Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik

1. Scyntygrafia tarczycy 99mTc 300 zł
2. Scyntygrafia tarczycy 131I 300 zł
3. Scyntygrafia całego ciała (kościec) ze SPECT 840 zł
4. Scyntygrafia III fazowa kośćca 840 zł
5. Scyntygrafia nerek statyczna 720 zł
6. Scyntygrafia nerek dynamiczna 720 zł
7. Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT 700 zł
8. Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT 700 zł
9. Scyntygrafia przytarczyc dwufazowa ze SPECT CT 1000 zł
10. Scyntygrafia perfuzyjna płuc ze SPECT CT 1000 zł
11. Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (kościec) 900 zł
12. Scyntygrafia naczyniaka znakowanymi krwinkami (wątroba) 900 zł
13. Limfoscyntygrafia kończyn ze SPECT CT 1400 zł
14. Scyntygrafia węzła wartowniczego 1000 zł
15. Scyntygrafia węzła wartowniczego ze SPECT CT 1400 zł
16. Scyntygrafia przewodu pokarmowego/ze SPECT CT
720/
1400 zł
17. Scyntygrafia uchyłku Meckela/ze SPECT CT
720/
1400 zł