Jesteś tutaj

Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego

       

Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego
Data uzyskania tytułu Centrum Doskonałości: 03.09.2020


INFORMACJE DLA PACJENTA/LEKARZA KIERUJĄCEGO
 

W ramach działalności Narodowego Instytutu Onkologii świadczenia oferuje Centrum Doskonałości Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Neuroendokrynnych (ENETS CoE), sprawujące kompleksową opiekę nad chorymi na nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego we wszystkich stopniach zaawansowania. Lekarze działający w ramach Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego - radiolodzy, patomorfolodzy, medycy nuklearni, chirurdzy, onkolodzy kliniczni oraz  endokrynolodzy -  na co dzień pracujący
w Klinikach Narodowego Instytutu Onkologii, Oddziału w Gliwicach, posiadają wieloletnie doświadczenie w postępowaniu z Chorymi na  nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego. 


W Centrum Doskonałości prowadzimy diagnostykę ambulatoryjną i szpitalną, leczenie oraz monitorowanie efektów leczenia i stanu zdrowia po zakończonej terapii. Większość badań, konsultacji oraz proponowanych terapii ustalana jest w ramach świadczeń zapewnianych przez Pracownie, Poradnie i Oddziały Narodowego Instytutu Onkologii, Oddziału w Gliwicach.

Pacjent ma zapewniony dostęp do badań molekularnych i laboratoryjnych, obrazowych (tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań ultrasonograficznych) oraz funkcjonalnych (pozytronowej tomografii komputerowej - PET), wykonywanych przy użyciu najwyższej jakości, nowoczesnej aparatury medycznej. Zapewniamy wykonanie niezbędnych badań i zabiegów endoskopowych takich jak gastroskopia, kolonoskopia, ultrasonografia endoskopowa, biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa, a pobrany materiał oceniany jest bezpośrednio po badaniu/zabiegu w Zakładzie Patologii Nowotworów.
W Narodowym Instytucie Onkologii, Oddziale w Gliwicach dostępne są następujące rodzaje terapii: leczenie operacyjne (w tym małoinwazyjne), systemowe (leczenie izotopowe, celowane, chemioterapia), miejscowe (embolizacja i radioembolizacja, radioterapia). Dostępna jest także Poradnia Leczenia Bólu. O zakresie i typie leczenia decyduje wielodyscyplinarny zespół lekarzy.

Po zakończonym leczeniu chorzy podlegają okresowej kontroli ambulatoryjnej
w poradniach Narodowego Instytutu Onkologii, Oddziału w Gliwicach według wskazań,
z zapewnieniem stałej opieki lekarskiej i dodatkowych badań monitorujących. Dysponujemy doświadczonym zespołem lekarskim i pielęgniarskim, a w razie potrzeby zapewniamy opiekę psychologiczną.  


Ścieżka Chorego diagnozowanego i leczonego w ramach  Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego 

Termin pierwszorazowej wizyty w Gabinecie Konsultacyjnym Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej ustala się telefonicznie: (32) 32-278-96-87.  Można również kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną magdalena.trosko@gliwice.nio.gov.pl. Czas oczekiwania na wizytę wynosi około 14 dni. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Pacjenci zgłaszają się bez skierowania, z pełną dokumentacją dotyczącą dotychczasowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, przeprowadzonego w innych ośrodkach. Aby usprawnić proces diagnostyczny proponujemy, aby na pierwsza wizytę dostarczyć preparaty histopatologiczne do konsultacji w Instytucie Onkologii. Podczas pierwszorazowej wizyty zbierany jest wywiad, a na podstawie badania fizykalnego oceniany jest stan ogólny chorego. Mogą również zostać zlecone pierwsze badania diagnostyczne. 

Dalsze decyzje diagnostyczne i terapeutyczne podejmowane są konsyliarnie w ramach Zespołu Narządowego Nowotworów Endokrynnych działającego w ramach Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego. Obecność Pacjenta podczas Zespołu Narządowego Nowotworów Endokrynnych nie jest konieczna. Ustalenia Zespołu wraz z kompletem skierowań na zaplanowane badania i konsultacje, a także leczenie wraz z ich terminami Pacjent może otrzymać listownie, po wcześniejszym uzyskaniu informacji telefonicznej lub podczas kolejnej wizyty w Gabinecie Konsultacyjnym.  

W razie pytań i wątpliwości, a także konieczności przełożenia terminów u pacjentów
z rozpoznaniem nowotworu  neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wskazany jest kontakt telefoniczny z koordynator Magdaleną Trosko pod nr tel. 32-278-96-87 lub mailowy Magdalena.Trosko@gliwice.nio.gov.pl.

Skład zespołu działającego w ramach Centrum Doskonałości ENETS w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Neuroendokrynnych Przewodu Pokarmowego.

Specjaliści w zakresie endokrynologii:
prof. dr. hab. n. med. Barbara Jarząb,
dr hab. n. med. Beata Jurecka-Lubieniecka,
dr hab. n. med. Jolanta Krajewska,
dr n. med. Kornelia Hasse-Lazar,
dr n. med. Agnieszka Kotecka-Blicharz,
dr n. med. Barbara Michalik,
dr n. med. Aleksandra Syguła,
lek. Małgorzata Haras-Gil,
 
Specjaliści w zakresie onkologii:
dr hab. n. med. Michał Jarząb,
dr n. med. Aleksandra Kropińska,
dr n. med. Barbara Ziółkowska,
lek. Marcin Rajczykowski,

Specjaliści w zakresie medycyny nuklearnej:
dr n. med. Tomasz Gawlik,
dr n. med. Aleksandra Ledwon,
 
Specjaliści w zakresie chirurgii:
dr n. med. Marcin Zeman,
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka,
lek. Tomasz Pałka,
lek. Piotr Szymański,

Specjaliści w zakresie gastroenterologii i endoskopii:
dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska,
dr n. med. Michał Żorniak,

Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki:
lek. Joanna Sczasny,
lek. Urszula Kołtun,

Specjaliści w zakresie patomorfologii:
dr hab. n. med. Ewa Chmielik,
dr n. med. Ewa Zembala-Nożyńska,
lek. Ewa Stobiecka,
lek. Bogna Szcześniak-Kłusek,
 
Specjaliści w zakresie radioterapii:
dr hab. n med. Daria Handkiewicz-Junak,
dr hab. n med. Aleksandra Kukulska
 
Koordynator: Magdalena Trosko