Jesteś tutaj

Oferty pracy

 

OFERTY PRACY

Lekarz o specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach zatrudni lekarza o specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa.
Forma oraz wymiar zatrudnienia pozostaje do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej pod nr (32) 278-93-65, email: rtg_sekretariat@gliwice.nio.gov.pl

Fizyk

Zakład Planowania Radioterapii zatrudni fizyka posiadającego specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej lub fizyka w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej. Praca związana jest z przygotowywaniem chorych do radioterapii.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na adres malgorzata.czolka@gliwice.nio.gov.pl

Telefon kontaktowy 32 278 8071

Lekarz w Centrum wsparcia Badań Klinicznych


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych zatrudni lekarza w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie, również w niepełnym wymiarze czasu.

Wymagane kwalifikacje:

 • Specjalizacja z onkologii klinicznej lub interny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji badań klinicznych jako Główny Badacz lub Współbadacz oraz aktualny certyfikat GCP

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt telefoniczny (32) 278 8655 lub mailowy magdalena.markowska@gliwice.nio.gov.pl

Kucharz

 

Rodzaj umowy: na okres próbny

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • sporządzanie potraw zgodnie z recepturami
 •  wydawanie posiłków
 • przygotowywanie przyjęć okolicznościowych
 • dbanie o czystość stanowiska pracy, sprzętu i urządzeń
 • prowadzenie zapisów w dokumentacji HACCP i ISO
 • sporządzanie próbek żywnościowych
 • przestrzeganie przepisów HACCP, ISO i BHP
 • pobieranie towaru z magazynu
 • zgłaszanie kierownikowi o zaistniałych nieprawidłowościach i awariach
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie
 • kierunek kucharz
 • znajomość systemu HACCP i ISO
 • staż pracy
 • doświadczenie na stanowisku kucharz 
 • umiejętność organizacji pracy
 • odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • aktualne CV - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach 
 • świadectwa pracy

Lekarz anestezjolog

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni lekarza anestezjologa. Szczegóły współpracy do omówienia pod numerem telefonu 32 278-98-99

Lekarz ze specjalizacją transfuzjologii klinicznej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni lekarza ze specjalizacją z transfuzjologii klinicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych (32) 278 96 17 lub e-mail: onkologia@io.gliwice.pl

Specjalista medycyny nuklearnej

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej zatrudni specjalistę medycyny nuklearnej

Oczekiwania:

 • ukończona lub trwająca obecnie specjalizacja z medycyny nuklearnej,
 • chęć rozwoju zawodowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zadania na stanowisku:

 • przyjmowanie chorych zarówno w Oddziale Klinicznym, Pracowni Scyntygrafii , Gabinecie Medycyny Nuklearnej oraz Pracowni Diagnostyki PET, sporządzanie kart konsultacyjnych oraz kart informacyjnych leczenia szpitalnego.
 • ocena testów diagnostycznych, opis scyntygrafii oraz badań PET/CT
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej
 • udział w szkoleniach naukowych prowadzonych w ZMNiEO oraz NIO PIB.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tel. 32 278 93 01, 32 278 93 39.

Specjalista endokrynolog

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej zatrudni specjalistę endokrynologa

Oczekiwania:

 • posiadana specjalizacja w dziedzinie endokrynologii,
 • chęć rozwoju zawodowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zadania na stanowisku:

 • przyjmowanie chorych w Gabinetach Endokrynologicznych oraz w Pododdziale Endokrynologii Oddziału Klinicznego ZMNiEO, sporządzanie kart konsultacyjnych oraz kart informacyjnych leczenia szpitalnego.
 • ocena testów diagnostycznych
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej
 • udział w szkoleniach naukowych prowadzonych w ZMNiEO oraz NIO PIB, wyjazdy krajowe oraz zagraniczne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tel. 32 278 93 01, 32 278 93 39.

 

Lekarz do wykonywania badań USG:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni lekarzy do wykonywania badań USG:
 • specjalistów z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej/ radiodiagnostyki/rentgenodiagnostyki
 • w trakcie specjalizacji z dziedziny radiologia i diagnostyka obrazowa - po 4 roku specjalizacji
 • lekarzy innych specjalności z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Pracownik Działu Finansowo-Księgowego

Pracownik Działu Finansowo-Księgowego
Rodzaj umowy: na okres próbny
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości ksiąg rachunkowych ,
 • dekretacja w systemie FKK, dokumentów wg. rejestrów, zgodnie z przepisami prawa podatkowego a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 w sprawie zaleceń dot. standardu rachunku kosztów u świadczeniobiorców
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i związane z tym sporządzanie planów amortyzacji, naliczanie umorzeń i sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych
 • rozliczanie kosztów prowadzonych projektów w tym projekty unijne,
 • rozliczanie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • współpraca z urzędami oraz instytucjami zewnętrznymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie – wyższe (preferowane: ekonomiczne, finanse, rachunkowość),
 • minimum 5 lat pracy w dziale księgowości, na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w placówkach ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
 • mile widziana znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.10.2020 w sprawie zaleceń dot. standardu rachunku kosztów u świadczeniobiorców
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,
 • skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolność do logicznego i szybkiego myślenia,
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na zmiany,
 • dobra znajomość obsługi komputera (m.in. Word, Excel, Outlook)

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • aktualne CV

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub na adres Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowy Instytut Badawczy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice (KADRY) lub złożyć w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Specjalista medycyny nuklearnej

Pracownia Scyntygrafii w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej zatrudni specjalistę medycyny nuklearnej lub osobę chcącą specjalizować się w medycynie nuklearnej.

Oczekiwania:

 • ukończona lub trwająca obecnie specjalizacja z medycyny nuklearnej,
 • możliwość zatrudnienia osoby pragnącej rozpocząć specjalizację z medycyny nuklearnej,
 • chęć rozwoju zawodowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Zadania na stanowisku:

 • przyjmowanie chorych w Pracowni Scyntygrafii oraz w Gabinecie Medycyny Nuklearnej,
 • ocena testów diagnostycznych, opis scyntygrafii oraz badań PET/CT,
 • wykonywanie procedur scyntygrafii węzła wartowniczego,
 • udział w szkoleniach naukowych prowadzonych w ZMNiEO oraz NIO PIB.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tel. 32 2789301 lub email halina.setowska@io.gliwice.pl.

Lekarz specjalista Onkologii Klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę onkologii klinicznej do pracy w Przychodni Przyklinicznej, również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na poniższy adres:

Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (dopisek: Przychodnia Przykliniczna)

lub e-mail: przychodnia.przykliniczna@io.gliwice.pl
Kontakt telefoniczny: Sekretariat Przychodni Przyklinicznej (32) 278 82 18.

Diagnosta laboratoryjny

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy


Wymagania:
 • wykształcenie – wyższe w kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna,
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • chęć rozwoju,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista.
Mile widziane:
 • uprawnienia serologiczne,
 • znajomość programów Info-Medica, AMMS.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: jolanta.mrochem-kwarciak@io.gliwice.pl lub na adres Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice (KADRY) lub złożyć w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Specjalista ds. płac

Rodzaj umowy: na okres próbny
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy


Znajomość i doświadczenie dotyczące:
 • poprawnego, zgodnego z przepisami prawa naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzania list płac
 • ustalania uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu oraz naliczania zasiłków i administrowania dokumentacją w tym zakresie,
 • naliczania potrąceń z wynagrodzeń, w tym zajęć komorniczych, sądowych, itp.,
 • sporządzania sprawozdań oraz deklaracji do instytucji zewnętrznych (m.in. ZUS, US, GUS, MZ),
 • sporządzania rocznych informacji PIT- 11,
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzania raportów, zestawień płacowych, analiz na potrzeby wewnętrzne,
 • sporządzania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz deklaracji korygujących w programie Płatnik.
Wymagania:
 • wykształcenie – wyższe w kierunku finansów/księgowości,
 • minimum 3 lata pracy w dziale płac,
 • praktyczna wiedza na temat zagadnień płacowo-księgowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania oraz księgowania,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • biegła znajomość MS Offiice w tym bardzo dobra znajomość programu Excel.
Mile widziane doświadczenie w placówkach służby zdrowia.
Mile widziana znajomość programu Info-Medica.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub na adres Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15; 44-102 Gliwice (KADRY) lub złożyć w Kancelarii Narodowego Instytutu Onkologii. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Lekarz do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

Zatrudnimy lekarzy do pracy w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, zarówno specjalistów w zakresie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej, jak i gotowych podjąć kształcenie specjalizacyjne. Poszukujemy zarówno specjalistów chcących łączyć pracę diagnostyczną i działania terapeutyczne w zakresie onkologii, jak również lekarzy zainteresowanych wyłącznie pracą ambulatoryjną w zakresie diagnostyki i wizyt kontrolnych, również w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy elastyczne możliwości zatrudnienia na pełny etat lub kontraktowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi dr hab. Michałem Jarząbem, tel. 32 2788716 (sekretariat) lub email michal.jarzab@io.gliwice.pl.

