Jesteś tutaj

Przedłużenie terminu składania ofert

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
Dotyczy: Otwartego naboru partnerów do konsorcjów powoływanego dla realizacji projektu dotyczącego opracowania i realizacji eksperymentu badawczego pod roboczym tytułem: „Porównanie ablacji guzów neuroendokrynnych trzustki pod kontrolą EUS metodą RFA i przy użyciu etanolu-randomizowane wieloośrodkowe badanie”.
 
Informujemy o zmianie terminu składania ofert.
 
Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 18.04.2023 r.