Jesteś tutaj

Laury Umiejętności i Kompetencji: Kryształowy dla Prof. Bogusława Maciejewskiego i Platynowy dla Prof. Adama Maciejewskiego.

Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność poinformować, iż laureatem Kryształowego Lauru został Prof. Bogusław Maciejewski oraz Platynowego Lauru - Prof. Adam Maciejewski. XXIV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się 16 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Decyzją Kapituły Prof. Bogusław Maciejewski został uhonorowany Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji przede wszystkim za:
  • 25-letnie pełnienie funkcji Dyrektora Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach oraz osobiste osiągnięcia i sukcesy;
  • ogromny wkład w tworzenie Gliwickiego Centrum Onkologii, który spełnia wysokie standardy placówki medycznej;
  • wybitny wkład w rozwój wiedzy nad rakiem i jego leczeniem;
  • godne reprezentowanie nauki i medycyny polskiej na arenie międzynarodowej.
Prof. Adama Maciejewskiego postanowiono nagrodzić Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Talent – praca i charakter” za:
  • przeprowadzenie pierwszej na świecie operacji przeszczepienia twarzy pobranej od zmarłego dawcy;
  • wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej w Polsce;
  • osiągnięcia w rozwijaniu i propagowaniu zdobyczy nauki w dziedzinie transplantologii.
 
Laury przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą: Prezes Regionalnej Izba Gospodarczej w Katowicach, Wojewodowie, Marszałkowie województw opolskiego i śląskiego, partnerskie Izby Przemysłowo-Handlowe w Opolu, Częstochowie, Rybniku i Bielsku-Białej, wybitne postacie świata nauki, kultury i mediów – laureaci minionych edycji.  Uroczystość organizowana jest cyklicznie, każdego roku, począwszy od 1992.  Idea zrodziła się na początku procesu przebudowy ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego, a jej celem jest wyróżnianie ludzi, którzy te zmiany inspirują i są ich gorącymi orędownikami oraz pokazywanie wybitnych osób, autorytetów, które są współczesnymi wzorcami postawy i działania.