Jesteś tutaj

Pracownia Rehabilitacyjna



Kierownik Pracowni Rehabilitacyjnej
mgr Iwona Makles-Kacy

 

 

Pracownia Rehabilitacyjna czynna jest:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach:    7.00 - 15.00
wtorek, czwartek w godzinach:                   7.00 - 18.00
tel. (32) 278-96-76; (32) 278-96-66


 



Personel Pracowni Rehabilitacyjnej to interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarza - specjalisty rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz sekretarki medycznej.
Naszym celem jest kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz pacjentów leczonych w Instytucie Onkologii, poprzez pomoc chorym w odzyskaniu i utrzymaniu możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.
 
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach ośrodka dziennego
 
W Pracowni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ realizowany jest program rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach ośrodka dziennego. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym polega na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań onkologicznych. Program rehabilitacji ogólnoustrojowej skierowany jest do pacjentów leczonych onkologicznie z powodu nowotworów o różnym umiejscowieniu, oraz pacjentów z obrzękiem chłonnym o różnej etiologii i umiejscowieniu. W ramach Kompleksowej Opieki Onkologicznej w naszej placówce prowadzimy również rehabilitację osób leczonych z powodu raka piersi.

Program terapeutyczny obejmuje:
 • porady lekarskie,
 • kinezyterapię: ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, prowadzone w formie grupowej i indywidualnej,
 • manualny drenaż limfatyczny oraz techniki mięśniowo-powięziowe,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne: zabiegi głębokiej oscylacji przy użyciu aparatu Hivamat 200, sekwencyjny masaż uciskowy przy użyciu aparatów 12-sto komorowych, kąpiele wirowe kończyn, laseroterapię, ultradźwięki, elektroterapię,
 • edukację prozdrowotną oraz fizjoprofilaktykę,
 • opiekę psychologiczną: na zajęciach grupowych pacjenci uczą się technik relaksacji, zdobywają wiedzę jak skutecznie radzić sobie ze stresem,
 • terapię zajęciową: pacjenci na zajęciach mogą spróbować własnych sił, wykonując różne prace ręczne w technikach quillingu, decoupageu, origami, nauczyć się wyplatania koszyków, projektowania ozdób i kartek okolicznościowych. Tworząc własne dzieła, nabywają nowych umiejętności, uczą się precyzji, wytrwałości i kreatywności.
 
Współpraca z Klinikami Instytutu Onkologii
 
Zespół Pracowni Rehabilitacyjnej zapewnia opiekę fizjoterapeutyczną   pacjentom leczonym w Klinikach Instytutu Onkologii. Prowadzimy rehabilitację u pacjentów leczonych z powodu raka piersi (po amputacji, zabiegach oszczędzających pierś i rekonstrukcji piersi), u pacjentów leczonych z powodu nowotworów w regionie głowy i szyi, guzów tkanek miękkich, nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów narządów rodnych, nowotworów w obrębie jamy brzusznej.

W swojej pracy z pacjentami wykorzystujemy nowoczesne metody fizjoterapeutyczne tj.: prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (PNF), kinesiology taping, terapię mięśniowo-powięziową, ćwiczenia centralnej i obwodowej stabilizacji, ćwiczenia sensomotoryczne, ćwiczenia wykorzystujące biofeedback, edukujemy w zakresie fizjoprofilaktyki..
 
Pacjenci, u których w wyniku leczenia onkologicznego wystąpiły zaburzenia artykulacji/ wymowy, dysfagii (połykania), itp. mają  możliwość skorzystania z opieki neurologopedycznej obejmującej:
 • konsultacje neurologopedyczne i terapię edukacyjną,
 • badania i diagnozę neurologopedyczną,
 • terapię dysfagii w zakresie kompensacyjnych technik połykania po leczeniu chirurgicznym,
 • usprawniania funkcji komunikacyjnych poprzez stopniowe korygowanie nabytych wad wymowy,
 • podnoszenia sprawności językowych osłabionych przez zmiany w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego – nadawanie głosowi właściwego brzmienia i tonacji.