Jesteś tutaj

Ogłoszenia


OGŁOSZENIA

Sprzedaż aparatów kolonoskopowych i bronchoskopowych 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - Najem powierzchni użytkowych z podziałem na 2 odrębnie zadania  Nr Postępowania DA/AA-221-29-1/24

Poszukujemy kandydatów na stanowisko doktoranta/ki stypendysty/ki w projekcie „Rola białek opiekuńczych HSPA w tworzeniu prozapalnego mikrośrodowiska w skórze człowieka; patologiczny proces stanu zapalnego z perspektywy keratynocytów”

Otwarty nabór partnerów do konsorcjów powoływanego dla realizacji projektu dotyczącego opracowania i realizacji eksperymentu badawczego - konkurs NPK/2023/3

Otwarty nabór partnerów do konsorcjów powoływanego dla realizacji projektu dotyczącego opracowania i realizacji eksperymentu badawczego - konkurs NPK/2023/2

Konkurs na stanowisko pracy doktoranta stypendysty przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Rola białka PDCD6IP z egzosomów osocza w progresji czerniaka”.

Konkurs na stanowisko badacza

Szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora akceleratora

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta przy projekcie "Regulacja zależnej od HSF1 swoistej odpowiedzi na stres proteotoksyczny prowadzącej do śmierci komórkowej"

Konkurs na stanowisko student/doktorant/stypendysta przy projekcie "Wykorzystanie genetycznej analizy płynnej biopsji do przewidywania i monitorowania odpowiedzi na terapie oraz ewolucji nowotworu u chorych na czerniaka"

Ocena właściwości przeciwnowotworowych substancji na zwierzęcych modelach nowotworów - oferta badawcza ZOBACZ

Oferta wykładów edukacyjnych

Oferta szkoleniowa - obsługa spektrometrów mas UltrafleXtreme oraz QExactive Plus

 
 

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - OGŁOSZENIA
 
 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - WYNIKI
 
 
 
KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE - WYNIKI