Jesteś tutaj

Projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii [ADEVASCO]”

Narodowy Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach realizatorem projektu w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego
 
   Miło nam poinformować, że projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii [ADEVASCO]”, który został zgłoszony przez konsorcjum w skład, którego wchodzi NIO Oddział w Gliwicach, został rekomendowany do finansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr 3/2023 na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki.

Konsorcjum składające się z zespołu badaczy reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską będą pracować nad opracowaniem nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery (fragmenty DNA lub RNA bądź peptydy wiążące się z określonymi cząsteczkami) i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi. Ta całkowicie nowa technologia będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych.

Liderem zespołu badawczego jest prof. dr hab. Stefan Chłopicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu to 78 578 024,95 zł.