1. Po osobistym zgłoszeniu się pacjenta ze skierowaniem do Rejestracji Zakładu (wszystkie badania)
 2. Telefonicznie (tylko badania USG)
 3. Telefonicznie - po wcześniejszym przesłaniu skierowania faxem lub mailem (badania TK, MR)

Prosimy, aby umawianie terminów badań drogą telefoniczną odbywało się w godzinach popołudniowych.


Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy), na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja w systemie eWUŚ prawa do świadczeń zdrowotnych
 • dokumentacja medyczna  z dotychczasowego leczenia : karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wynik histopatologiczny, wyniki badań diagnostycznych,
 • skierowanie do poradni jeśli takie jest wymagane oraz na badania diagnostyczne.​
Dokumenty pomocnicze: 
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Informacje dotyczące Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (Etap Podstawowy oraz Etap Pogłębionej Diagnostyki) – tel. (32) 278 88 88; (32) 278 91 38


Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.