Jesteś tutaj

Certyfikaty i nagrody


Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk Brylantowym Liderem Ochrony Zdrowia

Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk został laureatem 12-stej edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia organizowanego przez OSOZ i otrzymał statuetkę oraz tytuł Brylantowego Lidera. Laureat został również uhonorowany laudacją wygłoszoną podczas Gali Liderów Ochrony Zdrowia: 

W 2013 roku ośmioosobowy Zespół Chirurgów Rekonstrukcyjnych z Gliwic wraz z laureatem nagrody Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia, jako pierwszy na świecie dokonał tzw. pilnego ratującego życie przeszczepu twarzy. W tym samym roku odbył się następny przeszczep twarzy. Obydwie operacje zakończyły się sukcesem. W 2013 r. laureat został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasług wraz z całym zespołem przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w medycynie. Od 2013 roku jest Członkiem Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy. W 2015 roku Lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach wraz z laureatem dokonali pierwszego na świecie złożonego przeszczepu narządów szyi. Pionierska operacja obejmowała krtań, tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami, struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi. W tym samym roku laureat został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, jako drugi Polak. Od 2014 roku przy współpracy z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Olsztynie wdraża jako pierwszy w Polsce innowacyjne techniki chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci po rozległych resekcjach guzów regionu głowy i szyi oraz z wadami twarzoczaszki. Zabiegi rekonstrukcyjne planowane są każdorazowo na podstawie trójwymiarowych modeli 3D. Jego entuzjazm, wiedza, odwaga w przecieraniu nowych szlaków, determinacja i bezgraniczne poświęcenie dla chorych i medycyny zasługują na najwyższe uznanie i tytuł Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia 2018.
 

„Marka - Śląskie” – Instytut Onkologii w Gliwicach laureatem V edycji konkursu

Podczas tegorocznej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się dnia 6 września 2014 r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” rozstrzygnięta została V edycja konkursu „Marka - Śląskie”. Kapituła konkursu przyznała Centrum Onkologii – Instytutowi im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach nagrodę w kategorii ‘zdrowie’. Konkurs organizowany jest we współpracy z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Prezydentem Miasta Gliwice w celu uhonorowania wyróżniających się firm i instytucji za znaczący wkład w rozwój Województwa Śląskiego.

 

 

Nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY
 
23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Tegoroczną nagrodę specjalną w dziedzinie „Perły medycyny” otrzymał Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej pod kierunkiem prof. Adama Maciejewskiego z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Nagroda Specjalna została przyznana przez Kapitułę Konkursu „Perły medycyny” za „Przeszczep twarzy, pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych”.
 

Nagroda „Polacy z werwą”

W sobotę 19 października 2013 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła  się Gala „Polacy z werwą”, podczas której prof. Adam Maciejewski wraz z zespołem otrzymał nagrodę specjalną Plebiscytu zainicjowanego przez PKN ORLEN. Plebiscyt „Polacy z werwą” ma na celu promocję osiągnięć wybitnych Polaków. Nagrody przyznane zostały w siedmiu kategoriach: Design, Innowacje w biznesie, Kultura i sztuka, Medycyna, Nauka, Ochrona środowiska i Sport. Profesor Adam Maciejewski wraz z zespołem otrzymał nagrodę specjalną za pierwszą w Polsce operację przeszczepu twarzy, która odbyła się w maju tego roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach.  

Nagroda w kategorii „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”

W dniu 9 października 2012 r. w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w wojewódzkim etapie konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej". Konkurs odbył się już ponad dziewiętnasty, a organizatorem był Państwowy Inspektorat Pracy. Jego założeniem jest promowanie tych przedsiębiorców, którzy wdrażają rozwiązania służące poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozstrzyganym w Sosnowcu etapie mogli uczestniczyć pracodawcy z terenu całego województwa śląskiego, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy z ramienia komisji konkursowej. Przedsiębiorcy byli oceniani w trzech kategoriach ze względu na wielkość zatrudnienia. W tym roku do konkursu na terenie woj. śląskiego zakwalifikowało się 26 pracodawców. Do drugiego, ogólnopolskiego etapu klasyfikują się zwycięzcy poszczególnych kategorii z każdego województwa. Gliwicki Instytut Onkologii zajął III miejsce w kategorii powyżej 251 zatrudnionych osób.
 


II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY

29 listopada 2008 roku Kapituła i Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY przyznali Centrum Onkologii w Gliwicach II miejsce w kategorii: "Szpitale Monospecjalistyczne". Przewodniczącym Kapituły był Pan doc. dr hab. med. Marek Gawdziński. 
 

 Wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali

Centrum Onkologii w Gliwicach jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali organizowanego przez Rzeczpospolitą oraz Centrum Monitorowania Jakości.

  • finalista w kategorii szpitali publicznych w roku 2008
  • 4 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2007
  • 3 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2006
  • 2 miejsce w kategorii szpitali publicznych w roku 2005
  • 3 miejsce w kategorii "Najlepszy szpital w Polsce" w roku 2002
  • tytuł najlepszego szpitala publicznego w województwie śląskim w roku 2005
  • tytuł najlepszego szpitala publicznego w województwie śląskim w roku 2006


Medal im. Gilberta H. Fletcher'a

Medal im. Gilberta H. Fletchera został przyznany imiennie Panu Prof. dr hab. n. med. Bogusławowi A. Maciejewskiemu, Dyrektorowi Centrum Onkologii w Gliwicach za wybitny wkład w rozwój wiedzy nad rakiem i radioterapią.