Jesteś tutaj

Rejestracja

Medyczny Portal Informacyjny, w skrócie MPI, dostępny jest pod adresem https://mpi.io.gliwice.pl/mpi/app/#/login, umożliwia on internetową rejestrację wizyt w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach.
 
e-Rejestracja umożliwia :
 
  • przegląd listy Poradni specjalistycznych,
  • określenie celu wizyty u lekarza z podziałem na wizytę pierwszorazową i kontrolną,
  • przegląd danych o zaplanowanej wizycie,
  • prezentacja  informacji  o stanie usługi ( zaplanowana, anulowana, wykonana),
 
ustalenie terminu wizyty/konsultacji do:
 
  • Poradni Onkologicznej
  • Poradni Chirurgii Onkologicznej
Uwaga:
Wymagane skierowanie do Poradni Chirurgii Onkologicznej
  • Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
Uwaga:
Wymagane skierowanie do Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
  • Poradni Endokrynologii Onkologicznej
Uwaga:
Wymagane skierowanie do Poradni Endokrynologii
  • Poradni Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
Uwaga:
Wymagane skierowanie do Poradni Genetyki Onkologicznej
  • Poradni Transplantacyjnej
Uwaga:
Wymagane skierowanie do Poradni Transplantacyjnej

 

Ogólne zasady zapisu poprzez e-rejestrację:
 
Wybierając termin do Poradni Specjalistycznych NIO z prezentowanego planu wizyt wybieramy dogodną datę i godzinę wizyty.
 
Poprzez system e-Rejestracji można się zarejestrować tylko na wybrane godziny pracy Poradni. Niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów w e-Rejestracji istnieje możliwość zarejestrowania wizyty poprzez Call Center (32) 278 88 88.
 
W systemie możliwa jest rejestracja jednej wizyty dla danego pacjenta.
 
W opisie poszczególnych gabinetów Poradni Specjalistycznych znajdują się informacje szczegółowe dotyczące rozpoznań oraz problemów zdrowotnych, z jakimi można się zgłaszać do wybranego gabinetu.
 
 
Po potwierdzeniu terminu wizyty, proszę oczekiwać na ewentualny kontakt telefoniczny pracownika NIOcelem zweryfikowania oraz potwierdzenia rezerwacji terminu wizyty.
 
Gdy istnieją przesłanki do zmiany daty udzielenia świadczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia list oczekujących termin zostanie ustalony ponownie przez pracownika NIO.

W przypadku gdy pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
poza kolejnością na podstawie uprawnień również termin ten zostanie ponownie ustalony przez pracownika NIO.

Problemy związane z działaniem e-Rejestracji można zgłaszać pod numerem telefonu: (32) 278 81 05 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:30