Jesteś tutaj

Projekty finansowane z budżetu Państwa
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu aparatu PET dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET, zgodnie z umową nr 1/7/5/2023/27/499 z dnia 12 maja 2023 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 13 377 975,20 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 13 377 975,20 zł
 

Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu oprogramowania do realizacji radioterapii adaptacyjnej dla akceleratora Halcyon wraz z upgradem sprzętowym
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów , zgodnie z umową nr 1/6/17/2023/27/833 z dnia 12 lipca 2023 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 7 000 000,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 7 001 238,00 zł
 

Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu akceleratora dla Zakładu Radioterapii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów, zgodnie z umową nr 1/6/8/2023/27/493 z dnia 11 maja 2023 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 10 000 000,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 17 460 360,00 zł

 

Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 
Nazwa programu: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2023 roku
 
Nazwa zadania: Kardiomonitor parametrów życiowych do stosowania w rezonansie magnetycznym oraz wstrzykiwacz kontrastu, zgodnie z umową nr DOI/INST/85112/6230/27/1511 z dnia 8 listopada 2023 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 441 756,29 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 444 960,00 zł
 

Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu Ambulansu transportowego dla Sekcji Transportu
 
Nazwa programu: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2023 roku
 
Nazwa zadania: Ambulans transportowy typu A2, zgodnie z umową nr DOI/INST/85112/6230/27/1029 z dnia 4 września 2023 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 445 985,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 458 736,00 zł
 

Zakup aparatury naukowo – badawczej w ramach umowy nr 7341/IA/SN/2022

Nazwa zadania:
„Utworzenie przedklinicznego translacyjnego laboratorium obrazowania molekularnego PET/TK/MRI”
 
Miejsce wykorzystania urządzenia: Zakład Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET
 
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: 13 894 837,07 zł
 
Całkowita wartość zadania:  13 894 837,07 zł

Opis zadania:
Przedmiotem projektu jest doposażenie tworzonego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie PIB w Gliwicach wysokospecjalistycznego laboratorium obrazowania przedklinicznego o bardzo dużym potencjale badawczym oraz translacyjnym.
W ramach inwestycji planowane jest zakupienie dwóch systemów do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt:
- urządzenia mikroPET/TK wraz ze stacją akwizycyjną i stanowiskiem do opracowania badań oraz dedykowanym do nich oprogramowaniem i licencjami oraz
- tomografu rezonansu magnetycznego (MR) w układzie poziomym o polu 7T przeznaczonego do badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych. Zakup aparatury umożliwi otwarcie jedynego w Polsce tak zaawansowanego technologicznie laboratorium naukowo-badawczego dedykowanego badaniom translacyjnym.
Badania translacyjne z wykorzystaniem małych zwierząt pozwolą na uzyskanie informacji dotyczącej subkomórkowych procesów biochemicznych oraz zmian molekularnych zachodzących w mikrośrodowisku guza i charakterystycznych dla danego typu nowotworu, jak również zmian dotyczących anatomii, morfologii oraz fizjologii narządów objętych schorzeniem. Na podstawie takich badań podstawowych będą mogły być opracowane nowe radioznaczniki, które będą mogły być dostosowane do takiej formy, w jakiej mogą zostać podane pacjentowi.
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem dla Zakładu Radioterapii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii, zgodnie z umową nr 1/6/23/2021/27/1070 z dnia 5 listopada 2021 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu: 3 410 877,00 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu aparatu HDR dla Zakładu Brachyterapii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR, zgodnie z umową nr 1/6/22/2021/27/665 z dnia 6 września 2021 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 2 584 665,00 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu dla Pracowni Rehabilitacyjnej
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, zgodnie z umową nr 1/18/42/2022/2021NW/27/191 z dnia 23 marca 2022 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 855 000,00 zł
 
Całkowita wartość inwestycji: 874 374,47 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu służącego przeszczepianiu komórek krwiotwórczych dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
 
Nazwa zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r., zgodnie z umową nr 6/13/25/2022/27/865 z dnia 28 października 2022 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 1 933 602,44 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 1 933 602,44 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków, zgodnie z umową nr 1/13/39/2022/27/535 z dnia 15 września 2022 roku. (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 1 035 126,25 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 1 035 126,25 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu akceleratora dla Zakładu Radioterapii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie zakładów radioterapii, zgodnie z umową nr 1/6/6/2022/27/412 z dnia 5 sierpnia 2022 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 8 500 000,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 9 502 920,00 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu zestawu do badań endoskopowych dla Poradni Endoskopowej
 
Nazwa programu: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2022 roku
 
Nazwa zadania: Zestaw do badań endoskopowych, zgodnie z umową nr DOI/INST/85112/6230/27/2022/852 z dnia 26 października 2022 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 663 774,00 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 669 606,40 zł
 
Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu stołu operacyjnego dla Zakładu Brachyterapii
 
Nazwa programu: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2022 roku
 
Nazwa zadania: Stół operacyjny, zgodnie z umową nr DOI/INST/85112/6230/27/2022/788 z dnia 26 października 2022 roku (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie: 274 436,49 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 276 845,04 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00016”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
”Nowoczesne leczenie chorych na raka gruczołowo-torbielowatego regionu głowy i szyi z wykorzystaniem PSMA znakowanego lutetem 177” (czytaj więcej...) 
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 626 400,06 zł
Całkowita wartość projektu: 9 626 400,06 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00031”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
„177Lu-PSMA jako systemowe leczenie uzupełniające u chorych na raka prostaty wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka po leczeniu radykalnym z zastosowaniem teleradioterapii lokoregionalnej i hormonoterapii” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 970 429,58 zł
Całkowita wartość projektu: 9 970 429,58 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2021/ABM/03/00001”
 
Konkurs numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych
 
„Konformalna hipofrakcjonowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem
u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca”
(czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 592 741,60 zł
Całkowita wartość projektu: 9 592 741,60 zł
 
Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach umowy nr DOI/FPC/COVID-19/97/2022/252
 
Nazwa zadania: Zakup aparatu ultrasonograficznego z elastografią (czytaj więcej…)
 
Miejsce wykorzystania urządzenia: Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 
Dofinansowanie ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19: 407 900 zł
Całkowita wartość zadania: 407 900 zł
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00043”
 
Konkurs numer ABM/1/2019 na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych
 
„Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 115 422,05 zł
Całkowita wartość projektu: 3 115 422,05 zł
 
 
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00044”
 
„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 13 935 161,60 zł
Całkowita wartość projektu: 13 935 161,60 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2019/ABM/01/00066
 
„Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 6 531 142,82 zł
Całkowita wartość projektu: 6 531 142,82 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00021
 
„Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL).” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 3 111 391,30 zł
Całkowita wartość projektu: 3 111 391,30 zł
 

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/01/00027
 
„Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy  prospektywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT)” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 209 582,44 zł
Całkowita wartość projektu: 6 209 582,44 zł
 
 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu  2020/ABM/03/00014
 
„Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach” (czytaj więcej...)
 
Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 675 016,48 zł
Całkowita wartość projektu: 9 675 016,48 zł
 

Projekt wspófinansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Nauki, numer Projektu 2019/34/H/NZ7/00503
 
„Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy" (czytaj więcej...)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 416 283,75 zł
Całkowita wartość projektu: 2 775 225,00 zł