Jesteś tutaj

Otwarty nabór Konsorcjanta w celu realizacji projektu na badania epidemiologiczne dotyczące wielochorobowości, który będzie miał status niekomercyjnego badania epidemiologicznego - Onkologia oraz Serce i Układ Sercowo-Naczyniowy

Otwarty nabór Konsorcjanta w celu realizacji projektu na badania epidemiologiczne dotyczące wielochorobowości, który będzie miał status niekomercyjnego badania epidemiologicznego (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu).
 
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zaprasza do naboru Konsorcjanta w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, który zgłoszony zostanie w ramach konkursu otwartego na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs numer ABM/2023/3).
 
 
Głównym celem Konsorcjum będzie: stworzenie założeń Projektu, protokołu badania epidemiologicznego, rekrutacji pacjentów, realizacji procedur przewidzianych protokołem badania epidemiologicznego, analiza danych uzyskanych w trakcie badania epidemiologicznego w obszarach onkologii oraz serca i układu sercowo-naczyniowego.
 
Szanowni Państwo z uwagi na nie zgłoszenie się wymaganej liczby Konsorcjantów, przedmiotowy nabór zostaje wydłużony o 7 dni, a obecny termin składania zgłoszeń to:
Zgłoszenia należy przesyłać do 29.08.2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo w ogłoszeniu:
(pliki PDF ogłoszenia)