Jesteś tutaj

Konferencja: Stereotaksja mózgowa w wymiarze interdyscyplinarnym

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

        Technika stereotaksji mózgowej w leczeniu pacjentów ze schorzeniami zlokalizowanymi w obszarze wewnątrzczaszkowym już od wielu lat jest wymiarem interdyscyplinarnym. Taki stan istnieje współcześnie w większości wiodących ośrodków medycznych europejskich i światowych.
 
      Tylko ścisła współpraca specjalistów z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i czynnościowej, neuroonkologii, neurologii, radioterapii stereotaktycznej, otolaryngologii, chirurgii podstawy czaszki, a także wielu innych pokrewnych dziedzin medycyny, może zapewnić naszym pacjentom możliwie najlepsze korzyści z naszego leczenia, a to w naszych krajowych realiach funkcjonowania opieki zdrowotnej.
 
        Powinniśmy, jako specjaliści z pokrewnych dziedzin medycznych z zakresów wymienionych powyżej, a leczących chorych ze schorzeniami wewnątrzczaszkowymi i okolic przyległych, wypracować nasze polskie standardy leczenia, w naszych polskich warunkach, a to w oparciu o doświadczenia wiodących w tych zakresach ośrodków europejskich i światowych. Nie należy "wyważać otwartych drzwi". Dobrze jest uczyć się na błędach innych, ale też jesteśmy zobowiązani, jako lekarze, do uczenia sie na błędach własnych.
 
       Systematycznie osiągamy coraz lepsze wyniki leczenia u naszych chorych. Takich sukcesów naszej pracy, a przekładających się na poprawę zdrowia naszych pacjentów nie bylibyśmy w stanie osiągnąć bez współpracy interdyscyplinarnej w obszarze stereotaksji mózgowej w naszym kraju.
 
       W tym celu organizujemy tą konferencją, która ma służyć wzajemnej wymianie poglądów lekarzy z pokrewnych specjalności, a leczących pacjentów z tym samym schorzeniem, a to ku dobru zdrowia naszych wspólnych chorych. W tym celu chcemy zaprosić na naszą konferencję prelegentów, osoby które mają dużo doświadczenia zawodowego w tematach konferencji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
 
        W pierwszym dniu konferencji, o godz. 13.00 planowane jest zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
 
      Wzorem konferencji, która odbyła się w Chorzowie w czerwcu 2014r. organizatorzy planują, aby treści prelekcji i doniesień zjazdowych, w formie streszczeń i/lub jako artykuły pełno-tekstowe zostały opublikowane w uniwersyteckim czasopiśmie SUM: Annales Academiae Medicae Silesiensis: CAS, Index Copernicus: 5,46, Polish Medical Bibliography, MNiSW: 4  (vide: Annales Academiae Medicae Silesiensis, Rok/Vol/Nr: 2014/68/5, Rok/Vol/Nr: 2014/68/5 supl. 1)
 
Z wyrazami głębokiego szacunku, z serdecznym zaproszeniem do udziału w Konferencji:

Dr hab. n. med.
Stanisław Janusz Kwiek
 
Adiunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
 

 
 
Szanowni Państwo,

        Ideą leżącą u podstaw powołania Sekcji Neuroonkologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów była potrzeba integracji przedstawicieli różnych specjalności zaangażowanych w leczenie pacjentów z nowotworami układu nerwowego. Dlatego też z ogromną radością przyjąłem wiadomość o organizacji interdyscyplinarnej konferencji poświęconej zastosowaniu technik stereotaktycznych w diagnostyce i leczeniu schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Wierzę, że z Państwa pomocą uda nam się osiągnąć ambitny cel, jakim jest wypracowanie najwyższych możliwych standardów postępowania w leczeniu chorych z różnorodnymi patologiami układu nerwowego w diagnostyce i leczeniu których kluczową rolę odgrywają techniki stereotaktyczne.

Dr hab. n. med.
Radosław Rola

Adjunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Przewodniczący Sekcji Neurookologii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
 

 
Szanowni Państwo,

        Radiochirurgia stereotaktyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi radioterapii. Za jej początek uznaje się opracowanie przez Larsa Leksella tak zwanego noża gamma, używanego początkowo do radiochirurgii czynnościowej, a później także do napromieniania malformacji tętniczo-żylnych i nowotworów zlokalizowanych w jamie czaszki.
 
     Od tamtej pory zestaw narzędzi do przeprowadzania zabiegów radiochirurgii stereotaktycznej znacznie się poszerzył. Dysponujemy obecnie przyspieszaczami wyposażonymi w kolimatory wielolistkowe, umożliwiające dynamiczną modulację wiązki promieniowania czy też przyspieszaczami generującymi wiązki promieniowania bez użycia filtrów spłaszczających, co znacznie przyspiesza podanie przepisanej dawki promieniowania. Coraz większą popularność zyskuje też nóż cybernetyczny (CyberKnife) – przyspieszacz zamontowany na ramieniu robota i dedykowany zabiegom radiochirurgii stereotaktycznej, zarówno śród-, jak i pozaczaszkowej.
 
     Zwiększająca się dostępność radiochirurgii stereotaktycznej i lepsze zrozumienie procesów zachodzących po podaniu wysokiej dawki promieniowania zarówno w obszarze tarczowym jak i w sąsiadujących tkankach narzucają konieczność regularnego weryfikowania schematów i zaleceń terapeutycznych.  
 
        Niniejsza Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i  przedstawienia perspektyw rozwoju radiochirurgii stereotaktycznej.
 
Dr hab. n. med.
Sławomir Blamek
 
Adiunkt Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach 
 

 
Szanowni Państwo,

        W  ostatniej dekadzie  jesteśmy świadkami znacznego postępu w  diagnostyce  chorób  ośrodkowego  układu nerwowego. Mamy  dostęp do nowych  metod   leczenia.  Jednak  wciąż są  to  tylko  urządzenia, które  ułatwiają   nam  podjęcie  decyzji klinicznych. Decyzję  musimy  podjąć  my – lekarze. Ważne  jest  aby  była  to  właściwa  decyzja. Musimy opierać  się  na niepodważalnych  podstawach, a nie  tylko na  przypuszczeniach. Żeby  właściwie   leczyć,   musimy  dobrze wiedzieć  co leczymy.  Diagnostyka   to  nie  wszystko. Istotą  procesu  leczniczego  jest prawidłowy schemat terapeutyczny.   Wszystko  to wymaga   współpracy  interdyscyplinarnej  wielu specjalności lekarskich .
Intencją organizatorów konferencji , na którą pragniemy Państwa  zaprosić,   jest podzielenie się  swoimi doświadczeniami  i  spróbowanie  wypracowania wspólnych, jednolitych  metod   diagnostyki i schematów leczenia. 
 
Dr n. med.
Jacek Furtak
 
Ordynator  Kliniki Neurochirurgii
10  Wojskowy Szpital Kliniczny w  Bydgoszczy