Jesteś tutaj

Szpital bez papierosa

Szpital bez papierosa

To projekt Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem, w którym nasz Instytut bierze udział, mając na uwadze potrzebę  ograniczania zgubnych skutów palenia tytoniu i szerzenia świadomości na ten temat.
 
Projekt ma za zadanie nie tylko przypominać o sprawczej roli palenia tytoniu w powstawaniu wielu chorób (to podstawowy czynnik chorobotwórczy aż 15 nowotworów (!), kilkudziesięciu chorób kardiologicznych, układu oddechowego i innych narządów, odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów onkologicznych), ale nade wszystko ma zawracać uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka i skutów z tym związanych.  O ile bowiem niekorzystne efekty używania tytoniu są na ogół znane, o tyle nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po otrzymaniu diagnozy nowotworowej. 

Palenie tytoniu przez chorych w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty.
Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych niestety kontynuuje swój nałóg. Chcemy temu przeciwdziałać, podejmując różnorodne działania informacyjne, edukacyjne,  w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania palenia tytoniu na pacjentów i personel szpitala.  
 
Akcja „Szpitał bez papierosa” zmierza do upowszechnienia w Polsce, w palcówkach ochrony zdrowia, Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), przyjętej podczas Światowego Kongresu Raka Płuca, który odbył się w Barcelonie w 2019 r. Jej inicjatorem i wielkim orędownikiem w Polsce jest prof. dr n. med. Jacek Jassem, specjalista  onkolog i radioterapeuta, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego wykład nt. skutków palenia tytoniu przez pacjentów onkologicznych można  odtworzyć pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=C8xuEHjPrNU