Jesteś tutaj

Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej

                    

 
„Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej poprzez budowę ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego przy Centrum Onkologii w Gliwicach”
 
Przedmiotem Projektu jest wsparcie pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala, jakim jest Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.
Inwestycja polega na budowie ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego przy Centrum Onkologii w Gliwicach. Rozbudowane zostaną Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Patologii Nowotworów dla zapewnienia kompleksowej, zindywidualizowanej, optymalnej diagnostyki i terapii onkologicznej. Realizacja projektu pozwoli na rozwój COI w Gliwicach w obszarze diagnostyki onkologicznej.
 
CELEM PROJEKTU jest wzrost jakości, dostępności i efektywności prowadzonej przez Instytut Onkologii w Gliwicach kompleksowej, zindywidualizowanej, diagnostyki i terapii onkologicznej, również dla mieszkańców spoza województwa śląskiego.
 
EFEKTY PROJEKTU:
-zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej, optymalnej diagnostyki i terapii onkologicznej,
-podniesienie jakości i efektywności świadczonych specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii i chorób nowotworowych,
-wzrost dostępu do świadczonych specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- wzrost skuteczności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 49.629.000,00 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 37.762.100,00 PLN
 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura
i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowe/j Instytucji Zarządzającej  http://www.zdrowie.gov.pl/.