Jesteś tutaj

Otwarty nabór nr NPK/2023/3 na partnera konsorcjum

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
Dotyczy: Otwartego naboru nr NPK/2023/3 na partnera konsorcjum powoływanego dla realizacji projektu dotyczącego opracowania i realizacji eksperymentu badawczego pod roboczym tytułem: „Obrazowanie FAPI-PET i charakterystyka molekularna odpowiedzi serca na ablację przezskórną i radiochirurgiczną” (konkurs ABM/2023/1).
 
Informujemy, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do 16 maja 2023 r. do godziny 23:59.