Jesteś tutaj

Unieważnienie naborów nr na partnerów projektów

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach informuje, że unieważnione zostają nabory na partnerów do konsorcjów tworzonych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów, które miały zostać zgłoszone w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2023/1):
  • Nabór NPK/2023/2: „Badanie prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wykorzystujące narzędzia proteomiki do scharakteryzowania podłoża molekularnego, udoskonalenia diagnostyki przewlekłego odrzucania oraz ograniczenia procedur inwazyjnych u dorosłych i dzieci po przeszczepieniu serca".
  • Nabór NPK/2023/3: „Obrazowanie FAPI-PET i charakterystyka molekularna odpowiedzi serca na ablację przezskórną i radiochirurgiczną".