List motywacyjny (z dopiskiem „Centrum Chorób Piersi”) i aktualne CV można również przesłać na adres: Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Sanitariusz noszowy

Zatrudnimy SANITARIUSZY NOSZOWYCH w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
 • Wykształcenie podstawowe/zawodowe
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Dyspozycyjność, 
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu

Lekarz specjalista onkologii klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę onkologii klinicznej. osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz aktualnego CV na poniższy adres.

Adres: Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice (KADRY)
lub e-mail: kadry@io.gliwice.pl

Lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub w trakcie specjalizacji

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zatrudni w ramach umowy o pracę w trybie pozarezydenckim lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Sekretariatem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, (32) 278 93 65 lub rtg_sekretariat@io.gliwice.pl

Pielęgniarka

Zatrudnimy PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZY w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu – pielęgniarki/pielęgniarza,
 • umiejętność pracy w zespole, - samodzielność,
 • dyspozycyjność.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie oferty (tj. list motywacyjny i aktualne CV) na adres:
Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu
.

Lekarz specjalista genetyki klinicznej

Zatrudnimy lekarza specjalistę z genetyki klinicznej do pracy w Poradni Genetycznej, również w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej, tel. 32 2789729 lub e-mail: dorota.wilk@gliwice.nio.gov.pl. List motywacyjny (z dopiskiem „Poradnia Genetyczna”) i aktualne CV można również przesłać na adres: Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice e-mail: kadry@io.gliwice.pl lub złożyć w Kancelarii Instytutu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z prowadzonym naborem na stanowisko w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Małgorzata Błaszczak, teł: 32 278 91 85. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonego naboru na stanowisko. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w prowadzonym naborze na stanowisko. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Konkursy   


Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta dot. kontynuacji projektu NCN 2021 z konkursu Preludium Bis 2 dr hab. M. Pietrowskiej

Konkurs na stanowisko typu post-doc

Doktorant/ka w ramach projektu "Celowana molekularnie radioimmunoterapia w komórki glejaka wielopostaciowego (GBM) z nadekpresją białka FAP” w zakresie opracowania znakowania, kontroli jakości oraz badań in vitro.

Doktorant/ka stypendysta/tka w ramach projektu „Charakterystyka genomu pacjentów z rozpoznaniem sporadycznego raka rdzeniastego tarczycy”.

Doktorant/ka stypendysta/tka do projektu „Rola białek opiekuńczych HSPA w tworzeniu prozapalnego mikrośrodowiska w skórze człowieka; patologiczny proces stanu zapalnego z perspektywy keratynocytów”

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Konkurs na stanowisko pracy doktoranta stypendysty przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Rola białka PDCD6IP z egzosomów osocza w progresji czerniaka”.

Konkurs na stanowisko badacza

Trzy stanowiska naukowe asystenta w NIO-PIB O/Gliwice (Zarządzenie 14/2023)

Trzy stanowiska naukowe asystenta oraz dwa stanowiska naukowe adiunkta w NIO-PIB O/Gliwice (Zarządzenie Nr 13/2023)

Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN

Konkurs na stanowisko biotechnologa inżynieryjno-technicznego do prowadzenia prac badawczych w Grupie Terapii Doświadczalnych Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów im. prof. M. Chorążego.

Otwarty konkurs na stanowisko doktoranta–stypendysty do prowadzenia prac badawczych w projektach:
Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie grantowym NCN OPUS pt. „ Rola białka opiekuńczego HSPA2 w fizjologii oraz patofizjologii ludzkiego naskórka” 

Konkurs na stanowisko diagnosta laboratoryjny/biotechnolog ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 - przedłużono termin składania dokumentów do 23 sierpnia 2021 r.
 
Konkurs na stanowisko biolog/biotechnolog ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 - przedłużono termin składania dokumentów do 23 sierpnia 2021 r.

Konkurs na stanowisko astystenta

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne

Konkurs na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Protokół z posiedzenia Komisji na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Protokół z posiedzenia Komisji dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie 2017/25/B/NZ4/01550

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta do projektu pt. „Immunomodulacyjne właściwości egzosomów uwalnianych przez nowotwór do osocza u pacjentów z rakami głowy i szyi zależnymi i niezależnymi od wirusa HPV”

Wyniki konkursu na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty do projektu pt. „Wpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi”

Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty doktoranta ​do realizacji projektu pt. „Zróżnicowane role ludzkich białek opiekuńczych HSPA1 i HSPA2 z rodziny HSPA (HSP70) w nabłonku oskrzeli”

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta - stypendysty  w projekcie grantowym NCN OPUS „Polimerosomy specyficznie uwalniające cGAMP i doksorubicynę w nowotworowych obszarach hipoksji jako nowe przeciwnowotworowe rozwiązanie terapeutyczne”