Jesteś tutaj

Zakład Patologii Nowotworów


Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów
dr hab. n. med. Ewa Chmielik

         

 

Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel. 32 278 94 01, fax. 32 278 94 15
Sekretariat medyczny:
tel. 32 278 94 02, 32 278 94 70, 32 278 94 65.

 


Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach to jeden z najnowocześniejszych, najlepiej wyposażonych zakładów patomorfologii w Europie. Powstał w 1947 roku Wraz z postępem w tej dziedzinie medycyny  .  oferta wykonywanych badań jest na bieżąco rozszerzana. Diagności zakładu uczestniczą we wszystkich najważniejszych światowych kongresach i zjazdach patologów i biorą aktywny udział w seminariach i kursach prowadzonych przez autorytety światowej patomorfologii. W pracy diagnostycznej jesteśmy wierni zasadom histokliniki. Ostateczne rozpoznanie podejmowane jest zawsze po gruntownym zapoznaniu się z danymi klinicznymi. Diagnostyka histopatologiczna prowadzona jest na najlepszych dostępnych na rynku mikroskopach, z których każdy zaopatrzony jest w dodatkowe ramię konsultacyjne. W Zakładzie Patologii Nowotworów biopsje cienkoigłowe wykonuje się od ponad dwudziestu pięciu lat. Obecnie miesięcznie przeprowadzanych jest blisko tysiąc takich biopsji co stawia zakład w grupie ośrodków o największej liczbie punkcji cienkoigłowych w Europie. Zakład Patologii Nowotworów od czasów powstania wykonuje badania cytologii ginekologicznej. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy ocenę preparatów według systemu Bethesda.
 
Zakład organizuje kursy specjalizacyjne w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy w tym kursy CMKP oraz kształci techników analityki medycznej i cytomorfologów klinicznych w zakresie cytologii ginekologicznej.

WYKONYWANE BADANIA
Biopsje cienkoigłowe - BAC (BAC monitorowane USG)
 • tarczycy,
 • guzów piersi,
 • narządów jamy brzusznej,
 • węzłów chłonnych,
 • guzów tkanek miękkich,
 • powłok ciała,
 • ślinianek,
Uzyskany drogą biopsji materiał cytologiczny podlega kompleksowej ocenie z wykorzystaniem metod immunocytochemicznych. W zależności od potrzeb oceniamy w materiale cytologicznym:
 • obecność konkretnych antygenów - diagnostyka różnicowa nowotworów,
 • receptory estrogenowe i progesteronowe,
 • aktywność proliferacyjną komórek guza,
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest metodą diagnostyczna polegającą na pobraniu materiału cytologicznego z badanej zmiany. Biopsja wykonywana jest po kontrolą USG igłami o średnicy 0,5 lub 0,6 mm i trwa bardzo krótko (kilka do kilkunastu sekund). Bolesność biopsji jest porównywalna z pobraniem krwi. Materiał po odpowiednim przygotowaniu jest oceniany pod mikroskopem świetlnym przez lekarzy patomorfologów. Biopsja nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do biopsji jest ciężka skaza krwotoczna, ropne ogniska skóry w okolicy bioptowanej oraz brak współpracy chorego. Względnym przeciwwskazaniem jest stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Do częstszych powikłań po biopsji należą zasinienie oraz przejściowa bolesność. Rzadziej zdarzają się krwiaki oraz omdlenia pacjenta. W wyjątkowych przypadkach mamy do czynienia z przejściowym porażeniem nerwu krtaniowego podczas biopsji tarczycy oraz zakażeniami.
 
Cytologia ginekologiczna
Specjalizujemy się w najtrudniejszych do oceny przypadkach rozmazach pobieranych po leczeniu promieniami. Od 2006 roku Zakład Patologii Nowotworów wykonuje badania cytologii ginekologicznej w ramach populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
 
Badania histopatologiczne
Zakład Patologii Nowotworów posiada najnowocześniejszą aparaturę do wykonywania preparatów histopatologicznych. W pełni zautomatyzowany proces przeprowadzania wycinków, barwienia i nakrywania szkiełek pozwala na pełną standaryzację jakości otrzymywanych preparatów. Materiał tkankowy w wymagających tego przypadkach, opracowujemy z zastosowaniem technik specjalnych: histochemii, immunohistochemii, badań molekularnych. Specjalizujemy się w ocenie trepanobioptatów w przypadkach rozrostów nowotworowych układu chłonnego.
 
