Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

1214). Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę odczynników do oceny fuzji genowych i MSI w celu zapewnienia ciągłości badań diagnostycznych w Zakładzie Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 

 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-134/23 z dnia 30.06.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1 i 2
 3. Klauzula informacyjna RODO - zał. 3
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 5. Wymagany termin składania ofert:  03.07.2023 r. 
1217). Zapytanie ofertowe dot. zakupu książki dla Zakładu Radioterapii -DeVita, Hellman and Rosenberg’s Cancer. Pronciples and practice of oncology. Edycja 12, rok wydania 2023, twarda oprawa.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-135/23 z dnia 03.07.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty : 07.07.2023 r.   
1226). Zapytanie ofertowe dotyczące : Zakup i dostawa parawanów medycznych z podziałem na 2 odrębne zadania: zadanie 1-  Parawany medyczne, Zadanie 2 - Parawany ochronne radiologiczne. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-22/23 z dnia 07.07.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa -  zał. 1.1-1.2
 3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 2.1
 4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 2.2
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 6. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 7. Wymagany termin złożenia oferty: 14.07.2023 r. 
 8. Informacja o modyfikacji treści załączników z dnia 12.07.2023 r.  
 9. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja aktualna
 10. Opis przedmiotu zamówienia- wersja aktualna
 11. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.07.2023 r. 
 12. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.09.2023 r. 
1227). Zapytanie ofertowe dotyczące: Zakup i dostawa stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych i mebli do poradni genetycznej z podziałem na 3 odrębne zadania: Zadanie 1. - Stojak na kroplówki, Zadanie 2- Szafki przyłóżkowe, Zadanie 3- Meble do poradni genetycznej. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-21/23 z dnia 07.07.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 1.1-1.3
 3. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 2.1
 4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 2.2
 5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 2.3
 6. Schematy
 7. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 8. Klauzula informacyjna RODO - zał. 4
 9. Wymagany termin złożenia oferty: 14.07.2023 r. 
 10. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.07.2023 r. 
 11. UWAGA!!! Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, pismo z dnia 12.07.2023 r.  
 12. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.09.2023 r. 
1228). Zapytanie ofertowe dot. zakupu spirometrów objętościowych. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-143/23 z dnia 11.07.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 18.07.2023 r. 
1234).  Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw elektronarzędzi, narzędzi ręcznych oraz mierników do pomiarów elektrycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-41/23 z dnia 17.07.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 28.07.2023 r.
1235).  Zapytanie ofertowe dot. zakupu akcesorii do wykonania wycisków pól napromieniania pacjentów z rakiem skóry dla Zakładu Brachyterapii.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-148/23 z dnia 17.07.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 24.07.2023 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2023r.
1243). Zapytanie ofertowe dot. usługi sporządzenia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu „Centrum Badań Przedklinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego”(wraz z doradztwem i wsparciem w kontaktach z instytucją realizującą nabór na etapie procedury oceny wniosku o dofinansowanie) składanego w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.01.01-IZ.01-033/23 w ramach Osi Priorytetowej I Fundusze Europejskie na Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 B+R - organizacje badawcze dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów im. Prof. Mieczysława Chorążego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-155/2023 z dnia 25.07.2023 r. 
 2. Załączniki /formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 28.07.2023 r.
1245). Zapytanie ofertowe dot. zakupu termometrów dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-165/23 z dnia 28.07.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo-cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 04.08.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.09.2023r.
1249). Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy stojaków na kroplówki.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-24/23 z dnia 01.08.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo-cenowa, opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 08.08.2023 r. 
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 07.08.2023 r. 
 8. Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.09.2023 r. 
1255). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania jednorazowego czyszczenia i dezynfekcji dwóch zbiorników wody zapasowej.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-45/23 z dnia 10.08.2023 r. 
 2. Załączniki /rzut pionowy zbiornika, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 25.08.2023 r. 
 4. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.09.2023r.
1257). Zapytanie ofertowe dot. zakupu patelni dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie -Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-172/2023 z dnia 11.08.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.08.2023 r. 
