Jesteś tutaj

Polityka jakości


Centrum Onkologii w Gliwicach od wielu lat prowadzi politykę jakości zgodną z aktualnymi międzynarodowymi standardami w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób endokrynologicznych, w tym radioterapii, chirurgii i medycyny nuklearnej oraz innych usług medycznych, 
  • sterylizacji, usług pralniczych oraz unieszkodliwiania termicznego odpadów,
  • świadczenia usług w zakresie żywienia zbiorowego


 

 

 

 

 


Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach w kwietniu 2013 roku został uhonorowany prestiżowym certyfikatem „Szpital bez bólu”.

Wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu jest obiektywnym potwierdzeniem, iż Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w realny sposób przyczynia się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom, skutecznie uśmierzając występujący u nich ból pooperacyjny.
 XIV edycja Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze produkty i usługi
 
Centrum Onkologii w Gliwicach otrzymało Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" za zintegrowany system wysokospecjalistycznej trójwymiarowej radioterapii konformalnej nowotworów przyznane przez Kapitułę składającą się z 30 osób – uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego, powoływanych przez Fundatorów oraz Patrona Honorowego. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

 


Certyfikaty Dobrej Praktyki Wytwarzania dla Samodzielnej Pracowni Cyklotronu i Produkcji Radiofarmaceutyków
Samodzielna Pracownia Cyklotronu i Produkcji Radiofarmaceutyków Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach otrzymała dwa certyfikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Oba certyfikaty potwierdzają spełnianie warunków Dobrej Praktyki Wytwarzania zawartych w Dyrektywie 2003/94/EC oraz Dyrektywie 91/412/EEC i Art. 47 Dyrektywy 2001/83/EC dotyczącym Wymagań GMP dla substancji czynnych.