Badania doraźne (intry)
 Zakład dysponuje najnowocześniejszym w pełni zautomatyzowanymi kriostatami umożliwiającymi wykonywanie badań introwych z każdego materiału tkankowego.
Wysoka jakość otrzymywanych preparatów (porównywalna z badaniem parafinowym) pozwala nie tylko na rozpoznanie śródoperacyjne typu nowotworu, lecz także na precyzyjne śródoperacyjne, mikroskopowe ustalanie radykalności zabiegu operacyjnego. Obecnie wykonujemy miesięcznie ponad sto badań doraźnych, z czego część na zlecenie współpracujących z nami na  szpitali z województw śląskiego i opolskiego.
 
Badania immunohistochemiczne
 
Pracownia Immunohistochemii Zakładu Patologii Nowotworów powstała w 1993 r. jako jedna z pierwszych w kraju. Od tego czasu należy  do wiodących w zakresie szerokiego spektrum badań immunohistochemicznych.
Posiadamy w pełni zautomatyzowany system barwień immunohistochemicznych. 
Stale uzupełniamy arsenał przeciwciał ,co pozwala na przeprowadzenie immunohistochemicznej diagnostyki różnicowej niemal wszystkich nowotworów.
Zakład prowadzi diagnostykę immunohistochemiczną dla większości pracowni histopatologicznych województwa śląskiego. Związany jest umowami na wykonywanie takich badań z wieloma szpitalami.
 
Badania molekularne
Zakład jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył do rutynowej diagnostyki klinicznej ocenę statusu genu HER-2 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji In-situ (FISH) stanowiącą obecnie niezbędny element w indywidualnym doborze terapii u chorych na raka piersi oraz żołądka (medycyna spersonalizowana). Jakość wydawanych wyników jest corocznie pozytywnie weryfikowana w ogólnopolskim programie zewnętrznej kontroli jakości. Technikę FISH wykorzystujemy również pomocniczo w diagnostyce i różnicowaniu guzów tkanek miękkich, chłoniaków  oraz nowotworów głowy i szyi.
Dysponujemy szeroką  gamą metod diagnostycznych w zakresie wykrywania onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV). Jako pierwszy i jak dotąd jedyny ośrodek onkologiczny w Polsce wdrożyliśmy unikalny, certyfikowany test na obecność 14 typów HPV oparty o metodę ilościowego PCR. Ta najbardziej zaawansowana technika PCR pozwala na uzyskanie wiarygodnych i wartościowych z punktu widzenia kliniki wyników istotnych w profilaktyce raka szyjki macicy oraz indywidualizacji leczenia chorych na raka gardła środkowego. Dodatkowo infekcję HPV jesteśmy w stanie potwierdzić technikami obrazowymi w materiale histopatologicznym jak chromogenna hybrydyzacja In-sity (CISH) czy immunohistochemicznie.
 
Cytometria przepływowa
 
W Pracowni Cytometrii Przepływowej wykonywane są  badania:
 • fenotypizacja krwi i węzłów chłonnych (ocena limfocytów T, B oraz subpopulacji komórkowych chorób rozrostowych układu krwiotwórczego)
 • oznaczanie ploidii DNA komórek nowotworowych w guzach pierwotnych (ocena aktywności proliferacyjnej nowotworu)
 • badanie procesów śmierci komórkowej
 • badanie genów supresorowych nowotworów
 • badanie działania leków in vitro
Korelacja wyników uzyskanych poprzez analizę fenotypową wykonaną za pomocą cytometru przepływowego z oceną morfologiczną, histologiczną oraz badaniami genetycznymi umożliwia szczegółową analizę chorób układu krwiotwórczego.
 
Badania sekcyjne
 
Prosektorium oddane do użytkowania w 2000 roku w pełni odpowiada aktualnym normom i spełnia europejskie standardy wykonywania badań pośmiertnych. Wykonujemy badania pośmiertne na zlecenie wielu szpitali z województw śląskiego i opolskiego.

Certyfikaty:

Licencja Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów
Wpis do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajowa Radę Diagnostów Laboratoryjnych
Certyfikaty udziału w sesji 1 Programu Zapewnienia Jakości w Patomorfologii „Technologie Immunohistochemiczne”
Certyfikaty udziału w sesji 2 Programu Zapewnienia Jakości w Patomorfologii „Technologie Patomorfologiczne”