Jesteś tutaj

Rejestracja Zakładu Diagnostyki PET


Rejestracja Zakładu
Diagnostyki PET

 

Czynna jest codziennie:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 
email: infopet@io.gliwice.pl
tel (32) 278-86-32
            278-93-27


Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy), na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja w systemie eWUŚ prawa do świadczeń zdrowotnych
  • dokumentacja medyczna  z dotychczasowego leczenia : karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wynik histopatologiczny, wyniki badań diagnostycznych,
  • skierowanie do poradni jeśli takie jest wymagane oraz na badania diagnostyczne.​Dokumenty pomocnicze: dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kwalifikacja do badania

Pacjenci kierowani są do Zakładu Diagnostyki PET przez lekarzy specjalistów. Skierowanie na badanie PET-CT wraz z dokumentacją medyczną (wyniki badań, konsultacji, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, itp.) powinny być przekazane do pracowni osobiście, pocztą lub faksem. Wystawienie i wysłanie skierowania na badanie PET-CT nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do wykonania badania. Kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna Zakładu Diagnostyki PET na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. Pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie o wyniku procesu kwalifikacyjnego, a w przypadku zakwalifikowania do badania o dacie i godzinie badania.

Bardzo prosimy o wypełnianie skierowania komputerowo. Skierowanie ręcznie wypełnione często jest nieczytelne, co bywa powodem opóźnień w kwalifikacji.