Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

1347). Zapytanie ofertowe dot. prenumeraty prasy codziennej na 2024 r. (nienaukowe) dla Biblioteki Naukowej. 

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-227/23 z dnia 25.10.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 31.10.2023 r. 
1367). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy papieru do aparatów dla Klinik i Zakładów NIO-PIB począwszy od stycznia 2024 r. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-241/23 z dnia 17.11.2023 r. 
 2.  Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 24.11.2023 r.  
 6. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert: 29.11.2023 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.11.2023 r. 
 8. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 08.12.2023 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.12.2023 r. 
1393). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy sprzętu AGD (przeszklona lodówka na napoje 460l) dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-259/2023 z dnia 04.12.2023r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 07.12.2023 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 27.02.2024r
1397). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 36 miesięcy zestawów odczynnikowych do badania inhibiny B w surowicy metodą ELISA dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-260/23 z dnia 07.12.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 15.12.2023 r. 
1398). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu identyfikacji nerwów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-93/23 z dnia 08.12.2023r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2023 r.
 6. Pytania  i odpowiedź z dnia 18.12.2023 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 20.12.2023 r. do godz.  10:00. 
1399). Zapytanie ofertowe dot. usługi sekwencjonowania i dostawy oligonukleotydów na potrzeby Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów NIO-PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DN/DPNB-381-5/2023 z dnia 08.12.2023r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.12.2023 r.
 4. Pytanie i odpowiedź z dnia 15.12.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.12.2023 r. 
1400). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów i odczynników do kontroli jakości 18F- FDG przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-261/2023 z dnia 08.12.2023r.
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 15.12.2023 r.
1401). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy akcesoriów do brachyterapii gruczołu krokowego kompatybilnych z aparatami do brachyterapii Flexitron HDR dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-96/23 z dnia 12.12.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.12.2023 r. 
1402). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 24 miesięcy standardów do diagnostyki molekularnej dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-262/23 z dnia 15.12.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3.  Klauzula informacyjna RODO - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 20.12.2023 r. do godz. 11.00. 
1403). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesoriów informatycznych. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-37/23 z dnia 19.12.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. opis przedmiotu zamówienia- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.12.2023 r. 
1404). Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do utrzymania czystości dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-47/2023 z dnia 19.12.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 27.12.2023 r. do godz. 10.00. 
 6. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna. 
 7. Pytanie i odpowiedź z dnia 21.12.2023 r. 
 8. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.02.2024r.
1405). Zapytanie cenowe dot. dostawy akcesoriów do brachyterapii gruczołu krokowego kompatybilnych z aparatami do brachyterapii Flexitron HDR dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-98/23 z dnia 19.12.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 20.12.2023 r. do godz. 12:00. 
1406). Zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla NIO-PIB O/Gliwice zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z podziałem na 4 zadania: Zad. 1 - Specjalistyczne środki do podłóg, Zad. 2 - Środki higieniczne, Zad. 3 - Obuwie jednorazowe foliowe I, Zad. 4- Obuwie jednorazowe foliowe II. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-48/23 z dnia 20.12.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu Zamówienia-specyfikacja asortymentowo cenowa - zał. 1.1-1.4
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 02.01.2023 r. do godz. 10:00. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.12.2023r.
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.02.2024 r. 
1407). Informacja o wyniku postępowania - zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Modernizacja , przebudowa i wyposażenie Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii odcinek A NIO -PIB
Oddział /Gliwice w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego" . 
 1. Informacja o wyniku postepowania z dnia 21.12.2023 r. do zapytania DA/DT-381-22A/23 z dnia 23.03.2023 r. 
1408).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach z podziałem na trzy odrębne zadania.
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-51/2023 z dnia 29.12.2023r.- omyłkowa umieszczona treść zapytania
 2. Załączniki nr 1.1- wersja edytowalna
 3. Załączniki nr 1.2- wersja edytowalna
 4. Załączniki nr 1.3- wersja edytowalna
 5. Załączniki nr 2.1- wersja edytowalna
 6. Załączniki nr 2.2- wersja edytowalna
 7. Załączniki nr 2.3- wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 09.01.2024 r.
 9. Pismo z dnia 03.01.2023r.
 10. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 12.01.2024r.
