Jesteś tutaj

Archiwum

W dniach 16-19 września 2019 roku miał miejsce XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Szczegóły na stronie wydarzenia:
http://www.ptbr.org.pl/index.php/xviii-zjazd-ptbr.html

W dniach 12-15 czerwca 2019 roku w Centrum Onkologii w Gliwicach miały miejsce trzy wydarzenia naukowe: Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM oraz koferencja Radioterapia Wysokiej Precyzji. Śląski Oddział PTBR miał również swoją sesję w ramach tych wydarzeń.

21.03.2019 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
inż. Daniel Kramarczyk
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizyki, Kierunek Fizyka Medyczna
"Badanie wpływu rodzaju kolimatora na rozkład dawki w radioterapii stereotaktycznej"
Publiczność liczyła 7 osób, z czego 4 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

24.01.2019 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
Krzysztof Szczepanik
Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii - Instytut
„Nowoczesne systemy weryfikacji ułożenia chorych w systemie CyberKnife”
Publiczność liczyła 18 osób, z czego 2 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

15.11.2018 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
Bartłomiej Gawełczyk
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizyki, Kierunek Fizyka Medyczna
„Pomiar fluencji neutronów termicznych i rezonansowych metodą aktywacyjną wokół cyklotronu 18/9 IBA stosowanego do produkcji radiofarmaceutyków w medycynie nuklearnej”
Publiczność liczyła 16 osób, z czego 2 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

11.10.2018 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
Adam Gądek
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizyki, Kierunek Fizyka Medyczna
„Wpływ zmian objętości anatomicznych na wybrane parametry dozymetryczne podczas radioterapii”
Publiczność liczyła 21 osób, z czego 3 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

12.04.2018 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
Mateusz Młodzik
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizyki, Kierunek Fizyka Medyczna
„Rola algorytmów obliczeniowych w systemach planowania leczenia”
Publiczność liczyła 8 osób, z czego 3 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

15.03.2018 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
Klaudiusz Jakubowski, Joint Department of the Institute of Cancer Research and Royal Marsden Hospital, Sutton, London
Imaging for Radiotherapy Adaptation Division, Department of Radiotherapy / Radioisotope Physics Division - Department of Nuclear Medicine
„Wdrożenie zautomatyzowanego algorytmu do rejestracji zdjęć USG (śledzenie prostaty) w zastosowaniu podczas radioterapii”
"Potencjał planarnego obrazowania kości z wykorzystaniem 99mTc-MDP do przewidywania odpowiedzi zmian patologicznych/nowotworowych na leczenie dichlorkiem 223Ra u pacjentów z przerzutami do kości, spowodowanych, opornym na wycięcie, nowotworem prostaty"
Publiczność liczyła 4 osoby, z czego 2 należą do Oddziału Śląskiego PTBR.

15.02.2018 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
dr hab. Maria Wideł, prof. nzw w Pol. Śl.
Zakład Inżynierii Systemów, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
„Efekt sąsiedztwa (bystander effect) - uniwersalna odpowiedź na stres?”
Publiczność liczyła 10 osób, z czego 6 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

11.01.2018 (czwartek), 14:00, Aula im. Święckiego, Centrum Onkologii w Gliwicach
dr Jan Poleszczuk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im Macieja Nałęcza PAN
Pracownia Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych
„Non-local effects of radiotherapy and their potential for clinical application: mathematical oncologist perspective”
(„Nielokalne efekty radioterapii i ich potencjalne wykorzystanie w klinice: perspektywa onkologa matematycznego")
Publiczność liczyła 11 osób, z czego 7 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

7.12.2017 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
dr n. fiz. Łukasz Boguszewicz, Zakład Fizyki Medycznej, COI Gliwice
"Metaboliczna odpowiedź na radio-chemioterapię u chorych z nowotworami głowy i szyi - analiza surowicy krwi z wykorzystaniem spektroskopii NMR"
Publiczność liczyła 15 osób, z czego 7 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

09.11.2017 (czwartek), 14:00, sala 246, Centrum Onkologii w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
"Polscy następcy Marii Skłodowskiej-Curie."
Publiczność liczyła 12 osób, z czego 8 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

05.10.2017 (czwartek), 15:00, aula im. J. Święckiego, Centrum Onkologii w Gliwicach
prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
"Rozwój technologiczny radioterapii."
Publiczność liczyła 10 osób, z czego 3 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.

22 czerwca 2017 o godzinie 15:00 w sali wykładowej im. J. Święckiego w Instytucie Onkologii w Gliwicach odbył się wykład. Zaproszonym prelegentem był mgr Marcin Bieniasiewicz, fizyk medyczny z Opolskiego Centrum Onkologii, a prezentowany temat brzmiał:
"Czy warto zajmować się neutronami? Pomiar fluencji neutronów termicznych i rezonansowych oraz indukowanie promieniotwórczości w bunkrach liniowego akceleratora medycznego w Opolskim Centrum Onkologii."
Publiczność liczyła 7 osób, z czego 5 należy do Oddziału Śląskiego PTBR.