Jesteś tutaj

Portal Pacjenta

 
Szanowni Państwo,


W dniu 10.05.2021r. w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach został uruchomiony „Portal Pacjenta”.
Ma on na celu służyć Pacjentom w szybszym i bardziej sprawnym dostępie do jego wszystkich badań obrazowych wykonanych w naszym Instytucie.

Po każdym wykonanym badaniu obrazowym, Pacjent będzie informowany o dostępności tego badania i jego wyniku droga mailową, co spowoduje brak konieczności wykonywania telefonów do Call Center z pytaniem o dostępność wyniku, a także znacznie przyspieszy wgląd w powstały wynik badania. 

Oprócz dostępności wyników radiologicznych będzie także dostęp do obrazów badań, które można wyświetlić lub pobrać na własny komputer w dowolnym czasie.

W ramach „Portalu Pacjenta” została uruchomiona funkcja udostępniania wybranego badania,  co w znacznym stopniu powinno przyśpieszyć proces diagnostyczny/konsultacyjny a w efekcie przełożyć się na szybszą ścieżkę leczenia.

Informujemy iż w Portalu dostępne będą dla Państwa badania obrazowe (MR, TK, MMG, RTG, USG, biopsje gruboigłowe, radiologia zabiegowa) wraz z opisami wykonane po 01.05.2021r. 
    

Do założenia konta w Portalu pacjenta wymagane jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Jeżeli dotychczas nie został on podany, można go uzupełnić w głównej rejestracji NIO Gliwice, a konto zostanie założone automatycznie.

Do poprawnego działania i wyświetlania informacji zawartych w portalu pacjenta wymagane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (rekomendowane przeglądarki: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera). Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Google Chrome.

W razie ewentualnych pytań bądź problemów związanych z Państwa kontem bardzo prosimy o kontakt pod adresem: portalpacjenta@io.gliwice.pl oraz pod numerem telefonu (32) 278 88 88.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi i korzystania z naszego Portalu Pacjenta.

 
  


 

PORTAL PACJENTA – INSTRUKCJA DLA PACJENTA

 

 

Spis treści:

  1. Dostęp do Portalu
  2. Aktywacja konta oraz logowanie do systemu
  3. Dostęp do wyników obrazowych badań diagnostycznych
  4. Dostęp do innych dokumentów
  5. Kwestionariusze, ankiety
  6. Dodawanie dokumentów oraz badań obrazowych poprzez e-Portal
  7. Udostępnianie wyniku badania
  8. Zmiana hasła
 

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PORTALU PACJENTA
NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII W GLIWICACH

 

1. Dostęp do Portalu  

https://portalpacjenta.io.gliwice.pl

Do poprawnego działania i wyświetlania informacji zawartych w portalu pacjenta wymagane jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej.

2. Aktywacja konta oraz logowanie do systemu


W poniższym oknie logowania wpisz nazwę użytkownika, oraz tymczasowe hasło, które otrzymałeś
w wiadomości e-mail.


 
Po kliknięciu przycisku „Logowanie” na podany numer telefonu zostanie wysłany jednorazowy kod dostępu (4-cyfrowy), który należy wprowadzić w kolejnym kroku.
 
Po wprowadzeniu tymczasowego hasła zostaniesz poproszony o zaakceptowanie klauzuli informacyjnej, a następnie o wprowadzenie nowego indywidualnego hasła do Portalu.


 
Po zalogowaniu do Portalu Pacjenta na stronie głównej domyślnie wyświetlają się „Moje badania”, w których widoczne są Twoje aktualne badania obrazowe (np. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wraz z opisem (o ile opis został już wykonany przez lekarza radiologa).  
 
 
 
 Dostępność obrazów oraz opisu określają ikony:

     
 - oznacza dostępność opisu
       

- oznacza dostępność obrazów do badania
 

3. Dostęp do wyników obrazowych badań diagnostycznych


Aby uzyskać dostęp do wyników kliknij na wybrane badanie.
Na stronie można wyświetlić podgląd obrazów, które zostały wykonane do badania.
 
 Aby wyświetlić wynik badania wraz z możliwością przeglądania poszczególnych obrazów, otwórz badanie za pomocą klawisza „Otwórz w przeglądarce obrazów” (patrz: strzałka).


Badanie zostanie wyświetlone z opisem w nowym oknie. W przypadku korzystania z portalu poprzez telefon komórkowy konieczne jest włączenie opcji w przeglądarce: "Wersja na komputer".  Możesz pobrać lub wydrukować opis przy pomocy narzędzi dostępnych na pasku pliku z opisem (pdf). 
 

 
Aby pobrać wyświetlone obrazy należy wybrać w górnym panelu więcej opcji     (patrz: strzałka), a następnie wybrać z menu „Export DICOM”
 

 
Po wybraniu opcji “EXPORT DICOM” pojawi się okno, w którym automatycznie zaznaczona jest opcja pobrania badania wraz z przeglądarką obrazów.
Możesz również zaszyfrować pobierany plik podając hasło.
Zapamiętaj to hasło, ponieważ tylko przy jego użyciu będzie można później otworzyć plik z pobranym badaniem.   
 


