Jesteś tutaj

Pracownia Rezonansu MagnetycznegoPracownia Rezonansu Magnetycznego dysponuje trzema nowoczesnymi aparatami MR: Siemens Magnetom Sola Fit 1,5 T oraz Prisma i Vida 3T. Zakres badań MR obejmuje klasyczne obrazowanie MR (MRI) i angiografię MR (angio-MR), cholangio MR oraz techniki zaawansowane takie jak obrazowanie dyfuzji (DWI), perfuzja (PWI), spektroskopia (MRS), mapowanie kory mózgowej (fMRI BOLD) i dróg istoty białej (DTI) oraz badanie całego ciała – whole body MR. Badanie prostaty ze spektroskopią wykonywane jest z zastosowaniem cewki powierzchniowej. W badaniu piersi (mammografii MR) oprócz obrazowania klasycznego wykonujemy także obrazowanie dyfuzji i spektroskopię. Wyniki spektroskopii mózgowej dodatkowo analizowane są za pomocą specjalistycznego oprogramowania LC model. Środek kontrastujący jest podawany za pomocą dwukanałowej strzykawki automatycznej. 
 
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu z pełnym mapowaniem kory mózgowej i dróg istoty białej została przeprowadzona w marcu 2007 roku przez Prof. Henryka Majchrzaka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu na podstawie badania rezonansu magnetycznego wykonanego w naszym Zakładzie.
 
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
Większość badań (poza MR piersi, prostaty, odbytnica) wykonywanych przy użyciu Rezonansu Magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania poza wymienionymi poniżej:
 • w dniu poprzedzającym badanie należy wypić ok. 1,5 l płynów, celem nawodnienia organizmu; leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • w przypadku badań z podaniem środka kontrastowego należy dostarczyć aktualny wynik stężenia kreatyniny we krwi.
 • do badań jamy brzusznej 6h na czczo
 • do badań miednicy małej 6h na czczo, proszę przynieść 1l wody niegazowanej

Przed badaniem należy poinformować personel pracowni o posiadaniu:
 • rozrusznika serca, neurostymulatora, sztucznej zastawki serca;
 • protezy naczyniowej („stent”);
 • metalowego odłamka lub opiłka (zwłaszcza w obrębie oczodołów) lub metalicznych implantów ortopedycznych;
 • alergii lub wystąpieniu w przeszłości jakiejkolwiek reakcji uczuleniowej na leki, niewydolności lub schorzeń nerek
 • ciąży
 • klaustrofobii. 
 
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO  
BADANIE MR PROSTATY

Dwa dni przed badaniem:
 - dieta lekkostrawna.​

W dniu poprzedzającym badanie:​
- śniadanie
- obiad tylko zawiesista zupa.

Wieczorem przed badaniem:
- wlewka oczyszczająca – ENEMA.

W dniu badania:
rano wlewka oczyszczająca – ENEMA w przypadku badania w godzinach popołudniowych

Do badania należy zgłosić się na czczo, wskazane picie wody, jeżeli pacjent przyjmuje leki „na stałe” musi je zażyć rano przed badaniem.

Pacjent musi dostarczyć aktualny poziom kreatyniny i  PSA (ważny 2 miesiące od oznaczenia)- w przypadku MR rectum tylko kreatynina jeśli badanie jest z kontrastem.
 
W przypadku biopsji prostaty pod MR dodatkowo:
 
1. W dniu biopsji Pacjent powinien zgłosić się na czczo z aktualnymi wynikami krzepnięcia krwi (INR, czas protrombinowy, APTT, fibrynogen) oraz z morfologią krwi (KRWINKI BIAŁE, KRWINKI CZERWONE, PŁYTKI KRWI) - nie starsze niż 3dni. 

2. Koniecznie jest odstawienie na 7-10 dni przed biopsją leków, które hamują krzepnięcie krwi lub rozrzedzają krew min. Warfaryna, Acenocumarol, Plavix, Apiksaban, Dabigatran, Rywaroksaban, Acard, Polocard itd.    W przypadku bezwzględnej konieczności zażywania powyższych leków, konieczne będzie tymczasowe zastąpienie ich heparyną drobnocząsteczkową po konsultacji z lekarzem prowadzącym (nie powinno się przyjmować heparyny w godz. porannych w dniu wykonania biopsji).  

3. Antybiotykoterapia: zaleca się przyjęcie antybiotyku zgodnie z zaleceniem lekarza kierującego. Pierwsza tabletka (pierwsza  dawka) powinna być przyjęta dzień  przed wykonaniem biopsji, kolejne zgodnie z ustalonym dawkowaniem antybiotyku, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.

4. Jeżeli u Pacjenta  wystąpiło zakażenie prostaty po wcześniejszej biopsji powinien zgłosić to lekarzowi kierującemu na biopsję celem odpowiedniego przygotowania. 

5. Konieczne jest przeczyszczenie jelita grubego przed biopsją, zalecane jest podanie doodbytniczo jednego wlewu Enema wieczorem na dzień przed badaniem oraz jednego rano w dniu badania. 

6. Zaleca się również zażycie na 1 godz. przed badaniem preparatu przeciwbólowego npl. Dexak SL (roztwór z wodą). 

 
BADANIE MRI PIERSI
 

Badanie MRI  piersi powinno być wykonane:
 • między 7 a 14 dniem cyklu;
 • 1 rok po zakończonej radioterapii;
 • 4 tygodnie po odstawieniu hormonoterapii HTZ (dotyczy tylko progesteronu);
 • 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej (nie dotyczy chorych przed leczeniem oszczędzającym z powodu raka piersi). 
Prosimy,  aby kobieta zgłaszająca się do badania posiadała aktualne wyniki badań:
 • - USG piersi;
 • - mammografii RTG – nie dotyczy kobiet z mutacją BRCA 1 i BRCA 2 (genetyka).
CHOLANGIOGRAFIA MR

Do badania należy:
 • zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin bez jedzenia);