Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

1130). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wózków dla Klinik, Zakładów i Działów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-26/23 z dnia 02.02.2023 r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.02.2023r. 
 5. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 16.02.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2023r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.06.2023r.
1139). Zapytanie ofertowe dot. zakupu filmów dozymetrycznych dla Zakładu Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-32/23 z dnia 09.02.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.02.2023 r. 
1148). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wraz z instalacją zaawansowanego systemu obrazowania w wiązce kilowoltowej zastępującego aktualnie posiadany system obrazowania kV CBCT na akceleratorze Halcyon firmy Varian Medical Systems. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-7/23 z dnia 15.02.2023 r.
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał.1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.02.2023 r. 
 5. UWAGA !!!  zmiana terminu składania ofert do dnia 24.02.2023 
 1149). Zapytanie ofertowe dot. zakupu mammograficznej stacji diagnostycznej.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-8/23 z dnia 16.02.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2023 r. 
1089). Zapytanie ofertowe dot. usługi eksperckiej polegającej na zapewnieniu współpracy z naszą placówką w tłumaczeniu języka migowego na okres 1 roku dla Działu Rejestru Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-67/23 z dnia 16.03.2023 r. 
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/ 
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.03.2023 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2023r.
 5. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert: 27.03.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 31.05.2023r.
1097). Zapytanie ofertowe dot.  zakupu tekstyli tj. pościel, piżamy i zasłony dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-71/2023 z dnia 24.03.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, wykaz rozmiarów, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 31.03.2023 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.06.2023r.
1102). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przeglądów serwisowych 10 oczyszczaczy powietrza Genano 310 dla Kliniki Transplantacji Szpiku. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-14A/23 z dnia 29.03.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: do dnia 12.04.2023 r. 
1108). Zapytanie ofertowe -usługi serwisowej polegającej na przeprowadzeniu okresowych przeglądów konserwacyjnych , wykonywaniu napraw, usuwaniu bieżących awarii oraz świadczeniu merytorycznych konsultacji i wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji całego systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (AMS) do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 eksploatowanego w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB O/Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-28/23 z dnia 03.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: do 14.03.2023 r. 
1109). Zapytanie ofertowe dot.  zakupu tekstyli tj. pościel i zasłony dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-75/2023 z dnia 04.04.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 11.04.2023 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.06.2023r.
1110). Zapytanie ofertowe dot.  przeglądu instalacji ciekłego azotu z kwalifikacją zamrażarek i zbiorników kriogenicznych oraz mapowania jednego zbiornika CryoCE 24K.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-29/2023 z dnia 04.04.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.04.2023 r.
1119). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. usługi  okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z NIO -PIB w Gliwicach podczas nieplanowanych postojów instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-12/23 z dnia 12.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Formularz oferty- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 24.04.2023 r.  
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2023 r. - UWAGA !!! modyfikacja  zał. 2
1120). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zamówienia obejmującego czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-80/23 z dnia 14.04.2023 r. 
 2. Cennik badań związanych z realizacją procedury- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4.  Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2023 r. 
1121). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do instalacji gazów medycznych i technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-30/23 z dnia 14.04.2023 r. 
 2. Załączniki /Klauzula informacyjna RODO, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja asortymentowo- cenowa/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2023 r. 
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna
 5. Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2023 r. UWAGA zmiana terminu składania ofert 25.04.2023 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.04.2023r.
1122). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy wózka transportowego dla Biobanku Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-79/2023 z dnia 14.04.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2023 r. 
​Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1123). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw opakowań jednorazowych i biodegradowalnych dla Działu Żywienia, Zakładu Brachyterapii oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-81/23 z dnia 14.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał.2
 4. Klauzula RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 24.04.2023 r. 
 7. Pytanie i odpowiedź  z dnia 24.04.2023 r. 
1124). Zapytanie ofertowe  dot. rozbudowy systemu intraDok.4.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-15/23 z dnia 14.04.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.04.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.05.2023r.
1125). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-32/23 z dnia 18.04.2023 r. 
 2. Załączniki /Opisy przedmiotu zamówienia, Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 43- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 44- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 25.04.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2023r.
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 08.05.2023 r. Zamawiający dołącza kolejne zad. 43 oraz modyfikacji ulega zał. 22. 
 8. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 19.05.2023 r. 
1126). Zapytanie cenowe dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-82/23 z dnia 18.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał.2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3  
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.04.2023 r. 