Po zakończeniu powyższej procedury rozpocznie się pobieranie badania.
 

4. Dostęp do innych dokumentów

W zakładce „Moje dokumenty” widoczne są także wszystkie pozostałe dokumenty, które zostały dodane do Twojego konta w e-Portalu. Możesz je wyświetlić lub pobrać i zapisać na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.  
Jeśli zostaniesz poproszony o dołączenie dokumentów poprzez wysłany kwestionariusz – załączone przez Ciebie dokumenty również będą tutaj dostępne do wglądu.


5. Kwestionariusze, ankiety

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach może poprosić Cię o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu Twojego zdrowia i/lub o uzupełnienie dokumentacji medycznej/historii choroby niezbędnej w procesie diagnostycznym.


Prośba o udzielenie odpowiedzi zostanie przesłana do Ciebie na zarejestrowany adres e-mail. 
W treści maila otrzymasz link do kwestionariusza. Kliknij na link. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojego konta.
Następnie w zakładce „Moje ankiety” będzie dostępny kwestionariusz do wypełnienia.
Zostaną wyświetlone pytania/pytanie z prośbą o udzielenie odpowiedzi wraz z możliwością dodania dokumentów i/lub obrazów z poprzedniego badania diagnostycznego.

Po udzieleniu odpowiedzi i ewentualnym uzupełnieniu dokumentacji medycznej dane zostaną automatycznie udostępnione dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.  

 

6. Dodawanie dokumentów oraz badań obrazowych poprzez e-Portal

Za pomocą Portalu Pacjenta możesz zostać poproszony o uzupełnienie swojej dokumentacji medycznej.
Otrzymasz na swój adres e-mail prośbę wraz z linkiem, poprzez który będziesz mógł udzielić odpowiedzi na pytania oraz dostarczyć lekarzowi dodatkową dokumentację.Zaznacz odpowiedź na pytanie i kliknij „Dalej”.


 
Jeśli nie posiadasz żadnych plików do dodania, wybierz opcję „Dostarcz bez przesyłania”.
Jeśli chcesz dodać niezbędną dokumentację do wglądu lekarza w NIO Gliwice kliknij „Wybierz pliki” lub „Wybierz folder”, z którego chcesz dodać niezbędne dokumenty i/lub badania obrazowe.
 


Możesz edytować i dodatkowo opisać skany dokumentów, które dodajesz za pomocą edytora"
 


Po dodaniu do listy wszystkich niezbędnych dokumentów kliknij „Rozpocznij przesyłanie” (patrz: strzałka).

*WAŻNE: Rozpoczęcie przesyłanie załączonych plików skutkuje ukończeniem pracy i zamknięciem edytowanego kwestionariusza. Dodanie kolejnych plików do tego kwestionariusza będzie już niemożliwe.  
 

7. Udostępnianie wyniku badania

Poprzez Portal Pacjenta możesz udostępnić wynik Twojego badania innej osobie, np. członkowi rodziny czy Twojemu lekarzowi.  
Aby udostępnić wyniki badań, otwórz badanie, które chcesz udostępnić i kliknij „Akcje”, a następnie: „Udostępnij” (strzałka).
 

 

Następnie wybierz opcję „Udostępnij na zewnątrz”, wpisz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do Twoich wyników badań oraz wpisz 6-cyfrowy PIN.
Ze względów bezpieczeństwa dostęp do Twojego badania będzie ograniczony czasowo, dlatego zostaniesz poproszony o zadeklarowanie czasu dostępności.
Możesz także wpisać dodatkowy komentarz dla odbiorcy Twojego badania.
 


Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij „Udostępnij.”
Odbiorca otrzyma wiadomości e-mail wraz z linkiem do Twojego badania zabezpieczony ustalonym hasłem. W odrębnej wiadomości zostanie przesłany ustalony PIN.


8. Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do e-Portalu, kliknij w prawym górnym rogu na swoje imię i nazwisko a następnie wybierz „Zmień hasło”
 Jeśli zapomniałeś swojego hasła w oknie logowania wybierz: „Nie pamiętasz swojego hasła?”


 Na następnym ekranie wprowadź nazwę użytkownika która została zarejestrowana dla Twojego konta w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

 


Na Twój zarejestrowany e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem.
Po wybraniu linku zostaniesz przekierowany na stronę, na której będzie możliwa zmiana hasła.
Po wprowadzeniu nowego hasła ponownie uzyskasz dostęp do swojego konta w Portalu. 

W przypadku, gdy hasło do konta zostanie prze Ciebie błędnie wprowadzone 5-krotnie – Twoje konto zostanie zablokowane. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z pomocą techniczną pod adresem: PortalPacjenta@io.gliwice.pl.

 

 

Wersja instrukcji w formacie PDF dostepna jest poniżej:
PORTAL PACJENTA – INSTRUKCJA DLA PACJENTA.PDF(1,26MB)