 11.  Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-51/2023 z dnia 29.12.2023r.- prawidłowa treść ogłoszenia
 12. Załącznik nr 3 i 4 do zapytania
 13. Załączniki nr 1.1- wersja edytowalna
 14. Załączniki nr 1.2- wersja edytowalna
 15. Załączniki nr 1.3- wersja edytowalna
 16. Załączniki nr 2.1- wersja edytowalna

1409). Zapytanie ofertowe dot. zakupu pojemników, pudełek i kasetek na leki dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-1/24 z dnia 03.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 15.01.2024 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.01.2024 r. UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 22.01.2024 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2024 r. 
 8. Pytanie i odpowiedź z dnia 17.01.2024 r. 
 9. UWAGA !!!- zmiana terminu składania ofert do dnia 31.01.2024 r. 
 10. Pytanie i odpowiedź z dnia 24.01.2024 r. 
1410). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-02/2024 z dnia 03.01.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załączniki nr 1- wersja edytowalna
 4. Załączniki nr 2- wersja edytowalna
 5. Załączniki nr 3 - wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 10.01.2024 r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2024r.
 8. Załączniki do pisma z dnia 10.01.2024r.
 9. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 12.01.2024r.
 10. Załączniki nr 1- wersja edytowalna
 11. Załączniki nr 2- wersja edytowalna
 12. Załączniki nr 3 - wersja edytowalna

1411). Zapytanie ofertowe dot. usługi serwisowej obejmującej przegląd konserwacyjny pod względem mechanicznym i elektrycznym wyłączników mocy DS416 i Record 250/400 zabudowanych w rozdzielniach głównych obiektów oraz stacjach transformatorowych NIO- PIB oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-02/24 z dnia 04.01.2024 r. 
 2. Załączniki /wykaz wyłączników mocy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 10.01.2024 r. 
1412). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. " Wymiany agregatu wody lodowej central wentylacyjnych w budynku Radioterapii" . 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-1/24 z dnia 04.01.2024 r. 
 2. Klauzula informacyjna - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy- zał. nr 2
 4. Dane techniczne agregatu Geoclima - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2024 r. 
 6. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 24.01.2024r.
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.01.2024r.
1413). Zapytanie ofertowe dot. wykonania projektu przystosowania pomieszczenia 1.001 na Gabinet Zabiegowy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-3/24 z dnia 05.01.2024 r.
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1 
 3. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy- zał. 2
 4. Koncepcja architektoniczna - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: do 12.01.2024 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.01.2024r.
 7. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 23.01.2024 r. 
1414). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw nabiału i tłuszczy przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-04/2024 z dnia 08.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 15.01.2024 r. 
1415). Zapytanie cenowe w celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem wymaganych przez producentów przeglądów i czynności serwisowych wraz z jednorazową wymianą akumulatorów dla infrastruktury  obsługującej serwerownie oznaczoną jako MDF_02.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-1/24 z dnia 08.01.2024 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. opis przedmiotu zamówienia- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia ofert: 15.01.2024 r. 
1416). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do wykonywania oznaczeń cystatyny C w surowicy ludzkiej oraz dostawa oprogramowania do analizy wyników badań w płynie mózgowo-rdzeniowym i do oceny stanu odżywienia z zestawem komputerowym na okres 12 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-05/24 z dnia 08.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał.  4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 15.01.2024 r. 
1417). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego wykonywania oznaczeń przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-08/24 z dnia 09.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna - zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2024 r. 
1418). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji koordynatora badań klinicznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w ramach projektu pn. : " Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach" - realizowanego w wyniku konkursu nr ABM/2020/3 , finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DP-231-1/24 z dnia 10.01.2024 r. 
 2. Formularz ofertowy - zał.1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3 
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 21.01.2024 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.01.2024
1419). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy systemu do radioterapii śródoperacyjnej dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-1/24 z dnia 10.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 17.01.2024 r.  do godz. 9:00. 
1420). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy mebli biurowych i medycznych dla NIO - PIB O/Gliwice z podziałem na zadania: Zadanie 1- Meble ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej, Zadanie 2 - Fotele i kozetki dla pacjenta, Zadanie 3- Szafa metalowa, Zadanie 4- Sofy i wersalki. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-1/24 z dnia 10.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.1-1.4
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 2.1-2.4
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin składania ofert 16.01.2024 do godziny 12:00. 
 7. Załącznik 1.1- wersja edytowalna
 8. Załącznik 1.2- wersja edytowalna
 9. Załącznik 1.3- wersja edytowalna
 10. Załącznik 1.4- wersja edytowalna
 11. Załącznik 2.1-2.4- wersja edytowalna. 
1421). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnych dostaw artykułów sypkich i przypraw przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-13/2024 r. z dnia 11.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 16.01.2024 r. 