1127). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. świadczenia usług przeglądów urządzeń laboratoryjnych do radiofarmacji. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-34/23 z dnia 18.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-14
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 15
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 16
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 17
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 25.04.2023 r. 
 7. załącznik nr 15- wersja edytowalna
 8. załącznik nr 16- wersja edytowalna
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2023r.
1128). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu sprzętu medycznego tj. pompa strzykawkowa, pompa objętościowa, stojaki dedykowane do pomp BBraun Infusomat Space i Perfursor Space. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-33/23 z dnia 18.04.2023 r. 
 2. Załączniki /Opisy przedmiotu zamówienia, Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 24.04.2023 r. 
1129). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu aparatu PET/CT dla NIO/PIB O/Gliwice według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenie. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-35/23 z dnia 19.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 25.04.2023 r. 
 7. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 24.04.23 UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert  do dnia 26.04.2023 r. do godz. 10:00. 
 10. UWAGA zmiana terminu składania ofert do 26.04.2023 r. do godz. 12:00. 
1130). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw wykroi termoplastycznych, płyt bolus i bolusów żelowych przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Planowania Radioterapii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-83/23 z dnia 20.04.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.04.2023 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.04.2023r.
1131). Zapytanie cenowe dot. sukcesywne badania jałowości produktów radiofarmaceutycznych przez okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-84/23 z dnia 24.04.2023 r. 
 2. Wymagania/opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 02.05.2023 r. 
1132). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnego badania jałowości produktu radiofarmaceutycznego Zr-89-DFO-Atezolizumab przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-3/2023 z dnia 24.04.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 10.05.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.05.2023 r. 
1133). Zapytanie ofertowe dot. usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania OpenEye SCADA 5.13.3. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-16/23 z dnia 24.04.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1,
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty:  02.05.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.05.2023r.
1134). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług przeglądów i kalibracji urządzeń medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-36/23 z dnia 24.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-3
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 4
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 5
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 6
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 02.05.2023 r.  
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 08.05.2023 r. 
 8. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 12.05.2023 r. 
 9. Informacja o wyniku postępowania z dnia 30.05.2023r.
1135). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu dla lekarzy w dniu 24.05.2023 r. od godz. 12.15 do godz. 13.00. " Temat wykładu: " Odpowiedź na radioterapię raka jelita i żołądka" 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-5/23 z dnia 24.04.2023 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.05.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.05.2023 r. 
1136). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę zestawu do oznaczania mutacji somatycznych w genie PIK3CA w bloczkach parafinowych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej . 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-88/2023 z dnia 27.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 05.05.2023 r.  
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.05.2023 r. 
1137). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników oraz podłoży mikrobiologicznych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-90/23 z dnia 28.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 4
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 5
 7. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 6
 8. Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 9. Oświadczenie Wykonawcy.- zał. 8
 10. Wymagany termin złożenia oferty: 08.05.2023 r.  
1138). Zapytanie ofertowe na sukcesywne wykonywanie przez okres 24 miesięcy usługi analizy mikrobiologicznej począwszy od dnia 16.07.2023 r. dla Zakładu Radiogarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-89/2023 z dnia 28.04.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.05.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.05.2023 r. 
1139). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu spirometru mobilnego dla NIO -PIB O/Gliwice według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-38/23 z dnia 28.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.05.2023 r. 
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna. 
1140). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. świadczenia usług przeglądów urządzeń laboratoryjnych do radiofarmacji: Zad. 1- Przegląd aparatu gęstościomierz oscylacyjny Anton Paar DMA 410M,  Zad.2- Przegląd inkubatora HERAcell® 150, Zad.3- Przegląd komory laminarnej HeraSafe HS9, Zad. 4 - Przegląd komory laminarnej HeraSafe HS12.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-37/23 z dnia 28.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1-4
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 5
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 6
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 08.05.2023 r. 
 7. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 17.05.2023 r. 
 8. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 22.05.2023 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.05.2023r.
 10. Zmodyfikowany załącznik nr 2
1141). Zapytanie  cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy zestawu stelaży:  Zad. 1 - Zestaw stelaży do pionowej zamrażarki  niskotemperaturowej Panasonic, Zad. 2 -Zestaw stelaży do pionowej zamrażarki niskotemperaturowej Angelantoni (I), Zad. 3 - Zestaw stelaży do pionowej zamrażarki niskotemperaturowej Angelantoni (II), Zad. 4 - Zestaw stelaży do pionowej zamrażarki niskotemperaturowej Angelantoni (II) , Zad. 5 - Zestaw stelaży do pionowej zamrażarki niskotemperaturowej Sanyo. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-39/23 z dnia 28.04.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-5
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 6
 4. Klauzula informacyjna  RODO- zał. 7
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.05.2023 r. 
