Jesteś tutaj

RadiodiagnostykaKierownik Zakładu
Radiologii i Diagnostki Obrazowej
prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz


 

Sekretariat Kierownika Zakładu  
tel. (32) 278 93 65, fax (32) 278-93-59
e-mail: rtg_sekretariat@io.gliwice.pl
 
Rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
tel. (32) 278 93 58
 
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Etap Podstawowy oraz Etap Pogłębionej Diagnostyki - Informacje dotyczące odbioru wyniku, umawiania terminu diagnostyki pogłębionej
tel. (32) 278 88 88; (32) 278 91 38


Badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi można wykonać zarówno w Zakładzie Radiodiagnostyki, jak i w mammobusie (etap podstawowy). Ponadto w Zakładzie wykonywane są badania uzupełniające w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki.
Doświadczona, dobrze wykształcona  kadra lekarzy specjalistów radiologów, techników elektroradiologii, fizyków, pielęgniarek i sekretarek medycznych gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Zakres wykonywanych przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej badań obejmuje:
  • tomografię komputerową,
  • rezonans magnetyczny: klasyczne obrazowanie MR wszystkich obszarów anatomicznych oraz całego ciała (whole body) badania naczyniowe, a także badania czynnościowe (spektroskopia, obrazowanie dyfuzji, perfuzja, mapowanie mózgu)
  • klasyczną radiologię (badania cyfrowe),
  • mammografię cyfrową, spektralną, tomosyntezę,
  • ultrasonografię (Color i Power Doppler, badania endokavitarne, elastografia),
  • biopsje cienkoigłowe wykonywane pod kontrolą technik obrazowych,
  • biopsje gruboigłowe oraz biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią wykonywane pod kontrolą technik obrazowych,
  • radiologię zabiegową i interwencyjną.
Zakład dysponuje siecią wysokospecjalistycznych stacji diagnostycznych do analizy i opisywania badań. Obrazy uzyskane w badaniach przechowywane są równocześnie na dwóch niezależnych macierzach dyskowych, co zmniejsza prawdopodobieństwo utraty danych.
Opisy badań przekazywane są do zakładów i klinik Centrum Onkologii-Instytutu za pomocą systemu RIS firmy Agfa w pełni zintegrowanego z systemem szpitalnym HIS ( ASSECO AMMS) z użyciem protokołu HL7.
PRACOWNIE


 
Pracownia Mammografii
Badania mammograficzne wykonywane są na trzech aparatach cyfrowych: Selenia Dimensions 2D (możliwość wykonania mammografii spektralnej) ,Siemens Mammomat Inspiration Prime (z opcją tomosyntezy), GE Seno Pristina oraz w mammobusie (Siemens Mammomat Inspiration).
Uzupełnieniem badań mammograficznych może być badanie USG i MR piersi. Posiadamy komputerowy system wspomagania detekcji (CAD – Computer Aided Detection) służący do automatycznego wykrywania zmian w piersiach. (więcej)
 


 
Pracownia Radiodiagnostyki
Pracownia Radiodiagnostyki wyposażona jest w dwa  cyfrowe aparaty (Arcoma Precision i5, Siemens  AXIOM Luminos dRF) z płaskim detektorem do konwencjonalnych badań diagnostycznych całego układu kostnego, klatki piersiowej, jamy brzusznej i przewodu pokarmowego oraz układu moczowego, które zapewniają optymalną jakość obrazowania. Aparat Siemens Polymobil Plus (ucyfrowiony) pozwala na wykonanie zdjęć przyłóżkowych. (więcej)


Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego dysponuje trzema nowoczesnymi aparatami MR: Siemens Magnetom Sola Fit 1,5 T oraz Prisma i Vida 3T. Zakres badań MR obejmuje klasyczne obrazowanie MR (MRI) i angiografię MR (angio-MR), cholangio MR oraz techniki zaawansowane takie jak obrazowanie dyfuzji (DWI), perfuzja (PWI), spektroskopia (MRS), mapowanie kory mózgowej (fMRI BOLD) i dróg istoty białej (DTI) oraz badanie całego ciała – whole body MR. Badanie prostaty ze spektroskopią wykonywane jest z zastosowaniem cewki powierzchniowej. W badaniu piersi (mammografii MR) oprócz obrazowania klasycznego wykonujemy także obrazowanie dyfuzji i spektroskopię. Wyniki spektroskopii mózgowej dodatkowo analizowane są za pomocą specjalistycznego oprogramowania LC model. Środek kontrastujący jest podawany za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej.  (więcej)


 
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia wyposażona jest w dwa wielowarstwowe/wielorzędowe tomografy komputerowe (CT): Somatom Definition Edge Plus (128 warstw) i Philips IQon CT (jedyny tego typu dwuenergetyczny tomograf w Polsce). Urządzenia są przystosowane do badań technikami: spiralną i sekwencyjną. W pracowniach przeprowadza się badania wszystkich narządów i okolic anatomicznych (za wyjątkiem serca) oraz badania densytometryczne. Oprócz klasycznego obrazowania wykonywane są: angiografia, wirtualna endoskopia, perfuzja. Specjalny program ułatwia wykrywanie zmian guzkowych w płucach i analizę ich obrazu w czasie. Aby zminimalizować ryzyko powikłań stosujemy nowoczesne, niejonowe, niskoosmolarne środki kontrastowe. Celem uzyskania jak najlepszych obrazów, środek kontrastujący jest podawany za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej.(więcej)


Pracownia Ultrasonografi

Pracownia wyposażona jest w sześć nowoczesnych aparatów USG z opcjami Color Doppler i Color Power Doppler. Trzy z nich umożliwiają wykonanie elastografii zmian w gruczołach piersiowych, a jeden także elastografię wątroby. W pracowni ultrasonografii wykonywane są badania narządów jamy brzusznej i miednicy małej, szyi, piersi oraz  biopsje cienko - i gruboigłowe, także wspomagane próżnią. (więcej)
 


Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej

Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej wyposażona jest w najwyższej klasy aparat angiograficzny rtg z ramieniem C Philips Allura Clarity Xper FD20, służący do wysokospecjalistycznej diagnostyki układu naczyniowego. Aparat wyposażony jest w opcję rekonstrukcji tomograficznej obrazów angiograficznych oraz możliwość fuzji z obrazami  TK MR oraz PET, co ułatwia i skraca czas wykonywania zabiegów. Pozwala on na precyzyjne obrazowanie naczyń krwionośnych i zmian patologicznych w narządach, umożliwiając równoczesne przeprowadzanie zabiegów w tym m. in.: embolizacji, chemoembolizacji, angiografii, flebografii, drenażu żółci, portografii i in. Zespół specjalistów wykonujący badania oraz zabiegi w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej zapewnia Naszym Pacjentom najwyższą jakość usług.
Strona internetowa Pracowni: https://radiologiazabiegowa.io.gliwice.pl/