1422). Zapytanie ofertowe  dot. zakupu sejfu kluczowego metalowego (2 klucze) dla I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-11/24 z dnia 11.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał.  1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.01.2024 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2024 r. 
1423). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usługi serwisowania: Zadanie 1- serwisowanie urządzeń medycznych prod. Siemens, Zadanie 2 - serwisowanie rezonansów magnetycznych prod. Siemens. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-3/24 z dnia 12.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1,2
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 4
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 5
 6. Wymagany termin złożenia oferty : 18.01.2024 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.01.2024 r. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 26.01.2024 r. 
 8. Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna
 9. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna
1424). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy  defibrylatora dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zapytania. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-2/24 z dnia 12.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5.  Wymagany termin złożenia oferty: 19.01.2024 r. 
1425). Zapytanie ofertowe dot. obsługi serwisowej kompresorów śrubowych zainstalowanych w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-4/24 z dnia 15.01.2024 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja asortymentowo- cenowa, plan obsług serwisowych dla kompresorów GD SMART, zdjęcia tabliczek znamionowych/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.01.2024 r. 
1426). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do negatywnej selekcji komórek CD8 oraz zestawów odczynników i materiałów zużywalnych do pozytywnej selekcji komórek CD34+ kompatybilnych z urządzeniem CliniMacs przez okres 24 miesięcy dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-14/2024 z dnia 16.01.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załączniki nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.01.2024 r.
1427). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla NIO  O/Gliwice zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1- Specjalistyczne środki do podłóg, Zadanie 2 - Obuwie jednorazowe foliowe I,
Zadanie 3- Obuwie jednorazowe foliowe II. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-2/24 z dnia 16.01.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia -Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. nr 1.1-1.3
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.01.2024 r.   
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2024r.
 7. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 25.01.2024r.
 8. Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.02.2024r.
1428). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu konwekcyjnego systemu ogrzewania pacjenta (7 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-4/24 z dnia 17.01.2024r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.01.2024 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2024r.
 5. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 2 wersja edytowalna
1429). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do oceny fuzji genowych, pomiarów kwasów nukleinowych oraz akcesoriów do aparatu BIOMEK i7 kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq Illumina (MN00403; MN01823), automatyczną stacją pipetującą BIOMEK i7 (B8758522K001) fluorymetrem Quantus przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-15/2024 z dnia 17.01.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 24.01.2024 r.
1430). Zapytanie ofertowe dot. wsparcia serwisowego oprogramowania  Olea Sphere dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-2/24 z dnia 17.01.2024 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 24.01.2024 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.01.2024r.
1431). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy 18F-FDG przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-18/24 z dnia 19.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Wymagania jakościowe- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 29.01.2024 r. 
1432). Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego zakupu masek do radiochirurgii stereotaktycznej -100 szt. dla Zakładu Planowania Radioterapii. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-19/24 z dnia 23.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.01.2024 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 25.01.2024 r. 
1433). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego wykonywania oznaczeń przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-20/24 z dnia 23.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - zał. 1
 3.  Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4 
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 29.01.2024 r. 
1434). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia kuchennego dla Działu Żywienia oraz Klinik NIO-PIB O/Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-21/24 z dnia 23.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 06.02.2024 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.02.2024 r. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert do dnia 08.02.2024 r. 
1435). Zapytanie cenowe w celu ustalania szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do oznaczania lekowrażliwości i mechanizmów oporności drobnoustrojów przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-22/24 z dnia 24.01.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Załączniki do SAC
 4. Parametry wymagane - zał. 2
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 6. Oświadczenie Wykonawca - zał. 4
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 29.01.2024 r. 
 8. Parametry wymagane wersja edytowalna 
 9. Oświadczenie wersja edytowalna
1436). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu 2 pomp próżniowych Tepro Koszalin.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-5/24 z dnia 24.01.2024 r. 
 2. Załączniki /oświadczenie Wykonawcy, zdjęcia tabliczek znamionowych pomp próżniowych/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 31.01.2024 r. 
1437). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunoenzymatycznego przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-24/2024 z dnia 25.01.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.02.2024 r
 6. Aktualizacja załącznika nr 1 /pismo z dnia 26.01.2024r/
 7. Aktualny załącznik nr 1- wersja edytowalna
1438). Zapytanie ofertowe dot. zakupu filmów dozymetrycznych dla Zakładu Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-25/24 z dnia 29.01.2024 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 05.02.2024 r. 