1258). Zapytanie ofertowe -Naprawa obmurza instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych ATI MULLER HP 1000 zainstalowanej w Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej NIO-PIB O/Gliwic. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-44a/23 z dnia 11.08.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Załącznik
 6. zdjęcie 1
 7. zdjęcie 2
 8. zdjęcie 3
 9. zdjęcie 4
 10. zdjęcie 5
 11. zdjęcie 6
 12. zdjęcie 7
 13. zdjęcie 8
 14. Wymagany termin złożenia oferty: 23.08.2023 r. 
 15. Informacja o wyniku postepowania z dnia 13.09.2023r.
1259). Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. sukcesywnej dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-46/23 z dnia 16.08.2023
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2023 r. 
1260). Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę elektronarzędzi, narzędzi ręcznych oraz mierników do pomiarów elektrycznych dla NIO-PIB O/Gliwice zgodnie z załączonymi specyfikacjami asortymentowo-cenowymi. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-41A/23 z dnia 16.08.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1- Zadanie 1 Sukcesywna dostawa elektronarzędzi , narzędzi ręcznych- Specyfikacja asortymentowo-cenowa (wersja edytowalna)
 3. Załącznik nr 2 - Zadanie 2 - Dostawa mierników- Specyfikacja asortymentowo-cenowa  (wersja edytowalna)
 4. Załącznik nr 3 - Zadanie 3 - Dostawa noża do kapilar - Specyfikacja asortymentowo-cenowa (wersja edytowalna)
 5. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna RODO
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy.
 7. Wymagany termin składania ofert: 25.08.2023 r. 
1263). Zapytanie ofertowe dot. przedłużenia wsparcia technicznego na posiadany przez Zamawiającego system serwerów DNS/DHCP/NTP. 
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DI-072-20/23 z dnia 18.08.2023 r. 
 2. Klauzula informacyjna RODO- zał. 1
 3. wzór oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 25.08.2023 r. 
1264). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania jednorazowego serwisowego przeglądu konserwacyjnego stacji redukcyjno-pomiarowej, pośredniej stacji redukcyjnej wraz z wymianą zużywalnych części, uszczelek itp. oraz sprawdzenie szczelności instalacji zlokalizowanych na terenie NIO PIB O/Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-47/23 z dnia 18.08.2023 r. 
 2. Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=1700Nm³/h i pośredniej stacji redukcyjnego o przepustowości Q=40 Nm³/h- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.08.2023 r. 
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.09.2023r.
1267). Zapytanie ofertowe dot. zakupu kominów i czapek dla Działu Promocji i Współpracy. 
 1. Zapytanie DO/DZ-072-180/23 z dnia 22.08.2023 r.
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 28.08.2023 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 23.08.2023 r. 
 7. Wzór nadruku na czapki
 8. Pytanie i odpowiedź z dnia 24.08.2023 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.08.2023 r. 
 10. Informacja o wyniku postępowania z dnia 07.09.2023 r. 
1268). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładów dla lekarzy wg. poniższego: 
 • w dniu 04.09.2023 r. od godz. 11.15 do godz. 12.00 Temat wykładu : " Molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne" 
 • w dniu 04.09.2023 od godz. 12.00 do godz. 12.45- Temat wykładu: " Współpraca patologa, diagnosty molekularnego, radiologa, radioonkologa i onkologa klinicznego"  
 • w dniu 05.09.2023 od godz. 8.00 do godz.9. 30- Temat wykładu: " Zasady diagnostyki radiologicznej nowotworów przewodu pokarmowego" 
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DP-231-12/23 z dnia 23.08.2023 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 30.08.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.09.2023 r. 
1269). Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu rolet i moskitier  dla NIO-PIB O/Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-27/23 z dnia 23.08.20223 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.08.2023 r.  
1270). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mrożonek warzywnych i garmażeryjnych przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-183/2023 z dnia 24.08.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zadanie 2) - zał. 1
 3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zadanie3) - zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Klauzula informacyjna RODO- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 28.08.2023 r. 
1271) Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy do instalacji znajdującej się w NIO-PIB O/Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-48/23 z dnia 24.08.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty : 06.09.2023 r. 
  1272). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu próbnika powietrza SAS (2 szt.) dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-63/23 z dnia 24.08.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał.3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2023 r.  
 6. UWAGA!!! aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia- zał. 1 z dnia 30.08.2023 r.  
 7. Wersja edytowalna - zał. 1 z dnia 30.08.2023 r. 
 8. Wersja edytowalna - zał. 2 z dnia 30.08.2023 r. 
 9. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.09.2023r.
 10. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 12.09.2023 r.  
 11. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 19.09.2023 r.  
