Jesteś tutaj

Dział Centralnej Sterylizacji

Kierownik
dr n. med. Aleksandra Garbusińska


Kontakt
tel.: 32 278 92 30 (Kierownik)
       32 278 92 31, 32 278 92 26
tel. kom.: 662 230 407
email: Aleksandra.Garbusinska@io.gliwice.pl
 

W skład Działu Centralnej Sterylizacji wchodzą:
  • Centralna Sterylizatornia w ramach której świadczone są usługi w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych, sprzętu oraz wyrobów tekstylnych - na rzecz komórek organizacyjnych Instytutu oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów,
  • Stacja Łóżek gdzie realizowane są zadania w zakresie mycia i dezynfekcji łóżek szpitalnych wraz   z wyposażeniem oraz drobnego sprzętu medycznego- na rzecz komórek organizacyjnych Instytutu. 


Godziny pracy

Przyjęcie sprzętu do sterylizacji oraz wydawanie wysterylizowanych pakietów kontrahentom zewnętrznym odbywa się w godzinach pracy Centralnej Sterylizatorni tj.:
od poniedziałku do piątku - w godzinach od 7:30 do 11:00 oraz od 15.00 do 16.00,
w soboty, niedziele i święta Centralna Sterylizatornia nie pracuje.
 

Wyposażenie

Sterylizatornię zaprojektowano w układzie trójdzielnym - wydzielono pomieszczenia strefy brudnej, czystej i sterylnej. Układ przestrzenny gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia aż do wydania materiału sterylnego. Przyjęto model pełnej centralizacji technologii sterylizacji.
Centralna Sterylizatornia jest wyposażona w przelotowe urządzenia do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego.

Sterylizację przeprowadza się następującymi metodami:
- wysokotemperaturową - w 134°C, w przelotowych sterylizatorach parowych,
- niskotemperaturową, tlenkiem etylenu – w 55°C, w przelotowym sterylizatorze z aeratorem, umożliwiającym aerację aktywną wysterylizowanych pakietów.
 

Polityka jakości

Procesy sterylizacji są rutynowo monitorowane oraz okresowo walidowane, zgodnie z PN-EN ISO 17665-1, PN-EN 285 i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Dokumentacja przeprowadzanych procedur podlega archiwizacji.