Jesteś tutaj

Dostęp do internetuPacjenci zarejestrowani i przebywający na terenie Instytutu mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodową lub przewodową sieć teleinformatyczną.
 • identyfikator sieci (SSID): pacjenci
 • hasło: WiFi_p@c
 • indywidualną nazwę użytkownika stanowi medyczny identyfikator pacjenta (MIP)
 • indywidualnym hasłem dla użytkownika jest data urodzenia w formacie RRRRMMDD 


Regulamin 
korzystania z Internetu przez pacjentów na terenie Centrum Onkologii - Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

 

§1
Pacjenci zarejestrowani i przebywający na terenie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Instytutem, mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodową lub przewodową sieć teleinformatyczną Instytutu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§2
 1. Instytut nie udostępnia sprzętu komputerowego pacjentom. Aby skorzystać z darmowego dostępu do Internetu, pacjent musi posiadać własny sprzęt komputerowy.
 2. Sprzęt komputerowy pacjenta musi być zgodny z następującymi standardami sieciowymi:
  • w przypadku połączenia przewodowego - Ethernet 1000/100/10,
  • w przypadku połączenia bezprzewodowego - IEEE 802.11 b/g/n.
  • Zgodność sprzętu z wyżej wymienionymi standardami można zweryfikować czytając specyfikację sprzętu komputerowego (dane techniczne).
 3. W celu skorzystania z sieci bezprzewodowej należy wybrać sieć o identyfikatorze SSID "pacjenci" lub wpisać identyfikator sieci przy użyciu klawiatury. Sieć działa w standardzie szyfrowania WPA2 i jest zabezpieczona hasłem "WiFi_p@c".Kolejny krokiem jest autoryzacja opisana w § 3.
 4. W celu skorzystania z instytutowej sieci przewodowej w oddziałach klinicznych, należy podłączyć sprzęt komputerowy do gniazda sieci teleinformatycznej, które znajduje się w panelu przy łóżku. Kabel konieczny do podłączenia można wypożyczyć w lożach pielęgniarskich. Pacjent zobowiązany jest zwrócić kabel przed uzyskaniem wypisu z kliniki. Jeżeli po podłączeniu sprzętu i uruchomieniu przeglądarki internetowej nie zostanie wyświetlona strona logowania, fakt ten wraz z numerem gniazda należy zgłosić w sekretariatach klinik.
 5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Internetu związane z nieprawidłowym działaniem oprogramowania w urządzeniach pacjentów.
 6. Instytut nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla pacjentów - użytkowników sieci w zakresie konfiguracji ich sprzętu komputerowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń użytkownika z infrastrukturą teleinformatyczną Instytutu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa Instytut nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.
 8. Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany.
 9. Awarie sieci w oddziałach klinicznych należy zgłaszać w sekretariatach danych oddziałów. W przypadku awarii sieci bezprzewodowej po za odziałem klinicznym awarie należy zgłaszać w najbliższej rejestracji.
§3
 1. Dostęp do Internetu można uzyskać uruchamiając przeglądarkę internetową, wpisując adres dowolnego serwisu internetowego, a po wyświetleniu się strony logowania - zaznaczając zaakceptowanie Regulaminu i wpisując indywidualny login (medyczny identyfikator pacjenta (MIP)) oraz hasło (datę urodzenia pacjenta zapisaną w formacie RRRRMMDD)
 2. Jeżeli w przeglądarce internetowej zdefiniowano stronę startową, to strona logowania powinna zostać wyświetlona automatycznie.
§4

Pacjentowi będącemu użytkownikiem sieci zabrania się:
 • używania do uzyskania dostępu do internetu innego loginu niż własny,
 • omijania zapezpieczeń zastosowanych w sieci (np. zmiany adresu MAC karty sieciowej, zmiany adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP),
 • wykorzystania sieci do działań niezgodnych z prawem, w tym przesyłania i udostępniania treści zakazanych prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe,
 • rozsyłania treści reklamowych,
 • korzystanie z aplikacji typu peer-to-peer,
 • rozpowszechniania wirusów i złośliwego oprogramowania komputerowego mogącego uszkodzić lub zakłócać pracę sprzętu Instytutu lub innych użytkowników sieci,
 • korzystania z Internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający realizację obowiązków służbowych personelowi medycznemu Instytutu,
 • korzystania z aplikacji służących do omijania zabezpieczeń, ukrywania swojej działalności, czy dającej zdalny nieautoryzowany dostęp,
 • udostępniania sieci,
 • pozostawiania włączonego sprzętu w czasie, w którym pacjent z niego nie korzysta.
§5

W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności określonych w §4, pacjent - użytkownik sieci może zostać bez ostrzeżenia pozbawiony dostępu do Internetu.

§6
 1. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom lub podmiotom w związku z korzystaniem z udostępnionego mu w Instytucie Internetu, jak również za szkody spowodowane przez inne osoby, którym umożliwił skorzystanie z przekazanych mu uprawnień w zakresie dostępu do Internetu.
 2. Instytut nie odpowiada za działania i szkody spowodowane przez pacjentów w związku z korzystaniem z nich z dostępu do Internetu.