Jesteś tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTYCH KONKURSÓW NA STANOWISKA DOKTORANTA–STYPENDYSTY DO PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH

  1. mgr Monika Bar - projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (nr rejestracyjny 2021/43/B/NZ5/01850), pt. Celowanie w HSF1 jako podejście terapeutyczne do hamowania progresji hormonozależnych nowotworów piersi. Kierownik projektu dr Natalia Vydra.
  2. mgr Kinga Sarkowicz - projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (nr rejestracyjny 2021/43/B/NZ3/02161), pt. Regulacja zależnej od HSF1 swoistej odpowiedzi na stres proteotoksyczny prowadzącej do śmierci komórkowej. Kierownik projektu Prof. Wiesława Widłak.
  3. mgr Justyna Mirek - projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (nr rejestracyjny pt. 2021/43/B/NZ7/01812), pt. Wykorzystanie genetycznej analizy płynnej biopsji do przewidywania i  monitorowania odpowiedzi na terapie oraz ewolucji nowotworu u chorych  na czerniaka. Kierownik projektu dr Magdalena Olbryt.
  4. mgr Dorota Sprus - projekt finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (nr rejestracyjny pt. 2021/41/B/NZ5/03245), pt. Przebudowa mikrośrodowiska nowotworowegomodyfikowanymi genetycznie ex vivo makrofagami M1. Kierownik projektu dr hab. Tomasz Cichoń.

Ogłoszenie konkursów:
LINK
LINK