Jesteś tutaj

KURS SPECJALIZACYJNY Z FIZYKI MEDYCZNEJ - Wybrane zagadnienia fizyki promieniowania

Kurs zgodny z programem specjalizacji z 2018 r. (Moduł I, kurs 3)
 
Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
zaprasza na kurs specjalizacyjny „Wybrane zagadnienia fizyki promieniowania”.
 
Termin kursu:  29-30.01.2024 r. – cz. I - on-line (Platforma MS Teams)
                         5-6.02.2024 r. – cz. II - on-line (Platforma MS Teams)
 
Wykłady on-line odbędą się na platformie MS Teams i warunkiem uczestnictwa jest posiadanie konta na w/w platformie.

Koszt: 1280 zł (szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane e-mailem po zatwierdzeniu
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego)

 
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie oraz przesłanie załączonego formularza.
 
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, PODPISAĆ WŁASNORĘCZNIE LUB PODPISEM ELEKTRONICZNYM I WYSŁAĆ W FORMACIE PDF NA ADRES: barbara.donat@gliwice.nio.gov.pl
 
DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.01.2024 r.
 
Kontakt: Zakład Fizyki Medycznej; e-mail:  zfm@gliwice.nio.gov.pl; tel. (32) 278-80-77

UWAGA! Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku co najmniej 20 zgłoszeń w terminie do 23.01.2024 r.