Jesteś tutaj

Wyniki naboru na konsorcjanta - Epidemiologia Onkologia i Hepatologia

W wyniku dokonanej oceny zgłoszonego formularza, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07 sierpnia 2023 r., o naborze Konsorcjanta tworzonego w celu realizacji projektu na badania epidemiologiczne dotyczące wielochorobowości, który będzie miał status niekomercyjnego badania epidemiologicznego (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) - Epidemiologia Onkologia i Hepatologia w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs numer ABM/2023/3) uprzejmie informujemy, iż do udziału w projekcie w roli Konsorcjanta zakwalifikowano:
 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15.
Planuje się podpisanie umowy Konsorcjum do dnia 11 września 2023 r. 

Skan protokół z wyboru Konsorcjanta: Protokół z wyboru Konsorcjanta