 6. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 12.05.2023 r. 
 7. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.05.2023 r. 
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.05.2023
​Projekt pn. " ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki -MOSAIC" - jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  na lata 2014-2020". 

1142).  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw gazów technicznych na okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-31/23 z dnia 02.05.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Specyfikacja Asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 09.05.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.05.2023r.
1143). Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla klinik i zakładów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-91/23 z dnia 02.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2023 r.  
1144). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometrów dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-93/23 z dnia 05.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2023 r. 
1145). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu instrumentarium do mikrochirurgii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-42/23 z dnia 05.05.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.05.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.05.2023r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.05.2023 r. UWAGA I!!!zmiana terminu składania ofert do dnia 15.05.2023 r. 
1146). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu zestawu aplikatorów wielokrotnego użytku do systemu do radioterapii śródoperacyjnej kompatybilnych z systemem firmy Zeiss (w tym 1 szt. aplikatora sferycznego; 1 szt. aplikatora płaskiego; 1 szt. aplikatora powierzchniowego) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-41/23 z dnia 05.05.2023 r. 
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 17.05.2023 r. 
1147). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia licencji wraz z wsparciem technicznym posiadanego przez Zamawiającego systemu logowania.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-17/23 z dnia 09.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 16.05.2023 r. 
1148). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 2 lat  produktów do monitorowania BCR-ABL przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-96/2023 z dnia 09.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowi zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2023 r. 
1149). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu niskoenergetycznego akceleratora wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-44/23 z dnia 10.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 18.05.2023 r. 
 
 
1150). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych i produktów do analizatora genetycznego Genetic Analyzer 3500, systemu Fast Real Time 7500, Quant Studio5 Dx, termocyklera ProFlex System oraz zestawy produktów do identyfikacji osobniczej  przez okres 24 miesięcy  dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-97/23 z dnia 09.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1
 3.  Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2023 r. 
 6. Oświadczenie Wykonawcy-wersja edytowalna. 
 7. Pytania i odpowiedzi / załącznik nr 1-  dnia 16.05.2023 r. 
1151). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. wykonywania sukcesywnych usług syntezy oligonukleotydów i sond, sekwencjonowania oraz fluorescencyjnych modyfikacji oligonukleotydów do molekularnej diagnostyki onkohematologicznej przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-98/2023 z dnia 09.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.05.2023 r. 
1152). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-46/23 z dnia 10.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 22.05.2023 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2023 r. 
1153). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw zestawów do izolacji kwasów nukleinowych i kalibratorów pDNA przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-95/2023 z dnia 09.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 16.05.2023 r. 
1154). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu aparatu dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET (w zestawie sonifikator, wytrząsarka kołyskowa, zintegrowany koncentrator próżniowy) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-45/23 z dnia 10.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2023 r. 
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 11.05.2023r.
1155). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu wideolaryngoskopów do trudnych intubacji (3 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-43/23 z dnia 10.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 18.05.2023 r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.05.2023 r. 
 5. Opis przedmiotu zamówienia/ wersja edytowalna
 6. Oświadczenie Wykonawcy/ wersja edytowalna
1156). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do badania hormonów i białek wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie tych badań przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-99/2023 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.05.2023 r. 
1157). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dzierżawy analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów i mechanizmów oporności na antybiotyki z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z   sukcesywną dostawą zestawów przez okres 12 miesięcy  dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-100/23 z dnia 10.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula Rodo- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 4
 6. Wymagany termin składania ofert 18.05.2023 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.05.2023 r. 
1158). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw owoców i warzyw przetworzonych  oraz artykułów różnych na okres 2 miesięcy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-101/23 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 17.05.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.05.2023 r. 
1159). Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowego zakupu filtrów do ekspresu i do konwekcyjno-parowych pieców. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-32/23 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja techniczna - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.05.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.05.2023 r. 
1160). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw gazów technicznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-33/23 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 18.05.2023 r. 
1161). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. zakupu oprogramowania opartego na algorytmach Al. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-18/23 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2- wzór oświadczenia Wykonawcy
 4. Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.05.2023 r. 
