Jesteś tutaj

Oświadczenie Dyrektora, profesora Krzysztof Składowskiego w sprawie zachowania Oddziału w Gliwicach w strukturze Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie i Radni Województwa Śląskiego!

Serdecznie dziękuję w imieniu całej załogi gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie za troskę, zaangażowanie i wsparcie powszechnych starań o dobro śląskiej onkologii.

Liczne argumenty merytoryczne przemawiają za przyjęciem stanowiska, że obecna forma medycznego instytutu badawczego jakim jest Centrum Onkologii – Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie z trzema oddziałami (w Warszawie, Gliwicach i Krakowie) najlepiej zapewnia i gwarantuje pełną onkologiczną opiekę medyczną w Polsce i na Śląsku. Podział Instytutu na niezależne podmioty medyczne realnie zagraża ich kliniczną i naukową degradacją, natomiast zachowanie obecnego statusu wraz z finansową samodzielnością i niezależnością jego Oddziałów pozwala na efektywne zarządzanie i inwestowanie dla dobra pacjentów.

Onkologia jest powszechnie uznanym priorytetem medycznym, również w systemie polskiej opieki zdrowotnej. Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady ds. Onkologii w Ministerstwie Zdrowia w maju br. przyjęliśmy zasady wdrażania „Strategii Walki z Rakiem 2015-2024”, która staje się krajową mapą drogową nie tylko dla onkologów i pacjentów onkologicznych, ale też i dla całej Służby Zdrowia. I w tej „Strategii” kluczową rolę spełnia obecne Centrum Onkologii - Instytut, jako największa i wiodąca instytucja kliniczno-naukowa w kraju. Podejmujemy starania, aby Centrum Onkologii przekształcić w Państwowy Instytut Badawczy, co pozwoli osobnym aktem prawnym wzmocnić jego status i zagwarantować finansowanie priorytetowych zadań zleconych przez Rząd w ramach „Strategii”.

Proszę zatem o kontynuację działań na rzecz śląskiej onkologii rozumianej jako część dobra wspólnego, którym jest onkologia polska.

Wspólnie pokonajmy raka!

Z wyrazami szacunku,
 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach