Jesteś tutaj

Naukowe podsumowanie 2022 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

Naukowe podsumowanie 2022 roku w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach
 
Jak co roku, w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach odbyła się uroczystość immatrykulacji. 19 grudnia w obecności prof. Krzysztofa Składowskiego – dyrektora NIO Oddziału w Gliwicach, prof. Michała Mikuli – zastępcy dyrektora ds. naukowych NIO w Warszawie, dr. hab. Tomasza Banasia – zastępcy dyrektora ds. naukowych NIO Oddziału w Krakowie oraz dr. hab. Tomasza Rutkowskiego – zastępcy dyrektora ds. naukowych NIO Oddziału w Gliwicach 12 nowo mianowanych doktorów z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz 4 z Narodowego Instytutu w Krakowie złożyło przysięgę doktorską i odebrało pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił wykład prof. Gabrieli Kramer-Marek.

W tym roku stopień doktora nauk medycznych otrzymali następujący pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach:

1. Dr Sebastian Ciszewski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego poddanych prostatektomii lub radioterapii radykalnej w odniesieniu do skuteczności leczenia i czynników ryzyka wznowy”
Promotor rozprawy doktorskiej: prof.dr hab. Rafał Suwiński
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Milecki, prof. dr hab. Andrzej Paradysz

2. Dr Marek Kijonka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przetwarzanie dużych zbiorów danych MRI i MRS -opracowanie subpopulacyjnego atlasu MRI dla populacji polskiej oraz scharakteryzowanie metabolicznych zmian rozwojowych obserwowanych techniką 1 H MRS”
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Maria Sokół
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Drzazga, prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

3. Dr Aleksandra Kropińska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Zmiany w obrazie klinicznym zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci w 40-letnim doświadczeniu Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej NIO w Gliwicach”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n.med. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO
Recenzenci: dr hab. n.med. Anna Sowa-Staszczak, prof. UJ, prof. dr hab. Marek Niedziela

4. Dr Barbara Łasut- Szyszka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Identyfikacja nowych genów regulowanych przez przeciwnowotworowe białko p53”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marek Rusin 
Promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Zajkowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Julia Bar, prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

5. Dr Barbara Michalik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Ocena klinicznego przebiegu, podłoża genetycznego, czynników prognostycznych  i skuteczności różnych sposobów leczenia, celem dokonania próby standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem raka przytarczyc  ”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab.n.med. Beata Jurecka-Lubieniecka 
Recenzenci: dr hab.n. med. Agata Bałdys-Waligórska, prof. dr hab. n. med.Anhelii Piotr Syrenicz

6. Dr Hanna Grzbiela
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwość deeskalacji dawki w leczeniu chorych na oponiaki wewnątrzczaszkowe z zastosowaniem zrobotyzowanej radioterapii stereotaktycznej”
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Rafał Tarnawski
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Milecki, prof. dr hab. Roman Makarewicz

7. Dr Karolina Gajda
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Reaktywne formy tlenu w przebiegu cyklu komórkowego i odpowiedzi komórek prawidłowych i nowotworowych na promieniowanie jonizujące”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Joanna Rzeszowska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Sebastian Student
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wiczkowski, dr hab. Marek Foksiński

8. Dr Mateusz Smolarz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Scharakteryzowanie składu molekularnego egzosomów obecnych w surowicy krwi pacjentów z wczesnym rakiem płuca”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Piotr Widłak 
Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Wojda, prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński, dr hab. n. med. Jarosław Baran, prof. UJ

9. Dr Wojciech Fidyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Subpopulacje limfocytów i profil cytokinowy w materiałach przeszczepowych pobieranych z krwi lub szpiku zdrowych dawców komórek macierzystych”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med Małgorzata Krawczyk-Kuliś
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Czyż, dr hab. n.med. Łukasz Bołkun

10. Dr Michał Wiłkojć
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie skuteczności diagnostycznej ultrasonografii przezoskrzelowej i przezprzełykowej węzłów chłonnych śródpiersia oraz rozszerzonego wycięcia węzłów chłonnych śródpiersia z dostępu szyjnego w operacyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca”
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marcin Zieliński
Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Krenke, dr hab. Jarosław Pieróg

11. Dr Anastazja Szlauer-Stefańska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Analiza obrazów kliniczno-dermoskopowych zmian skórnych i przydatków skórnych  w przebiegu ostrej i przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab.n.med. Grażyna Kamińska-Winciorek, prof. NIO
Recenzenci: dr hab.n. med. Adriana Rakowska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

12. Dr Grzegorz Woźniak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wyników leczenia chorych operowanych z powodu nawrotu raka tarczycy z zastosowaniem radioizotopowej lokalizacji ogniska wznowy”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n .med. Agnieszka Czarniecka, prof. NIO
Recenzenci: dr hab.n.med. Beata Wojtczak, prof. UM (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), dr hab. n.med. Dariusz Nejc, prof. UM
 
Z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Onkologii Oddział w Krakowie w w 2022 roku stopień doktora nauk medycznych otrzymali:

1. Dr Anna Janecka- Widła
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ infekcji HPV16 na funkcjonowanie szlaku EGFR/PI3K/AKT/mTOR i rokowanie u chorych na płaskonabłonkowe nowotwory terenu głowy i szyi”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med. Beata Biesaga, prof. NIO
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Mucha-Małecka
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Magdalena Kosz-Vnenchak, prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

2. Dr Marta Kołodziej- Rzepa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych między podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi z infekcją HPV16 i podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi bez infekcji HPV16”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med. Beata Biesaga, prof. NIO
Promotor pomocniczy: dr n. med. Anna Mucha-Małecka
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, dr hab. n. med. Robert Jach

3. Dr Oleksij Potapov
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Laparoscopy training programs in surgical oncology. From dry lab, through live animal model to the surgical oncology clinic”
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR
Recenzenci: dr hab. n. med. Michał Grąt, dr hab. n. med. Jakub Kenig

4. Dr Wojciech Rudnicki
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mammografia spektralna ze wzmocnieniem kontrastowym jako metoda alternatywna do rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka piersi”- wyróżniona
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka
 
W 2022 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał dr hab. n. med. Ryszard Smolarczyk z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Tytuł jego rozprawy habilitacyjnej: „Mikrośrodowisko nowotworowe jako cel terapii przeciwnowotworowej”.
Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r., prof. dr hab. Agnieszka Czarniecka z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach.
 
Prof. Krzysztof Składowski wręczył Nagrodę Dyrektora i bukiet kwiatów prof. Barbarze Jarząb w podziękowaniu za 30 lat pracy w gliwickim Instytucie na stanowisku kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Pani Profesor przechodzi na zasłużoną emeryturę, ale nie rozstaje się z Instytutem. Będzie jego konsultantem.
 
Fot. Tomasz Narodowski
Galeria: