Jesteś tutaj

Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Szanowni Państwo,
 
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż 20 listopada 2015 r. w Auli im. J. Święckiego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach odbędzie się Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Jesteśmy przekonani, że będzie to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, pogłębienia wiedzy, a także zapoznania się z aktualnymi osiągnięciami i kierunkami rozwoju w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.chirurgiarekonstrukcyjna.pl
 
Program sympozjum
 
godz.  9:30 powitanie  -  Adam Maciejewski
9:45-10:00  Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej - Łukasz Krakowczyk
 
10:00 - 11:15  I sesja  Rekonstrukcje regionu głowy i szyi
 
10:00 - 10:15 Dolne piętro twarzy -  Cezary Szymczyk
10:15 - 10:30 Środkowe piętro twarzy - Maciej Grajek
10:30 - 10:45 Górne piętro twarzy - Janusz Wierzgoń, Piotr Ładziński
10:45 - 11:00 Rekonstrukcja drogi pokarmowej i oddechowej  - Adam Maciejewski
 
11:15 - 12:00  II sesja Rekonstrukcje w innych lokalizacjach regionalnych
 
11:15 - 11:30 Rekonstrukcja w obrębie kończyn i kl. piersiowej - Ryszard Szumniak
11:30 - 11:45 Rekonstrukcje piersi - Mirosław Dobrut, Rafał Ulczok
11:45 - 12:00 Polski program przeszczepiania kończyny górnej - Adam Chełmoński
 
Przerwa kawowa
 
 
12:30 - 13:45  III sesja Zagadnienia szczegółowe
 
12:30 - 12:45 Rekonstrukcje nosa - Łukasz Krakowczyk
12:45 - 13:00 Rozległe i złożone rekonstrukcje regionu głowy i szyi -  Maciej Grajek
13:00 - 13:15 Allotransplantacje -  Adam Maciejewski
13:15 - 13:30 ”Rekonstrukcja psyche"- specyfika opieki psychologicznej pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu twarzy - Marta Kulpa
13:30 - 13:45 Rekonstrukcja piętra nadgłośniowego krtani - Krzysztof Oleś
13:45 - 14:00 Współpraca z pracownią protez twarzy - Jacek Szymański
 
Przerwa obiadowa
 
15:00 - 16:15  IV Sesja Doświadczenia innych ośrodków
 
15:00 - 15:15 Planowanie operacji rekonstrukcyjnych wspomagane technikami komputerowymi. Piotr Trojanowski
15:15 - 15:30 5 lat doświadczeń własnych w chirurgii rekonstrukcyjnej z zastosowaniem wolnych płatów. Jakub Pazdrowski
15:30 - 15:45 Ocena unaczynienia ręki podczas kwalifikacji pacjentów do zabiegów rekonstrukcyjnych przy użyciu uszypułowanego płata z przedramienia. D. Dziemiańczyk-Pakieła, N. Tołoczko-Iwaniuk, L. Piotrowski, S.Rybak, P. Bortnik, J. Borys
15:45 - 16:00 Zastosowanie wolnych płatów w leczeniu złamań i ubytków kości długich. Piotr Trojanowski
16:00 - 16:15 Włókniak kostniejący u 7 letniego dziecka - opis przypadku. Bartosz Mańkowski
 
 
Przerwa kawowa
 
16: 30 - 16:45 Zebranie sekcji chirurgii rekonstrukcyjnej
17:00 Zakończenie sympozjum
 
 
Serdecznie  zapraszamy!
 
w imieniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum
Sekretarz Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej przy TCHP
Dr n. med.  Rafał Ulczok