Jesteś tutaj

Inspektor Ochrony Danych

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Małgorzata Błaszczak, z którą można się skontaktować: