Jesteś tutaj

Prof. Mieczysław Chorąży został laureatem nagrody Lux ex Silesia 2018

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży, 93-letni naukowiec z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie specjalizujący się w badaniach nad biologią nowotworów, został tegorocznym laureatem nagrody Lux ex Silesia.
Nagroda Lux ex Silesia została ustanowiona w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego metropolity katowickiego abp. Damiana Zimonia. Prof. Chorąży jest jej 25. laureatem.
„Przychylając się do jednogłośnej rekomendacji Kapituły Nagrody „Lux ex Silesia” oraz rozpoznając wszelkie wartości i cnoty, którymi nieustannie służy Pan Profesor, chciałbym, aby to właśnie w ręce Pana Profesora trafiła tegoroczna statuetka z wizerunkiem św. Jacka Odrowąża, patrona Metropolii Górnośląskiej” – napisał do prof. Chorążego abp Wiktor Skworc. „W stulecie niepodległości naszej Ojczyzny dostrzegamy w osobie Pana Profesora głębokiego stróża wartości patriotycznych, a w 70-lecie istnienia Uczelni Medycznej na Śląsku widzimy zaś Osobę, która swoje życie poświęciła zdobywaniu, praktykowaniu i przekazywaniu wiedzy o życiu i zdrowiu człowieka” – dodał.
Nagroda „Lux ex Silesia” jest przyznawana osobom, które w swojej działalności naukowej, artystycznej lub społecznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska.
Tegoroczny laureat, prof. Mieczysław Chorąży, urodził się 31 sierpnia 1925 roku w Janówce koło Białej Podlaskiej. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, ukończył także Szkołę Podchorążych. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku został wywieziony do Niemiec. Po powrocie do Polski w 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Po ich ukończeniu otrzymał nakaz pracy w Gliwicach, w Państwowym Instytucie Raka. Pracując pod kierunkiem prof. Kazimierza Duxa, w 1958 roku obronił doktorat z nauk medycznych. Odbywał staże w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów, w tym ponad 140 artykułów i monografii. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną. Współpracował od lat 70. ubiegłego wieku z National Cancer Institute w USA, prowadząc prace nad genetyką raka płuc.
Jest członkiem wielu rad naukowych instytutów badawczych, m.in. Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, a także członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej.
3 maja 2017 roku prof. Chorąży został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej”.