Jesteś tutaj

Pracownia MammografiiBadania mammograficzne wykonywane są na trzech aparatach cyfrowych: Selenia Dimensions 2D (możliwość wykonania mammografii spektralnej) ,Siemens Mammomat Inspiration Prime (z opcją tomosyntezy), GE Seno Pristina oraz w mammobusie (Siemens Mammomat Inspiration).
Uzupełnieniem badań mammograficznych może być badanie USG i MR piersi. Posiadamy komputerowy system wspomagania detekcji (CAD – Computer Aided Detection) służący do automatycznego wykrywania zmian w piersiach.

 

  


 BIOPSJA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO
W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej można wykonać następujące rodzaje biopsji gruczołu piersiowego: biopsję gruboigłową trukat oraz biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią pod kontrolą technik USG, stereotaksji, MR.
 
Przygotowanie do biopsji gruboigłowej piersi
 1. Pacjentka zgłasza się w dniu badania z wynikami pełnego układu krzepnięcia krwi i morfologią (wyniki ważne 7dni), kreatyniną i eGFR – w przypadku biopsji pod kontrolą MR, grupą krwi, HBS i HCV.Jeżeli pacjentka będzie wykonywała badania laboratoryjne w NIO proszę zgłosić się 3h przed wyznaczoną godziną biopsji.
 2. Nie trzeba być na czczo. 
 3. Koniecznie jest odstawienie na 7-10 dni przed biopsją leków, które hamują krzepnięcie krwi lub rozrzedzają krew min. Warfaryna, Acenocumarol, Plavix, Apiksaban, Dabigatran, Rywaroksaban, itd. W przypadku bezwzględnej konieczności zażywania powyższych leków, konieczne będzie tymczasowe zastąpienie ich heparyną drobnocząsteczkową po konsultacji z lekarzem prowadzącym (nie powinno się przyjmować heparyny w godz. porannych w dniu wykonania biopsji). Dopuszczalne jest (jeśli nie ma możliwości odstawienia) stosowanie Acard, Polocard w dawce 75mg, rano w dniu biopsji nie przyjmować. 
 4. Pacjentka zgłasza się z pełną dokumentacją medyczną (wyniki mammografii, usg).

Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentek po biopsji gruboigłowej piersi
wspomaganej próżnią
W dniu zabiegu:
 

 1. Nie należy odwijać opatrunku uciskowego
 2. W razie dolegliwości bólowych lub podwyższonej temperatury ciała należy zażyć Apap, Pyralginę, Nurofen lub Ibuprom (nie zażywać leków typu Aspiryna, Polopiryna, leków przeciwbólowych zawierających kwas salicylowy)
 3. W razie obfitego krwawienia należy skontaktować się z lekarzem dyżurnym Kliniki Chirurgii Instytutu Onkologii w Gliwicach 

 
W następnej dobie po zabiegu:
 

 1. Zdjąć opatrunek uciskowy
 2. Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem
 3. Wykonać zmianę opatrunku: sterylnym kompresem nasączonym środkiem antyseptycznym np.: Octeniseptem przetrzeć miejsce wkłucia, założyć jałowy kompres z klejem
 4. Całość ucisnąć dobrze dopasowanym biustonoszem 

 
W kolejnych dniach po zabiegu:
 

 1. Nosić biustonosz w ciągu dnia i nocy przez następne 10 dni
 2. Do czasu zagojenia rany należy kąpać się pod prysznicem (nie wolno moczyć piersi) Przez około 2 tygodnie należy unikać większej aktywności fizycznej
 3. Zgłosić się do kontroli i po odbiór wyniku badania his-pat zgodnie z ustalonym terminem wizyty
 4. W razie wystąpienia powikłań (utrzymująca się gorączka, duży obrzęk piersi, duży krwiak na skórze) zgłosić się do ambulatorium Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach