Jesteś tutaj

Mammografia w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w NIO


Zgłoszenie się do Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Bez zapisów - nie ma wcześniejszego ustalania terminów mammografii.
Panie przyjmowane są na bieżąco
.
 
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
(dojazd autobusem ZTM nr 224)
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 18:00.
telefon do rejestracji: Etap Podstawowy oraz Etap Pogłębionej Diagnostyki - Informacje dotyczące odbioru wyniku, umawiania terminu diagnostyki pogłębionej
tel. (32) 278 88 88; (32) 278 91 38 
Badania wykonywane są w godzinach od 8:00 do 17:30.
 
Proszę przynieść ze sobą:
- dowód tożsamości z numerem PESEL
- zdjęcie/wynik z ostatniej mammografii, jeżeli była wykonana poza Narodowym Instytutem Onkologii
- w przypadku wady wzroku - okulary w celu wypełnienia ankiety rejestracyjnej 
- maseczkę tekstylną/ochronną w celu zasłonięcia ust i nosa

 

Mammografia w  Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, co oferujemy?

  • możliwość wykonania badania przy użyciu najnowszej generacji cyfrowych aparatów mammograficznych pozwalających uzyskać najwyższą jakość obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania,
  • opis zdjęć przez minimum dwóch lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
  • cyfrową archiwizację zdjęć wykonanych w Narodowym Instytucie Onkologii, co umożliwia lekarzom porównanie bieżącego obrazu z wcześniej wykonaną mammografią, dzięki czemu Panie  nie muszą przechowywać i przynosić poprzednich zdjęć,
  • komfort podczas badania, o który dbają kobiety-techniczki przeprowadzające badanie,
  • bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, w przypadku wykrycia niepokojących zmian w obrębie piersi.

Schemat postępowania: etap  podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki

badanie mammograficzne
w ramach Programu profilaktyki raka piersi
w Pracowni Mammografii Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

ETAP PODSTAWOWY  (wykonanie mammografii)

 
ZGŁOSZENIE SIĘ

Rejestracja na podstawie dowodu osobistego i wypełnienie ankiety

REJESTRACJA (kliknij)
 

BADANIE
 (przejście pod gabinety znajdujące się na parterze starego budynku)

Przygotowanie do badania:

Pani-Technik poprosi Panią o rozebranie się w przebieralni od pasa w górę.

Przebieg badania:

Zdjęcia rentgenowskie każdej piersi zostaną wykonane metodą cyfrową w dwóch projekcjach (2 x 2 zdjęcia mammograficzne). Podczas badania osoba badana pozostaje w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana pierś zostanie uciśnięta plastikową płytą kompresyjną. Uciskowi trwającemu kilka sekund może towarzyszyć ból, który warto wytrzymać. Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcia dobrej jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na dokładny opis badania.

WYNIK BADANIA, ODBIÓR WYNIKU 
(w Rejestracji Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, która znajduje się na I piętrze budynku klinicznego) 

Wykonane zdjęcia są oceniane przez minimum dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej


Wynik prawidłowy ⇒ zaprosimy Panią na kolejną mammografię za dwa lata lub za rok - jeżeli takie będzie zalecenie lekarza.

    

Wynik budzący wątpliwości ⇒ zostanie Pani skierowana na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to konieczne - na leczenie.

Ponieważ uzyskany wynik badania wymaga wykonania dodatkowych badań, personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odeśle do Pani listem poleconym (na adres zamieszkania) całą dokumentację badania, w tym odpowiednie skierowanie do dalszej diagnostyki lub leczenia, zdjęcia oraz aktualny wykaz świadczeniodawców realizujących diagnostykę pogłębioną na terenie województwa śląskiego. Do Pani należy wybór, gdzie wykona dalszą diagnostykę. Jeżeli zdecyduje się Pani wykonać dalsze badania w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, należy umówić się telefonicznie pod nr telefonu: 32 278 88 88; 32 278 91 38.

Wydawanie wyników odbywa się w Rejestracji Zakładu Radiologii w godzinach od 7:30 do 18:00.

Narodowy Instytut Onkologii jako placówka kliniczna i naukowa zapewnia kompleksową dalszą diagnostykę oraz leczenie nowotworów piersi. 
Badania uzupełniające 
w ramach Programu profilaktyki raka piersi
w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach


ETAP POGŁEBIONEJ DIAGNOSTYKI (wykonanie badań uzupełniających)
 
REJESTRACJA
(Rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej znajduje się na I piętrze budynku klinicznego)  

Jeżeli uzyskany wynik z badania mammograficznego wymaga uzupełnienia, a Pani zdecydowała się aby wykonać dalsze badania w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, należy telefonicznie ustalić termin dalszej diagnostyki tj. wizyty lekarskiej oraz wymaganych badań pod nr telefonu: 32 278 88 88; 32 278 91 38.

 Wymagane dokumenty do rejestracji:
- dowód osobisty,
- skierowanie
- wynik z badania mammograficznego
 
REJESTRACJA (kliknij)

BADANIE UZUPEŁNIAJĄCE
(we wskazanych przez personel gabinetach)

Porada lekarska
(odbywa się w gabinetach znajdujących się na parterze starego budynku) obejmująca: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu sutkowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą sutka), ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania; oraz badania:

  • USG piersi (wykonywane jest w gabinetach znajdujących się na parterze starego budynku),

  • lub/i wykonanie mammografii uzupełniającej (gabinety znajdujące się na parterze starego budynku),

  • lub/i wykonanie biopsji cienkoigłowej lub/i biopsji gruboigłowej (gabinety znajdujące się na parterze starego budynku); biopsje wykonywane są w zależności od rodzaju zmian pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym albo histopatologicznym pobranego materiału w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu mammograficznym lub USG;

Podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawcy posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w odpowiednich dla schorzenia rodzajach świadczeń.

Narodowy Instytut Onkologii jako placówka kliniczna i naukowa zapewnia kompleksową dalszą diagnostykę oraz leczenie nowotworów piersi.

   

 
 
 

Mammografy w Pracowni Mammografii

Mammograf Simens Mammomat Inspiration PRIME jest nowoczesnym idealnie przystosowanym systemem do mammografii cyfrowej. Badania można wykonywać u pacjentek w pozycjach: stojącej i siedzącej. Dzięki zastosowaniu detektora stałego z tzw. konwersją bezpośrednią uzyskuje się wysokiej jakości obraz mammograficzny przy zastosowaniu dawki promieniowania o około 50% mniejszej w porównaniu z mammografami ucyfrowionymi. Mammograf Mammomat Inspration Prime to platforma mammograficzna zarówno do wykonywania badań przesiewowych i diagnostycznych, jak i do wykonywania tomosyntezy 3D. Tomosynteza to seria zdjęć piersi wykonana pod różnymi kątami, przy zmniejszonej dawce promieniowania. Obrazy te są użyte do stworzenia serii cienkich obrazów-warstw, które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy, zrekonstruowany obraz piersi.

Mammograf Hologic Selenia Dimensions to najnowocześniejszy systemem do mammografii cyfrowej. Mammograf Selenia Dimensions został dostosowany do zróżnicowanych wymagań badanych kobiet, stąd ergonomiczne i wygodne rozwiązania mammografu zapewniające pacjentce wysoki komfort podczas badania. Dzięki zastosowaniu detektora stałego z tzw. konwersją bezpośrednią uzyskuje się wysokiej jakości obraz mammograficzny przy zastosowaniu dawki promieniowania o około 50% mniejszej w porównaniu z mammografami ucyfrowionymi. Zaawansowany technologicznie mammograf Selenia Dimensions oferuje wysokiej jakości zarówno mammografię cyfrową, jak i mammografię spektralną. Mammografia spektralna wykorzystuje obrazy powstałe z połączenia techniki cyfrowej mammografii z dożylnym podaniem jodu jako środka kontrastowego. Przy mammografii spektralnej wykonywane są dwa obrazy każdej piersi. Kombinacja  otrzymanych obrazów pozwala na utworzenie pojedynczego obrazu przedstawiającego rozmieszczenie środka kontrastowego w całej piersi z podkreśleniem unaczynienia zmiany chorobowej.

Mammograf GE Healthcare Senographe PristinaTM to mammograf nowej generacji zaprojektowany, by znacznie poprawić komfort podczas badania. Innowacyjny system samokompresji, który umożliwia pacjentce kontrolę poziomu ucisku piersi, pozwala na ograniczenie bólu i niepokoju związanego z badaniem. Mammograf umożliwia szybkie i dokładne wykonanie badania mammograficznego każdej pacjentce – dzięki ergonomicznej konstrukcji gantry oraz zastosowanym akcesoriom.  Wyposażony w zaawansowane aplikacje mammografii spektralnej oraz tomosyntezy – system zapewnia również niespotykaną dotąd pewność kliniczną. Jest to pierwszy tego typu system zaprojektowany w ścisłej współpracy z radiologami, technikami, a przede wszystkim pacjentkami w celu usprawnienia całego procesu związanego z badaniem mammograficznym.

 
Mammograf Simens Mammomat Inspiration PRIME
Mammograf Hologic Selenia Dimensions