1439).  Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi obowiązkowego audytu projektu „Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi” [SEMPRA] (umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nr UMO-2019/34/H/NZ7/00503) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu GRIEG ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-1/2024 z dnia 29.01.2024 r. 
 2. Załączniki /formularz oferty cenowej, oświadczenia Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 05.02.2024 r. do godziny 23.59
 7. Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.02.2024r.
1440). Zapytanie ofertowe dot. usługi odczytu dawek indywidualnych za okres od 01.01.2024r. do 31.03.2024r. dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-6/24 z dnia 30.01.2024 r. 
 2. Załącznik nr 1 (specyfikacja asortymentowo- cenowa)
 3. Załącznik nr 2 (oświadczenie)
 4. Załącznik nr 3 (klauzula informacyjna)
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 02.02.2024 r. do godz. 12.00
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.02.2024r.
1441). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw Cyrkonu 89 (ZR-89), 30 dawek x 3mCi na okres 1 roku dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DN/DPNB-381-2/2024 z dnia 30.01.2024 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna i opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 11.02.2024 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.02.2024r.
1442). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki VZV przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-27/24 z dnia 31.01.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.02.2024 r. 
1443). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw  odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał przeciwko VZV przez okres 20 miesięcy dla  Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-29/24 z dnia 01.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.02.2024 r. 
1444). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu mikroskopu operacyjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-9/24 z dnia 01.02.2024 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r. 
1445). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw preparatów do dezynfekcji powierzchni o pełnym spektrum działania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-3/24 z dnia 02.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 09.02.2024 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.02.2024 r. 
1446). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń i monitorów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AM-231-8/24 z dnia 02.02.2024 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.03.2024 r. 
1447). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania kwasu mykofenolowego przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-30/2024 z dnia 05.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r
1448). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-32/24 z dnia 05.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r. 
1449). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesorii laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-31/24 z dnia 05.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 6- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 7- wersja edytowalna
 10. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r. 
1450). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy robota chirurgicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-11/24 z dnia 06.02.2024 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań dot. sieci informatycznej, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.02.2024 r. 
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.02.2024r.
 6. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 19.02.2024r.
1451). Zapytanie ofertowe dot. wykonania badania jakości wody fizykochemicznej wody zdemineralizowanej zasilające myjnię i wytwornicę sterylizatorów SELECTOMAT.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-8/24 z dnia 06.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 14.02.2024 r. 
1452). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi opieki technicznej sprzętu serwerowego oprogramowania na okres 36 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-3/24 z dnia 06.02.2024 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 oraz nr 4
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 13.02.2024 r. 
1453). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia serwisu posiadanego przez Zamawiającego systemu callcenter GATEway firmy IRONteam na okres 12 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-4/23 z dnia 08.02.2024 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 13.02.2024 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.02.2024
1454). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. Wykonywania opisów badań TK oraz MR w trybie planowym. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-35/24 z dnia 07.02.2024 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 12.02.2024 r. 
 5. Pytanie i odpowiedź z dnia 12.02.2024 r. 
1455). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości dot. sukcesywnych dostaw odczynników  dla IHC przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-37/24 z dnia 09.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 2
 4. Specyfikacja asortymentowo-cenowa-  zad. 3
 5. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 4
 6. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 5
 7. Klauzula informacyjna RODO-  zał. 6
 8. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 7
 9. Wymagany  termin złożenia oferty: 16.02.2024 r. do godz. 12.00.
 10. Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna. 
1456). Zapytanie ofertowe dot.  sukcesywnych dostaw odczynników do wykonywania oznaczeń cystatyny C w surowicy ludzkiej oraz dostawa oprogramowania do analizy wyników badań w płynie mózgowo-rdzeniowym i do oceny stanu odżywienia z zestawem komputerowym. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-36/24 z dnia 09.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa- zał. 2
 4. Parametry wymagane - zał.3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 5  
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 15.02.2024 r. 
1457). Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-40/24 z dnia 12.02.2024 r. dot. sukcesywnych dostaw prze okres 12 miesięcy kubków jednorazowych . 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-40/24 z dnia 12.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1 
 3. Klauzula informacyjna RODO-  zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty15.02.2024 r. godz. 10.00. 
1458). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do oceny fuzji genowych, pomiarów kwasów nukleinowych oraz akcesoriów do aparatu BIOMEK i7 kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq Illumina (MN00403; MN01823), automatyczną stacją pipetującą BIOMEK i7 (B8758522K001) fluorymetrem Quantus przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-39/2024 z dnia 12.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 19.02.2024 r.
