Jesteś tutaj

Zakład Anestezjologii i Intensywnej TerapiiKierownik Zakładu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
dr n. med. Krzysztof Olejnik

 

 

Kontakt:
email: zaiit@io.gliwice.pl

 


Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał w 2005r. Zakład  wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt, a wysokowykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski świadczy kompleksowe usługi medyczne na terenie całego Instytutu. Lekarze anestezjolodzy przygotowują i prowadzą znieczulenie operowanych pacjentów oraz wykonują znieczulenia do wybranych  badań diagnostycznych. Dysponujemy również sprzętem przystosowanym do pracy w silnym polu magnetycznym co pozwala na prowadzenie znieczulenia lub sedacji w warunkach rezonansu magnetycznego.

Wszyscy pacjenci są konsultowani przed kwalifikacją do  zabiegu i oceniani pod względem występowania schorzeń współistniejących. Jest to konieczne dla oceny ryzyka okołooperacyjnego. Postępowanie takie pozwala zapewnić bezpieczeństwo, wybór optymalnej metody znieczulenia i postępowania oraz leczenia bólu pooperacyjnego. Wykorzystywana nowoczesna aparatura do znieczulenia - firmy Datex-Ohmeda - spełnia wszystkie światowe standardy w dziedzinie anestezjologii. Najwyższej jakości sprzęt na stanowiskach do znieczulenia pozwala na stałe, automatyczne monitorowanie funkcji układu krążenia, układu oddechowego i głębokości znieczulenia. Stosowane oprzyrządowanie zapewnia pacjentowi komfort cieplny i zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn podczas długotrwałych zabiegów. Zakład dysponuje 6 stanowiskową salą nadzoru poznieczuleniowego odgrywającą we współczesnej medycynie kluczową rolę w zabezpieczaniu chorego przed negatywnymi skutkami bezpośredniego okresu pooperacyjnego.
 
Oddział Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów Instytutu znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów z niewydolnością układu krążenia lub układu oddechowego, które mogą być powikłaniem leczenia przeciwnowotworowego. W Oddziale hospitalizowani są również chorzy wymagający wszechstronnego monitorowania funkcji życiowych czy też stosowania agresywnych metod leczenia. Pacjenci po rozległych, czy długotrwałych operacjach chirurgicznych lub znacznie obciążeni chorobami współistniejącymi są przyjmowani do OIT zaraz po zabiegu i po ustabilizowaniu się funkcji życiowych przekazywani do oddziału macierzystego. W Oddziale Intensywnej Terapii wykorzystywany jest sprzęt firmy Nellcor Puritan Bennett pozwalający na nowoczesne prowadzenie sztucznej wentylacji lub wspomaganie własnej. Pięć stanowisk wyposażonych jest w kardiomonitory i moduły firmy Datex-Ohmeda, co pozwala na inwazyjne i nieinwazyjne monitorowanie parametrów funkcji życiowych oraz ich zapis. Dzięki zastosowaniu urządzenia do automatycznej analizy fali tętna firmy Edwards możliwe jest prowadzenie optymalnej terapii płynami. Oddział Intensywnej Terapii dysponuje również urządzeniem Prisma-flex firmy Gambro stosowane w leczeniu różnych form niewydolności nerek oraz innych terapii pozaustrojowych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi i w stanach nagłych. Zastosowanie aparatu USG w wielu procedurach inwazyjnych, zarówno podczas znieczulenia jak i w intensywnej terapii, czyni je bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla pacjenta.
  
Wieloletnie doświadczenia własne lekarzy i pielęgniarek Zakładu Anestezjologii, odbyte szkolenia oraz ustawiczne kształcenie pozwoliły na utworzenie wysokospecjalistycznego zespołu terapeutycznego. Zespołu,  który w pełni wykorzystuje w praktyce najnowsze zdobycze i osiągnięcia anestezjologii, przygotowanego do opieki i współpracy z pacjentem z chorobą nowotworową.


CERTYFIKATY

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach w kwietniu 2013 roku został uhonorowany prestiżowym certyfikatem „Szpital bez bólu”.

Wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu jest obiektywnym potwierdzeniem, iż Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w realny sposób przyczynia się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom, skutecznie uśmierzając występujący u nich ból pooperacyjny.

 


Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach od grudnia 2011 roku posiada certyfikat „Program Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym Promedinet”.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem wprowadzenia procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym w placówce.


Najważniejsze kierunki badań naukowych dotyczą:

  • postępowania okołooperacyjnego w zabiegach resekcyjno-rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem wolnych płatów naczyniowych
  • prowadzenia znieczulenia pacjentów w warunkach szczególnych, do zabiegów brachy i teleradioterapii
  • optymalizacji płynoterapii u pacjentów poddawanych ciężkim bądź długotrwałym zabiegom chirurgicznym
  • monitorowania głębokości znieczulenia u pacjentów poddawanych zabiegom onkologicznym,
  • zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu chorych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym i leczenie bólów pooperacyjnych,

 


Działalność dydaktyczna
 

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii  prowadzi kurs CMKP "Anestezja w onkologii" dla lekarzy w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz szkolenie ustawiczne dla pielęgniarek i lekarzy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice.


Galeria