1162). Zapytanie ofertowe dot. zakupu aparatu dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET (w zestawie sonifikator, wytrząsarka kołyskowa, zintegrowany koncentrator próżniowy) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-47/23 z dnia 11.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2023 r.
 4. Opis przedmiotu zamówienia- wersja edytowalna
 5. Oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.05.2023r.
 7. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 22.05.2023 r. 
1163). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnego wykonywania przez okres 24 miesięcy usługi badań jałowości FDG począwszy od dnia 16.07.2023 r. dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-102/23 z dnia 12.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty   22.05.2023 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 17.05.2023 r. 
1164). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnych dostaw odczynników, reagentów oraz podłoży mikrobiologicznych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-103/23 z dnia 12.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 3
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 4
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 5
 7. Klauzula informacyjna RODO- zał. 6
 8. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 7
 9. Wymagany termin złożenia oferty: 22.05.2023 r. 
 10. Pytanie i odpowiedź z dnia 18.05.2023 r. 
1165). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia przeglądów serwisowych generatorów dwutlenku chloru wraz z wymianą zużywalnych części eksploatacyjnych: Zadanie  numer 1- jednorazowy przegląd generatora dwutlenku chloru Oxiprem Pro do dnia 15.07.2023 r. , Zadanie numer 2 -  jednorazowy przegląd generatora dwutlenku chloru Bello Zon do dnia 15.07.2023 r. , Zadanie numer 3-4 przegląd w ciągu 12 miesięcy generatora dwutlenku chloru OXCL, BLU II. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-34/23 z dnia 16.05.2023 r. 
 2. Zakres przeglądu okresowego -jednorazowego generatora dwutlenku chloru Oxiprem Pro- zał. 1
 3. Zakres przeglądu okresowego -jednorazowego generatora dwutlenku chloru Bello Zon- zał. 2
 4. Zakres przeglądu okresowego - 4 razy w ciagu 12 miesięcy generatora dwutlenku chloru OXCL BLU II - zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. 5
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 26.05.2023 r. 
1166). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych przez okres 24 miesięcy dla Działu Żywienia.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-105/2023 z dnia 17.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.05.2023 r. 
 5. Sprostowanie z dnia 18.05.2023r.
1167).  Zapytanie ofertowe dot. prac badawczo -rozwojowych w zakresie identyfikacji nanoprzeciwciał rozpoznających białka CSPG4 i ALIX za pomocą techniki Phage Display z wykorzystaniem biblioteki z naiwnych immunologicznie alpak przez okres 6 miesięcy dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. 
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-4/2023 z dnia 18.05.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.05.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.06.2023 r. 
1168). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw w okresie 12 miesięcy części do toalet EVAC 910 FLOOR TOILET dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-35/23 z dnia 19.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, zdjęcia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.06.2023 r. 
1169). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatu automatycznego do pomiaru OB przez okres 48 miesięcy  dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-106/2023 z dnia 19.05.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.05.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2023r.
 7. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
1170). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do badania hormonów i białek wraz z dzierżawą aparatu umożliwiającego wykonanie tych badań przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-107/2023 z dnia 19.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.05.2023 r.  
1171). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. przedłużenia kontraktu serwisowego systemu ARIA .
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-18/2023 z dnia 19.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja techniczna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2023 r.  
1172). Informacja o wyniku negocjacji z dnia 23.05.2023 r. do zapytania DN/DPNB-381-1-1/2023  opublikowanego w dniu 17.01.2023 r.  

1173). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw filtrów gąbkowych do wielorazowego pojemnika pochłaniacza CO2 przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-108/23 z dnia 23.05.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załączniki nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 29.05.2023 r. 
1174). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-110/23 z dnia 24.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał.1
 3. Wymagania graniczne dla materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 01.06.2023 r.  
1175). Zapytanie ofertowe dot. wykonania w okresie 12 miesięcy badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pitnej i fizykochemicznych ścieków sanitarnych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-36/23 z dnia 24.05.2023 r. 
 2. Załączniki /zakres badań, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.06.2023 r. 
1176). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do kontroli jakości FDG przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-112/23 z dnia 25.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 5
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 01.06.2023 r. 
 8. Pytanie i odpowiedź z dnia 29.05.2023 r. 
1177). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych w histopatologii dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-111/23 z dnia 25.05.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, Klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 01.06.2023 r.  
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 30.05.2023r.