1459). Zapytanie ofertowe dot. usługi odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-9/24 z dnia 12.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2024r. godz. 12.00
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2024r.
1460). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. usługi  wzorcowania/ kalibracji wyposażenia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-7/24 z dnia 12.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2024 r.
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2024r.
 5. Aktualizacja załączników 4 i 8 z dnia 20.02.2024r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 22.02.2024r.
 7. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 27.02.2024r.
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.02.2024 r. 
1461). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw oligonukleotydów przez okres 36 miesięcy na potrzeby Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-41/24 z dnia 14.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 20.02.2024 r.
 5. Pytania i odpowiedzi z dnia 16.02.2024r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2024r.
1462). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw testów do diagnostyki manualnej wraz z dzierżawą wyposażenia niezbędnego do wykonywania oznaczeń przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-43/24 z dnia 15.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty 23.02.2024 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2024 r. 
 8. Pytanie i odpowiedź z dnia 22.02.2024 r. 
1463). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu akcesorii laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-42/24 z dnia 15.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 6- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 7- wersja edytowalna
 10. Wymagany termin złożenia oferty: 22.02.2024 r. 
1464). Zapytanie ofertowe  dot. zakup kurtek polarowych dla Działu Rejestru Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-44/24 z dnia 15.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 22.02.2024 r. 
1465). Zapytanie ofertowe  dot. przedłużenia posiadanej przez zamawiającego licencji na system antyspamowy Fortimail VM04. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-4/24z dnia 16.02.2024 r
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy - zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2024 r. 
1466). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych , artykułów stolarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-11/24 z dnia 16.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.03.2024 r. 
1467) Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczące sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych , artykułów ślusarskich dla Działu  Nadzoru i Służb Technicznych. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-12/24 z dnia 16.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.03.2024 r. 
1468). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych, artykułów malarskich i murarskich dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych.  
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-10/24 z dnia 16.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.03.2024 r. 
1469). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia usług serwisowych urządzeń medycznych.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-14/24 z dnia 16.02.2024r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.02.2024 r.
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2024r.
 7. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert do dnia 01.03.2024r.
1470). Zapytanie ofertowe dot. zakupu kasetek metalowych na leki. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-45/24 z dnia 19.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 26.02.2024 r.  
 7. UWAGA !!! zmiana terminu składania ofert: 06.03.2024 r. 
1471). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych do reakcji PCR przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-46/2024 z dnia 19.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 26.02.2024 r.
1472). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy soli w postaci tabletek solnych w ciągu 12 miesięcy.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-13/24 z dnia 20.02.2024 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 29.02.2024r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.02.2024r.
1473). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania kwasu mykofenolowego wraz z dzierżawą analizatora immunoenzymatycznego przez okres 36 miesięcy dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-48/2024 z dnia 21.02.2024r.
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, parametry wymagane, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.02.2024 r.
1474). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników dla IHC przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-47/24 z dnia 20.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zad. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo- cenowa - zad. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy-zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2024 r. 
1475). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników dla IHC przez okres 24 miesięcy dla Zakładu patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-49/24 z dnia 21.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad.1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 23.02.2024 r. 
1476). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. rozbudowy systemu EndoBase firmy OLYMPUS.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-5/24 z dnia 22.02.2024r.
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, specyfikacja techniczna zamówienia/
 3. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 01.03.2024 r.
1477). Zapytanie ofertowe dot. oprogramowania do zamiany mowy na tekst.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-6/24 z dnia 23.02.2024 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 01.03.2024r. 
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 29.02.2024 r. 
1478). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy pompy do iniekcji radiofarmaceutyków terapeutycznych (2 szt.) dla NIO -PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-15/24 z dnia 26.02.2024 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał.1
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 5. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 28.02.2024 r. do godz. 13:00.   
1479). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw gazów technicznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-14/24 z dnia 27.02.2024 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenia Wykonawcy, specyfikacje asortymentowo- cenowe/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 05.03.2024r. 
1480). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników dla IHC przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Patologii Nowotworów. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-53/24 z dnia  29.02.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zad. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.03.2024 r. 
1481). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. usługi wzorcowania /kalibracji wyposażenia NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załącznikach do niniejszego zapytania.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-7A/24 z dnia 01.03.2024 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1,2,3,4,5,6
 3. Oświadczenie Wykonawcy-  zał. 4
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Wymagany termin oferty: 07.03.2024 r.