Jesteś tutaj

Informacja dla osób głuchych i głuchoniemych


 
INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I GŁUCHONIEMYCH 
                   

Na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) i Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 20) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach informuje osoby uprawnione o dostępnych środkach komunikacji:
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pacjent.onkologia@io.gliwice.pl
  • kontakt lub SMS pod nr tel. 795-557-422,
  • kontakt za pomocą skrzynki podawczej na elektronicznej platformie e-PUAP,
  • listownie na adres:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
 
Podczas udzielania świadczeń w naszym Instytucie osobom głuchym i głuchoniemym przysługuje prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej lub z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego [PJM], systemu językowo-migowego [SJM) współpracującego z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Gliwicach.   
 
Zgodnie z art. 12 ust 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie zamiaru skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Instytucie. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu.
 
 
W ww. zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:
  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób kontaktu (e-mail, nr telefonu).