Jesteś tutaj

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO
w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach
 
 1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres Administratora, telefonicznie pod nr 32 2789185.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach monitoringu stanowi art. 6 ust. 1f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 5. Dane osobowe pochodzą z zapisów kamer znajdujących się na terenie Instytutu i obejmują obszar wewnętrzny, w tym pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów wymagających nadzoru (zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa) oraz obszar zewnętrzny: wejścia do budynków i parkingi.
 6. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych przepisami prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.