Jesteś tutaj

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW DO KONSORCJÓW POWOŁYWANEGO DLA REALIZACJI PROJEKTU DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI EKSPERYMENTU BADAWCZEGO KONKURS NPK/2023/2

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zaprasza do udziału w otwartym naborze partnerów do konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, który zgłoszony zostanie w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2023/1):
 
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1520,Konkurs-na-badania-head-to-head-w-zakresie-niekomercyjnych-badan-klinicznych-lub.html
 
Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu dotyczącego opracowania i realizacji eksperymentu badawczego pod roboczym tytułem: „Badanie prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wykorzystujące narzędzia proteomiki do scharakteryzowania podłoża molekularnego, udoskonalenia diagnostyki przewlekłego odrzucania oraz ograniczenia procedur inwazyjnych u dorosłych i dzieci po przeszczepieniu serca"

Zgłoszenia należy przesyłać do 12 maja 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo w ogłoszeniu: TU