Jesteś tutaj

Breast Unit

„Breast Unit” prężnie działa w gliwickim Instytucie Onkologii”
Gliwicki Instytut Onkologii jest jednym z największych w południowej Polsce ośrodków rozpoznawania i leczenia raka piersi w ramach „Breast Unit”. Od kilku lat działa Wielospecjalistyczny Zespół Narządowy Guzów Piersi obejmujący 30 onkologów różnych specjalności. Dzięki precyzyjnej diagnostyce obrazowo – czynnościowej (TK, NMR, PET) i terapii skojarzonej wzrasta odsetek operacji oszczędzających pierś, a u chorych wymagających bardziej agresywnego postępowania chirurgicznego jest ono uzupełnione o rekonstrukcję piersi. Uzyskiwane wyniki leczenia, nawet u chorych z większym guzem nie odbiegają od wyników w dużych ośrodkach europejskich i amerykańskich.
Z analizy wyników leczenia przeprowadzonej przez zespół lekarzy Instytutu wynika, że grupą chorych o wyraźnie gorszym rokowaniu są nierzadko bardzo młode pacjentki, szczególnie między 30 a 35 rokiem życia. Wyniki tych badań, prezentowane wcześniej na konferencjach amerykańskich i europejskich wskazują że leczenie tej grupy chorych wymaga zastosowania indywidualnego kompleksowego programu leczniczego, który opracowano w Instytucie w ostatnich latach. Jego celem jest osiągnięcie jak największej szansy wyleczenia, przy równoczesnej minimalizacji ubocznych skutków terapii.
U młodych pacjentek leczonych z powodu raka piersi Wielodyscyplinarny Zespół „Nowotwory Piersi” podejmujący decyzje o terapii korzysta z najnowszych zdobyczy technologicznych: diagnostyki obrazowo - czynnościowej piersi (fuzja TK, NMR, PET), biopsji gruboigłowych kierowanym obrazem NMR, chemioterapii monitorowanej  zrobotyzowanym badaniem USG powtarzanym przy każdym cyklu. Celem procedur chirurgicznych z zestawieniem procedur rekonstrukcyjnych wykonywanych przez zespół doświadczonych chirurgów – onkologów jest uzyskanie nie tylko rzetelnej skuteczności, ale i najlepszego efektu kosmetycznego. Ma to kluczowe znaczenie w wysokiej jakości życia po leczeniu, w tym społecznego funkcjonowania, życia w rodzinie i satysfakcji seksualnej. Każda chora  ma możliwość skorzystania w Instytucie z pomocy psychologicznej, konsultacji specjalisty ginekologa-położnika czy porady endokrynologa. U tych chorych, u których wymagane jest intensywne leczenie onkologiczne, np. agresywna chemioterapia, terapia prowadzona jest w warunkach dziennego  szpitala tak, by ograniczyć czas spędzany przez pacjentkę w murach Instytutu i pozwolić jej jak najwięcej czasu spędzić  w domu z rodziną.
Wdrożony przez Instytut Onkologii program leczenia młodych chorych na raka piersi odpowiada zaleceniom amerykańskiej narodowej sieci centrów leczenia raka (NCCN). Organizacja ta definiuje „młodych dorosłych”, obejmuje wszystkie kobiety chore na raka do 39 roku ich życia. W tej populacji wśród kobiet rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym. Każda chora, która zgłosi się do Instytutu jest  zostać objęta kompleksową opieką w ramach tego programu.