1273). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu inkubatora laboratoryjnego dla NIO-PIB O/Gliwice , według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-64/23 z dnia 24.08.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 01.09.2023 r. 
 6. Wersja edytowalna - zał. 1 z dnia 30.08.2023 r. 
 7. Wersja edytowalna - zał. 2 z dnia 30.08.2023 r. 
 8. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.08.2013 r. UWAGA!! zmiana terminu składania ofert do dnia 07.09.2023 r. 
1274). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu samochodu sanitarnego (Ambulans Typu A2). 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-28/23 z dnia 24.08.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne przedmiotu dostawy- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 29.08.2023 r.  
1275). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu online dla lekarzy wg. poniższego: 
 • w dniu 11.09.2023 od godz. 9.00 do godz. 10.00 Temat wykładu: " Diagnostyka obrazowa nowotworów urologicznych" 
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DP-231-13/23 z dnia 25.08.2023 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty:  01.09.2023 r. 
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 06.09.2023r.
1276). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia  dot. systemu monitorowania dawki. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-21/23 z dnia 28.08.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy
 4. Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 11.09.2023 r. 
 6. Załącznik nr 3 wersja edytowalna z dnia 30.08.2023 r. 
 7. Wzór oświadczenia Wykonawcy-wersja edytowalna z dnia 07.09.2023 r. 
1277).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 18 miesięcy odczynników do detekcji DNA wirusa HHV6A/B oraz wirusa EBV  oraz zestawów do izolacji DNA z małych ilości materiałów dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-184/23 z dnia 29.08.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa wraz z parametrami- zał. 1- zadanie 1
 3. Specyfikacja asortymentowo - cenowa wraz z parametrami - zał. 2- zadanie 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty:  08.09.2023 r. 
 7. zadanie 1- wersja edytowalna
 8. zadanie 2 - wersja edytowalna
1278). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu macierzy do backupu. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-22/23 z dnia 30.08.2023 r.
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy
 4. Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2023 r. 
1279). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw przez okres 36 miesięcy odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanego analizatora Liaison XL wraz z dzierżawą analizatora typu Back-up dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-185/23 z dnia 30.08.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Parametry wymagane - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 4
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2023 r. 
1280). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw mrożonek warzywnych i garmażeryjnych  przez okres 12 miesięcy dla Działu Żywienia. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-186/2023 z dnia 31.08.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 08.09.2023r.
 7. Załącznik nr 1- aktualna specyfikacja asortymentowo- cenowa
 8. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 11.09.2023 r.  
1281). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. doposażenia laparoskopu dla NIO/PIB O Gliwice według wymagań opisanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-65/23 z dnia 31.08.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2023 r. 
 6. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
1282). Zapytanie cenowe dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów do przeprowadzania testów in vitro przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-382-187/23 z dnia 01.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienie dla zad. 1 (specyfikacja asortymentowo- cenowa) - zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 6 (specyfikacja asortymentowo-cenowa)- zał.  2
 4. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 7 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 3
 5. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 8 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 4 
 6. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 9 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 5
 7. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 6
 8. Klauzula informacyjna RODO- zał. 7
 9. Wymagany termin złożenia oferty:  08.09.2023 r. 
1283). Zapytanie cenowe celem rozeznania rynku dot. wykonania usługi przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem uzgodnień i szacunkowym kosztorysem inwestycji celem uzyskania pozwolenia na budowę dla projektu dotyczącego budowy i wyposażenia " Centrum Badań Przyklinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie - Państwowego Instytutu Badawczego" zgodnie z załączoną koncepcją urbanistyczno - architektoniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania. 
 1. Zapytanie cenowe DA/DT-381-49/2023 z dnia 01.09.2023 r. 
 2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - załącznik nr 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 08 września 2023 r.  
 6. Informacja o wyniku postępowania z dnia 14.09.2023 r. 
1284). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnej dostawy jednorazowych nakładek na mop z mikrofibry przeznaczonych do dekontaminacji pomieszczeń skażonych w ilości 96 opakowań (w opakowaniu 50 szt.) na okres 12 miesięcy. 
 1. Zapytanie cenowe DA/AA-072-1-30/23 z dnia 04.09.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 08.09.2023 r.  
1285). Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy dla Działu Centralnej Sterylizacji. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-188/23 z dnia 05.09.2023 r. 
 2. Załączniki /Specyfikacje asortymentowo- cenowe, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r.  
 7. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2023r.