1178). Zapytanie ofertowe na zakup 2 szt. materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych , zapewniających stałą zmianę punktów podparcia ciała pacjenta dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-114/23 z dnia 30.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 06.06.2023 r. 
1179). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów dla lekarzy w dniach 19.06.2023r. do  22.06.2023r.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-8/23 z dnia 30.05.2023r.
 2. Załączniki /Oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 09.06.2023r.
1180).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu konwekcyjnego systemu ogrzewania pacjenta (7 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-49/23 z dnia 30.05.2023 r. 
 2. Załączniki /Opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy,  Klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.06.2023 r.  
 4. Opis przedmiotu zamówienia-wersja edytowalna
 5. oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 02.06.2023 r. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.06.2023 r. 
1181). Zapytanie cenowe dot. Usługi transportu pacjentów oraz usługi transportu krwi , jej składników i materiałów biologicznych dla NIO-PIB w Gliwicach  z podziałem na 2 odrębne zadania: Zadanie 1- usługi transportu pacjentów, Zadanie 2- usługi transportu krwi , jej składników i materiałów biologicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-15/23 z dnia 30.05.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa dla zadania 1- zał. nr 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa dla zadania 2- zał. nr 2
 4. Oświadczenie wykonawcy- zał. nr 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. nr 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty : 05.06.2023 r. 
1182). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego zakupu filtrów do ekspresu i do konwekcyjno- parowych pieców.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-32a/23 z dnia 31.05.2023r.
 2. Załączniki /Specyfikacja techniczna, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 07.06.2023r.
1183). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometrów dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej oraz Kuchni Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-115/23 z dnia 02.06.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.06.2023 r. 
1184). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy odczynników do oceny fuzji genowych i MSI oraz akcesoriów do aparatu BIOMEK i7  dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-116/23 z dnia 02.06.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1 (zadanie 1 do 8)
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty:  15.06.2023 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 06.06.2023 r. 
1185). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych.  zad. 1- Przegląd i konserwacja diatermii chirurgicznej ICC300, zad. 2 Przegląd i konserwacja komór izotopowych wielozadaniowych rękawicowych, zad. 3- Przegląd i konserwacja stołu zabiegowego OT-02 VIVAX, zad. 4- Przegląd i konserwacja aparatu do elektroterapii MT-3, zad. 5- Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego AXIS 400, zad. 6 - Przegląd i konserwacja stołu operacyjnego ALVO SERENADA, Zad. 7- Przegląd i konserwacja myjni- dezynfektorów firmy Miele, zad. 8- Przegląd i konserwacja monitorów do badania przepływu krwi GEM1020M, zad. 9- Przegląd i konserwacja kombajnu implantologicznego ImplantCenter2, zad. 10- Przegląd i konserwacja systemu do manometrii anorektalne Urodynamic Analyzer System Goby ARM, zad. 11- Przegląd i konserwacja aparatu do pomiaru głębokości znieczuleń Bis A2000, zad. -12- Przegląd i konserwacja sterylizatorów z wytwornicą pary Selectomat PL-969-2H, zad. 13- Przegląd i konserwacja analizatora mikrobiologicznego IVD MALDI, zad. 14- Przegląd i konserwacja analizatora do badań metodą ELISA, zad. 15- Przegląd i konserwacja aparatu do hipertermii BSD-500. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-52/23
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1-15
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. nr 16
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 17
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 185
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2023 r. 
1186). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług przeglądów urządzeń laboratoryjnych do radiofarmacji: Zad. 1 - Przegląd inkubatora HERAcell® 150, Zad. 2- Przegląd komory laminarnej HeraSafe HS9, Zad. 3- Przegląd komory laminarnej HeraSafe HS12. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-51/23 z dnia 06.06.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-3
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 4
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 5
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 6
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 20.06.2023 r. 
1187). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu kolposkopu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-50/23 z dnia 06.06.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.06.2023 r. 
1188). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu odczynników do produkcji i kontroli jakości pozostałych radiofarmaceutyków- 68Ga-ABY-025 dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-382-118/2023 z dnia 07.06.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 6- wersja edytowalna
 9. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2023 r. 
1189). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesorii do kontroli jakości 18F-FDG- filtry strzykawkowe PVDF dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-382-119/2023 z dnia 07.06.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.06.2023 r. 
1190). Zapytanie ofertowe dot. wykładu dla lekarzy w dniu 26.06.2023r.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-9/23 z dnia 07.06.2023 r. 
 2. Załączniki /Oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.06.2023 r.