 8. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 14.09.2023 r. 
1286). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw odczynników do badania chromograniny wraz z dzierżawą aparatu na okres 3 lat dla Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-189/23 z dnia 05.09.2023 r. 
 2. Załączniki /parametry wymagane, specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 11.09.2023 r.  
 4. parametry wymagane - wersja edytowalna
 5. specyfikacja asortymentowo-cenowa- wersja edytowalna. 
1287). Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania sukcesywnych badań jałowości produktów radiofarmaceutycznych do 30 kwietnia 2024r. dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-190/23 z dnia 06.09.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 13.09.2023 r.  
1288). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej posiadanego środowiska wirtualnego.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-23/23 z dnia 06.09.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2023 r.  
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2023r.
 5. Załącznik nr 3- uaktualniony
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.09.2023r.
 7. Załącznik nr 3- uaktualniony
1289). Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia wykładu online dla lekarzy wg. poniższego: 
 • w dniu 18.09.2023 od godz. 9.40 do godz. 10.25 Temat wykładu: " Rak skóry- możliwości nowoczesnej chirurgii rekonstrukcyjnej" 
 • w dniu 19.09.2023 od godz. 10.10 do godz. 10.55 Temat wykładu: " Chirurgia nowotworów wieku dziecięcego- rola chirurga"
 • w dniu 22.09.2023 od godz. 12.05 do godz. 12.50 Temat wykładu: " Obrazowanie guzów OUN"  
 1.  Zapytanie ofertowe DO/DP-231-16/23 z dnia 06.09.2023 r. 
 2. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r. 
 3. Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.09.2023 r. 
1290). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy sekwenatora dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-67/23 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2023 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2023r. 
​Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1291). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych zakupów pakietów laparoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DK/BO-073-41/23 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r.  
1292). Zapytanie ofertowe dot. dostawy manometru do pomiaru ciśnienia.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-50/23 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna RODO
 3. Załącznik nr 2- oświadczenie Wykonawcy
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 14.09.2023 r.  
1293). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na jednorazową dostawę zestawów do oceny stężenia bibliotek NGS metodą QPCR dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-193/2023 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa )- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4.  Klauzula informacyjna - zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r. 
1294). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na jednorazową dostawę odczynników do przygotowania i sekwencjonowania bibliotek NGS dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-194/2023 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa ) - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r.  
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2023 r. 
1295). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na jednorazową dostawę probówek do aparatu Covaris M220 dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-191/23 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa)- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r. 
 6. Pytanie i odpowiedź z dnia 12.09.2023 r. 
  1296). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na jednorazową dostawę mieszaniny reakcyjnej z barwnikiem SYBR Green dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.  
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-192/2023 z dnia 07.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa)- zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy - zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r. 
1297). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. jednorazowej dostawy odczynników do zabezpieczania i izolacji kwasów nukleinowych z różnych materiałów biologicznych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej. 
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-197/23 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 1
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty 12.09.2023 r. 
1298). Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia kuchennego dla Działu Żywienia oraz Klinik NIO-PIB Oddział Gliwice. 
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-196/23 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Specyfikacja asortymentowo-cenowa- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty 21.09.2023 r. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2023 r. 
1299). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. jednorazowej dostawy akcesoriów do aparatu BIOMEK i7 dla Zakładu Genetyki Klinicznej  Molekularnej. 
Projekt pn. " ECBiG- Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki-MOSAIC" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-199/2023 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja  asortymentowo-cenowe)- zał. 1 (zad. 1 i 2)
 3. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 2
 4. Klauzula informacyjna RODO- zał. 3
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 12.09.2023 r.  
1300).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. jednorazowej dostawy materiałów zużywalnych i akcesorii laboratoryjnych dla Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-198/2023 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opisy przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 6. Załącznik nr 4- wersja edytowalna
 7. Załącznik nr 5- wersja edytowalna
 8. Załącznik nr 6- wersja edytowalna
 9. Załącznik nr 7- wersja edytowalna
 10. Załącznik nr 8- wersja edytowalna
 11. Wymagany termin złożenia oferty: 13.09.2023 r.  ​
Projekt pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

1301).Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-200/23 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 15.09.2023 r.
 5. Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.09.2023
1302).  Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu inkubatora laboratoryjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-68/23 z dnia 08.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 19.09.2023 r.  ​
 6. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert- 26.09.2023r
1303). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. prenumeraty czasopism zagranicznych na 2024r. dla  Biblioteki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DN/DKN/AW/073-72/23 z dnia 11.09.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 21.09.2023 r.  ​
1304). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. zakupu systemu chłodzenia skóry głowy (3 szt.) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-69/23 z dnia 11.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 20.09.2023 r.  ​
1305). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw katridży do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem MiniSeq oraz NextSeq 550Dx firmy Illumina lub równoważne przez okres 24 miesięcy dla  Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-201/23 z dnia 11.09.2023 r. 
 2. Załączniki /specyfikacja asortymentowo- cenowa, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 1- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.09.2023 r.  ​
1306). Zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów medycznych.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-51/23 z dnia 11.09.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2- oświadczenie Wykonawcy
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 18.09.2023 r.
 5. Załącznik nr 2 - wersja edytowalna. 
 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2023 r. 
1307). Zapytanie ofertowe dot. usługi serwisowej systemu informatycznego MEDOK.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-24/23 z dnia 12.09.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia /
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.09.2023 r.  ​
1308). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. systemu monitorowania dawki. 
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-25/23 z dnia 13.09.2023 r. 
 2. Załącznik nr 1- klauzula informacyjna
 3. Załącznik nr 2- wzór oświadczenia Wykonawcy
 4. Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia
 5. Wymagany termin złożenia oferty: 20.09.2023 r. 
 6. Opis przedmiotu zamówienia-wersja edytowalna z dnia 15.09.2023 r. 
 7. Oświadczenie Wykonawcy- wersja edytowalna z dnia 15.09.2023 r. 
1309). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania GE Digital (Proficy HMI/SCADA iFIX , Historian, Webspace, driver komunikacyjne: OPC, S7A oraz IGS) na 24 miesiące. 
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-52/23 z dnia 13.09.2023 r. 
 2. Oświadczenie Wykonawcy- zał. 1
 3. Klauzula informacyjna RODO- zał. 2
 4. Wymagany termin złożenia oferty|:  do 22.09.2023 r. 
1310). Zapytanie ofertowe dot. usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych podczas przestoju instalacji do termicznego przetwarzania odpadów.
 1. Zapytanie ofertowe DA/AA-072-1-32/23 z dnia 13.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 19.09.2023 r.  ​
1311). Zapytanie ofertowe dot. zakupu telefonów.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DI-072-26/23 z dnia 14.09.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 22.09.2023 r.  ​
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 20.09.2023r.
1312). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw akcesoriów do przeprowadzania testów in vitro przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET.
 1. Zapytanie cenowe DO/DZ-072-202/23 z dnia 14.09.2023 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 1 (specyfikacja asortymentowo-cenowa ) - zał. 1
 3. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 7 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 3
 4. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 8 ( specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał. 4
 5. Opis przedmiotu zamówienia dla zad. 9 (specyfikacja asortymentowo-cenowa) - zał.  5 
 6. Oświadczenie Wykonawcy -zał. 5 
 7. Klauzula informacyjna RODO- zał. 6
 8. Wymagany termin złożenia oferty: 22.09.2023 r. 
1313). Zapytanie ofertowe dot. wymiany schładzacza pary zamontowanego w wymiennikowni ciepła w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwice.
 1. Zapytanie ofertowe DA/DT-381-54/23 z dnia 18.09.2023 r. 
 2. Załączniki /zakres prac, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 26.09.2023 r.  ​
1314). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI i XEROX przez okres 24 miesięcy.
 1. Zapytanie cenowe DO/DI-072-27/23 z dnia 18.09.2023 r. 
 2. Załączniki /klauzula informacyjna, oświadczenie Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia/
 3. Załącznik nr 3- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 25.09.2023 r. 
1315). Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług specjalistycznych badań okulistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego w zakresie Medycyny Pracy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
 1. Zapytanie ofertowe DO/DZ-072-204/23 z dnia 20.09.2023 r. 
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Załącznik nr 2- wersja edytowalna
 4. Wymagany termin złożenia oferty: 27.09.2023 r.
1316). Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dot. dostawy inkubatora COdo hodowli komórkowej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 1. Zapytanie cenowe DA/AM-231-70/23 z dnia 20.09.2023r.
 2. Załączniki /opis przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy, klauzula informacyjna/
 3. Wymagany termin złożenia oferty: 02.10.2023 r.